Søknadsskjema for bruk av undervisningsrom for ansatte

Ansatte må søke om tillatelse for bruk av lokaler hvis det gjelder utenom åpningstid (hverdager mellom 08-21). Søknadsskjemaet må sendes inn minst 10 dager før arrangementet.

Sett deg godt inn i smittevernreglene!

Merk: Skal du bestille rom til møter, kurs og liknende i arbeidstiden, gjør du dette selv i kalendersystemet (møterom) eller TP:Rombestilling (undervisningsrom).
Les om å bestille rom på UiO

Før du søker må du huske å:

Spørsmål om søknader for bruk av undervisningsrom kan rettes til soknad-undervisningsrom@admin.uio.no

Fyll ut søknadsskjemaet