English version of this page

Publisering

Hva bør du som forsker huske på før og etter publisering? Her finner du blant annet informasjon om Open Access og Cristin.

Ny rapport mars 2017 - UiO: Open Access (pdf)

Før publisering

  • Hva krever EU?
  • Hva krever Forskningsrådet?
  • Open Access
  • Adressering
  • Finansiering av publisering

Etter publisering