Sjekkliste ved fratredelse ved JUS

Når en ansatt slutter er det er det viktig å sette av tid til overføring av arbeidsoppgaver, rydding i saker og oppdatering av HR-portalen.


Oppsigelse fra arbeidstager

Oppgave Ansvar Utført
Oppsigelse sendes nærmeste leder Ansatt  
Oppsigelsen videresendes til personal Leder  
Oppsigelse registreres i ePhorte Arkiv  
Svarbrev til den ansatte, vedlagt skjema for fratredelse Personal  
Retur av utfylt skjema for fratredelse, signert av leder med BDM Leder  
Melding til Seksjon for lønn om opphør av lønn, oversendelse av fratredelsesskjema Personal  
Melding om opphør av brukerkonto til IT-seksjonen Leder  

Melding om opphør av tilgang til fagsystemer

Leder  
Kontroller at HR-portalen er oppdatert og at saker i ePhorte overføres til andre Leder  
Tilbakelevering av nøkler og annet utstyr Leder  
Sluttsamtale Leder  

Kontraktsutløp midlertidig ansatte

Oppgave Ansvar Utført
Ved ansettelse over ett år - varsel om fratredelse til ansatt, vedlagt skjema for fratredelse Personal  
Retur av utfylt skjema for fratredelse, signert av leder med BDM Leder  
Fratredelsesskjema oversendes til Seksjon for lønn Personal  
Melding om opphør av brukerkonto til IT-seksjonen Leder  

Melding om opphør av tilganger til fagsystemer

Leder  
Kontroller at HR-portalen er oppdatert og at saker i ePhorte overføres til andre Leder  
Tilbakelevering av nøkler og annet utstyr Leder  
Sluttsamtale Leder  

Pensjon/avgang for aldersgrensen

Oppgave Ansvar Utført
Den ansatte gir skriftlig beskjed senest tre måneder i forkant (de som er oppnevnt til professor før juli 1991 må søke avskjed i nåde) Ansatt  
Svarbrev til den ansatte, vedlagt skjema for fratredelse Personal  
Melding til Statens pensjonskasse Seksjon for lønn  
Hvis vitenskapelig ansatt: Vurdere emeriti-avtale, se forlenget tilknytning for pensjonist og emeritus Leder  
Melding om opphør av brukerkonto til IT-seksjonen Leder  

Melding om opphør av tilganger til fagsystemer

Leder  
Kontroller at HR-portalen er oppdatert og at saker i ePhorte overføres til andre Leder  
Tilbakelevering av nøkler og annet utstyr Leder  
Sluttsamtale Leder  


Publisert 9. nov. 2015 09:17 - Sist endret 18. nov. 2020 22:31