English version of this page

Ergonomi

Bedriftshelsetjenesten bistår med rådgiving, veiledning og kartlegginger for god ergonomi på arbeidsplassen.

Arbeidsplassvurdering, forebyggende og tilretteleggende

Beskrivelse av tjenesten: Arbeidsplassvurdering

Kontakt: Bedriftsfysioterapeut Carolina Lybäck-Forsbacka

Relatert informasjon: Ergonomi (arbeidstilsynet.no)

Belysning

Kartlegging og måling av belysning

Kontakt: Bedriftsfysioterapeut Carolina Lybäck-Forsbacka

Rådgivning om synsproblematikk og belysningsforhold

Kontakt: Bedriftsfysioterapeut Carolina Lybäck-Forsbacka

Relatert informasjon: Databriller

Rådgiving ved innkjøp

Kontakt: Bedriftsfysioterapeut Carolina Lybäck-Forsbacka

Byggesaker, flytting og utforming av arbeidsplasser

Beskrivelse av tjenesten: Byggesaker, flytting og utforming av arbeidsplasser

Kontakt: Bedriftsfysioterapeut Carolina Lybäck-Forsbacka

Ergonomi i laboratorier - rådgivning

Kontakt: Bedriftsfysioterapeut Carolina Lybäck-Forsbacka

Relatert informasjon: Ergonomi i lab (uib.no)

Ergonomi på kontoret - rådgivning og selvhjelp

Kontakt: Bedriftsfysioterapeut Carolina Lybäck-Forsbacka

Relatert informasjon: Tilpass din kontorplass - Ergonomi på kontoret

Ergonomiske gruppekartlegginger

Beskrivelse av tjenesten: Ergonomiske kartlegginger

Kontakt: Bedriftsfysioterapeut Carolina Lybäck-Forsbacka

Relatert informasjon: Ergonomi (arbeidstilsynet.no)

Gruppeveiledning

Beskrivelse av tjenesten: Gruppeveiledning

Kontakt: Bedriftsfysioterapeut Carolina Lybäck-Forsbacka

Relatert informasjon: Ergonomi (arbeidstilsynet.no)

Grønn resept - fysisk aktivitet

Kontakt: Bedriftsfysioterapeut Carolina Lybäck-Forsbacka

Relatert informasjon: Grønn resept

Rådgivning ved muskel- og skjelettplager

Kontakt: Bedriftsfysioterapeut Carolina Lybäck-Forsbacka

Relatert informasjon: Ergonomi (arbeidstilsynet.no)

 

Publisert 27. mars 2020 10:17 - Sist endret 3. des. 2021 14:13