English version of this page

Kontakt forskningsstøtte

UiO:Ledelsen og støtteenheter

UiO's EU-Office

The office provides guidance to the University Management, research advisers and researchers throughout the entire EU project phases. Some of the most important tasks are:

  • Institutional contact point for the EU Commission
  • Responsible for following up UiO's portfolio of EU projects
  • Contract negotiations

Responsibility for daily operations of the EU projects lies within the faculties and departments, but the UiO's EU-Office also provides guidance and support when needed.

Inquiries

Inquiries to the EU-Office should be directed to the e-mail:  eu-office@admin.uio.no.

Read more about EU funding at the UiO

Forskningsrådet

Vibeke Alm

Kontrakter

Send e-post til juristene i Avdeling for forsknings- of innovasjonsadministrasjon.

Ta kontakt med EU-kontoret i Seksjon for forskningsstøtte for bistand ved EU-prosjekter

Publisering og Cristin

Kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning

Forskerutdanning

Felles Studentsystem (FS)

Les om brukerstøtte til FS.

Regelverk

Henvend deg til regelverk@admin.uio.no.

Andre spørsmål

Kontakt rette vedkommende i forskerutdanningsgruppen direkte, eller send en e-post til hele gruppen.

USIT: IT-støtte til forskning

Det humanistiske fakultet

Fakultetet

Institutt for kulturstudier eller orientalske språk

F-team bistår forskerne våre med administrativ støtte.

Kontakt: f-team@ikos.uio.no

F-team er:

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Institutt for arkeologi, konservering og historie

Institutt for medier og kommunikasjon

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Institutt for musikkvitenskap

Det juridiske fakultet

Fakultetet

Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Institutt for privatrett

Institutt for offentlig rett

Nordisk institutt for sjørett

Senter for menneskerettigheter

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fakultetet

MN EU-team holder til i Fysikkbygningen, østfløyen, 3.etasje: eu-team@mn.uio.no

Fysisk institutt

Matematisk institutt

Institutt for geofag

Institutt for informatikk

Institutt for biovitenskap

Det medisinske fakultet

Fakultetet

Institutt for medisinske basalfag

Kontakt forskningsadministrasjonen på IMB på epost: forskerstotte@basalmed.uio.no

Institutt for helse og samfunn

Kontakt Seksjon for forskningsadministrasjon Helsam på epost: forskerstotte@helsam.uio.no

Institutt for klinisk medisin

Kontakt forskningsstøtte på Klinmed på epost: forskningsstotte@klinmed.uio.no

Det odontologiske fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetet

Psykologisk institutt

Sosialantropologisk institutt

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Institutt for statsvitenskap

Økonomisk institutt

Senter for teknologi, innovasjon og kultur

ARENA

UiO: Energi

Det teologiske fakultet

Finner du ikke det du leter etter på nettsidene?

Ta kontakt med en ansatt i fakultetets forskningsadministrasjon:

Ansvarlig for forskerutdanningen: Hege Handberg
Ansvarlig for ekstern finansiering: Ingunn Gjørva

Felles e-postadresse: forskningsadministrasjon@teologi.uio.no

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Fakultetet

Forskningskonsulentene arbeider med forskning- og forskerutdanningssaker på instituttnivå. De er dermed naturlige kontaktpersoner både for stipendiater og forskere på instituttene.

Se også FANE UVs sider

Personvern - juridisk tjeneste: 

Kontakt it-jurist@uv.uio.no for å reservere tid. Mer om tjenesten og treffetid

Institutt for pedagogikk

Institutt for spesialpedagogikk

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

  • Instituttleder Dijana Tiplic (Anvisningsrett/BDM, godkjenning av søknader og konsortieavtaler)
  • Rådgiver Toril Eggen (Søknadsstøtte, konsortieavtaler, informasjon om søknadsmuligheter og søknadsfrister)
  • Forskningsleder Alfredo Jornet Gil (Informasjon om søknadsmuligheter og søknadsfrister, støtte i prosjektoppretingsfase)
  • Rådgiver Eli Kristiansen Kåsamoen (Administrativt ansvarlig Ph.d.)
  • Forskningskonsulent Sandra R. Nielsen (administrasjon ph.d.: kurs, opptak eksternfinansierte kandidater)
  • Senioringeniør Torgeir Christiansen (Teaching Learning Video Lab, TLVlab)
  • Seniorrådgiver Maria Dikova (QUINT)

Kulturhistorisk museum

Rådgiver Tone Wang 

Kontaktpunkter ekstern finansiering:

Naturhistorisk museum

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Senter for utvikling og miljø


Så du etter..?

Superbrukere i Cristin

Publisert 9. nov. 2015 07:56 - Sist endret 27. juni 2022 09:22