English version of this page

Forskerutdanning

Forskerutdanning er en viktig del av virksomheten ved Universitetet i Oslo, og man ønsker å tilby ph.d.-programmer av høy kvalitet.

Den organiserte forskerutdanningen ved Universitetet i Oslo skjer innenfor de åtte fakultetenes ph.d.-programmer. UiO har også flere forskerskoler.

Avdeling for forskningsadministrasjonforvalter rammeverket og kvalitetssystemet for forskerutdanningen ved UiO.

Organisert og veiledet forskerutdanning fører frem til ph.d.-graden. Det er også mulig å søke om å få fremstille seg til dr.philos.-graden (doctor philosophiae).

Forum for forskerutdanning

Forum for forskerutdanning (FFF) er et administrativt nettverk for UiOs arbeid med forskerutdanningen. Se nettverkets nettsider.

Enhetenes administrative rutiner for forskerutdanning

Under finner du de fakultetene som har administrative rutiner på For Ansatte-sidene. Finner du ikke ditt fakultet? Se fakultetetenes eksterne programsider for ph.d. 

 

Publisert 15. sep. 2008 09:53 - Sist endret 16. aug. 2021 16:51