English version of this page

Forskningsdatahåndtering

Velkommen til UiOs sider om datahåndtering. Forskningsdatagruppen på Senter for digital forskerstøtte er ansvarlig for sideneForskningsdatahåndtering inkluderer bl.a. datadokumentasjon, organisering, lisensiering, deling og publisering, og omfatter med dette langt mer enn datasikkerhet og personvernhensyn.

Hva er forskningsdatahåndtering?

Forskningsdatahåndtering inkluderer bl.a. datadokumentasjon, organisering, lisensiering, deling og publisering, og omfatter med dette langt mer enn datasikkerhet og personvernhensyn. Forskningsdatahåndtering øker mulighetene for reproduserbarhet og gjenbruk av data, og kan bidra til å gjøre forskningen mer synlig (f.eks. gjennom høyere siteringsgrad).  

UiO krever at forskere praktiserer god forskningsdatahåndtering og følger internasjonale standarder, slik som FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) prinisippene. God forskningsdatahåndtering spiller også en sentral rolle i Åpen forskning, noe som blir gradvis viktigere for forskere innenfor alle fagfelt. 

 

Retningslinjer for forskningsdatahåndtering

Ordliste

En oversikt over de mest brukte ordene i forskningsdatahåndtering på norsk og på engelsk.

 

Lover og etikk

Kurs og forskningsstøtte

Kurstilbud

Trenger du råd og veiledning? Book en individuell veiledningssamtale eller ta kontakt på: research-data@uio.no

Jobber du med datahåndtering? Bli med i datarøkternettverket på UiO!