Utdanningslederprogram

De ulike lederrollene innen utdanningsfeltet står i fokus og deltakerne lærer om egen rolle, egen organisasjon og hvordan de kan bruke handlingsrommet rollen som utdanningsleder gir.

ULP 5 2018

ULP5 gjennomføres våren og høsten 2018.  Deltakere på programmet forventes å delta på alle fellessamlinger. Samlingene foregår på Soria Moria konferansehotell i Oslo.

 1. samling: 7.-9. mai 2018
 2. samling: 27. og 28. august 2018
 3. samling 22. og 23. oktober 2018

Deltakere på programmet forventes å delta på alle fellessamlinger.

Søknadsfristen har nå gått ut og enheter og deltakere som får plass på programmet får beskjed om dette senest 15. februar.

De som får tilbud om plass i programmet inviteres til et personlig intervju for å forberede deltakelsen. Dette intervjuet vil fortrinnsvis finne sted i perioden 12. - 23. mars 2018.

Målgruppe

Programmet retter seg mot både administrative og vitenskapelige utdanningsledere på institutt- og fakultetsnivå. Deltakerne må ved kursstart ha ansvar for et eller flere studieprogram eller emnegrupper med særlig stort koordineringsbehov.

Eksempler på aktuelle roller/funksjoner er programledere, programrådsledere, studieledere, semesterledere, studiekoordinatorer og undervisningsledere.

Programmet har 40 plasser. Inntil 1/3 del av plassene kan benyttes av administrative utdanningsledere og 1/3 del av plassene er også åpne for søkere fra andre institusjoner enn UiO.

Programinnhold

Utdanningslederprogrammet ved UiO er et lederprogram med blant annet følgende temaer:

 • Hva er god utdanningsledelse ved UiO?
 • Meg som leder
 • Mitt handlingsrom og hvordan bruker jeg det?

Detaljerte program og læringsmål utarbeides for hver samling.

Kursavgift

 • For interne deltakere dekker kursavgiften primært oppholdsutgifter ved eksternt kurshotell og utgjør i 2018 NOK 13000.
 • For eksterne deltakere gjenspeiler kursavgiften de faktiske kostnadene for programmene – dette utgjør i 2018 NOK 30000.

Kursavgiften dekker overnatting mellom de oppsatte kursdagene. Utgifter til eventuelle overnattinger i for- eller etterkant av programmet dekkes ikke av kursavgiften.

Betalingsinformasjon skal inkluderes i søknadsskjemaet. Relevant enhet er forventet å dekke kursavgiften for egen/egne deltakere.

Påmelding

 • Potensielle deltakere fremmer sin søknad/interesse gjennom leder ved egen enhet ved UiO (institutt/fakultet) eller ved ekstern institusjon innen den fristen enheten har satt. Søkere må fylle ut et søknadsskjema (word)
 • Søknadsskjema sendes samlet fra fakultet/ekstern institusjon til lederprogram-af@admin.uio.no innen 1. februar 2018. Merk at ulike enheter kan ha ulike interne søkerfrister
 • Kursteamet ved UiO foretar opptak til programmet. Erfaringsmessig blir deltakerutbyttet best når det samles ledere med forskjellig bakgrunn med hensyn til erfaringer.
 • Deltakere som får plass på programmet vil motta en bekreftelse i midten av februar 2018 og vil da bli invitert til et personlig intervju (ca. 40 minutter) i perioden 12.-23. mars 2018. Intervjuet brukes som gjensidig forventningsavklaring og som forberedelse til oppstart av programmet.

Kursteam ved UiO

Kontakt

Invitasjon 2019 (kommer)

 • Informasjon for fakulteter, museer og eksterne institusjoner (kommer)
 • Informasjon for potensielle deltakere (kommer)
 • Søknadsskjema (kommer)

Kursdatoer i 2019

Utdanningslederprogrammet (ULP6)

1. samling: 17.-19. juni 2019

2. samling: 14.-15. oktober 2019

3. samling: 18.-19. november 2019

 

Søknadsfrist:
1. februar 2019

Sted

Alle samlinger holdes på Soria Moria Hotell og Konferansesenter (soriamoria.no).