Rutine for tildeling av arbeidsplass/kontor ved SMR


Søknad

  • Tildeling av arbeidsplass/kontor skjer etter innsendelse av søknadsskjema.
  • Søknadsfrist: Senest 2 måneder før tilsetting eller samtidig med innsending av søknad om eksternfinansierte prosjekter eller gjesteforskeropphold.

Tildeling

  • Søknad vurderes av personalrådgiver og innvilges av kontorsjef/direktør.
  • Faglig prioritering av aktiviteten, romplanens kriterier samt tilgjengelighet på plass/rom avgjør tildeling.
Publisert 5. nov. 2015 10:29 - Sist endret 4. des. 2018 13:12