Utdanningslederprogram

De ulike lederrollene innen utdanningsfeltet står i fokus og deltakerne lærer om egen rolle, egen organisasjon og hvordan de kan bruke handlingsrommet rollen som utdanningsleder gir.

 

Søknadsfristen var 1. februar 2021 og opptaket er nå avsluttet. Neste utdanningslederprogram vil etter planen finne sted i 2023.  Søknadsinformasjon kommer høsten 2022.

ULP 7 i 2021

ULP7 gjennomføres i 2021. Datoer for fellessamlingene vil bli:

 • Fellessamling 1: 19.04 - 21.04 2021
 • Digital samling:   09.06 2021, klokken 10-12
 • Fellessamling 2: 15.09 - 16.09 2021
 • Fellessamling 3: 01.11 - 02.11 2021

Første fellessamling og møtet i juni vil være digitale. Samling 2 og 3 er med overnatting og finner sted på Miklagard hotell (med forbehold om endringer gitt koronasituasjonen).

 

Målgruppe

Programmet retter seg mot både administrative og vitenskapelige utdanningsledere på institutt- og fakultetsnivå. Deltakerne må ved kursstart ha ansvar for et eller flere studieprogram eller emnegrupper med særlig stort koordineringsbehov.

Eksempler på aktuelle roller/funksjoner er programledere, programrådsledere, studieledere, semesterledere, studiekoordinatorer og undervisnings-/utdanningsledere.

Programmet har 40 plasser. Inntil 15 plasser kan benyttes av administrative utdanningsledere og inntil 15 plasser er også åpne for søkere fra andre institusjoner enn UiO.

Programinnhold

Utdanningslederprogrammet ved UiO er et lederprogram med blant annet følgende temaer:

 • Hva er god utdanningsledelse?
 • Meg som utdanningsleder
 • Mitt handlingsrom og hvordan bruker jeg det?

Detaljerte program og læringsmål utarbeides for hver samling.

Deltakeravgift

Deltakeravgiften for utdanningslederprogrammet i 2021 er NOK 15000 for deltakere fra UiO.  For eksterne deltakere er avgiften NOK 43000.

Deltakeravgiften dekker overnatting mellom de oppsatte kursdagene. Utgifter til eventuelle overnattinger i for- eller etterkant av programmet dekkes ikke av deltakeravgiften.

Betalingsinformasjon skal inkluderes i søknadsskjemaet. Relevant enhet er forventet å dekke deltakeravgiften for egen/egne deltakere.

Påmelding

Potensielle deltakere fremmer sin søknad/interesse gjennom leder ved egen enhet ved UiO (institutt/fakultet) eller ved ekstern institusjon innen den fristen enheten har satt. Mer informasjon om søknadsprosessen finnes i invitasjonsskrivet

Programteamet ved UiO foretar opptak til programmet. Erfaringsmessig blir deltakerutbyttet best når det samles ledere med forskjellig bakgrunn med hensyn til erfaringer, fagmiljø og fagområder. Ved opptak tas det derfor hensyn til at deltakergruppen samlet sett skal få god bredde i sammensetningen.

Deltakere som får plass på programmet vil motta en bekreftelse i midten av februar 2021 og vil da bli invitert til til en individuell forhåndssamtale (ca. 45 minutter). Forhåndssamtalen brukes som gjensidig forventningsavklaring og som forberedelse til oppstart av programmet.

Kontakt

Kursdatoer i 2021

 • Fellessamling 1: 19.04 - 21.04 2021
 • Digital samling:   09.06 2021, klokken 10-12
 • Fellessamling 2: 15.09 - 16.09 2021
 • Fellessamling 3: 01.11 - 02.11 2021

Søknadsfristen var 1. februar 2021. Opptaket er avsluttet.