Utdanningslederprogram

De ulike lederrollene innen utdanningsfeltet står i fokus og deltakerne lærer om egen rolle, egen organisasjon og hvordan de kan bruke handlingsrommet rollen som utdanningsleder gir.

ULP 6 2019

ULP6 gjennomføres sommeren og høsten 2019.  Samlingene foregår på Soria Moria konferansehotell i Oslo. Søknadsfristen var 1. februar.

 1. samling: 17.-19. juni 2019
 2. samling: 14. og 15. oktober 2019
 3. samling 18. og 19. november 2019

Deltakere på programmet forventes å delta på alle fellessamlinger.

De som får tilbud om plass i programmet inviteres til et personlig intervju for å forberede deltakelsen. Disse intervjuene fant sted i perioden 29. april - 19. mai 2019.

Målgruppe

Programmet retter seg mot både administrative og vitenskapelige utdanningsledere på institutt- og fakultetsnivå. Deltakerne må ved kursstart ha ansvar for et eller flere studieprogram eller emnegrupper med særlig stort koordineringsbehov.

Eksempler på aktuelle roller/funksjoner er programledere, programrådsledere, studieledere, semesterledere, studiekoordinatorer og undervisningsledere.

Programmet har 40 plasser. Inntil 1/3 del av plassene kan benyttes av administrative utdanningsledere og 1/3 del av plassene er også åpne for søkere fra andre institusjoner enn UiO.

Programinnhold

Utdanningslederprogrammet ved UiO er et lederprogram med blant annet følgende temaer:

 • Hva er god utdanningsledelse?
 • Meg som utdanningsleder
 • Mitt handlingsrom og hvordan bruker jeg det?

Detaljerte program og læringsmål utarbeides for hver samling.

Deltakeravgift

 • For interne deltakere er deltakeravgiften i 2019 NOK 14500.
 • For eksterne deltakere er deltakeravgiften i 2019 NOK 33000.

Deltakeravgiften dekker overnatting mellom de oppsatte kursdagene. Utgifter til eventuelle overnattinger i for- eller etterkant av programmet dekkes ikke av deltakeravgiften.

Fakturainformasjon skal inkluderes i søknadsskjemaet. Relevant enhet er forventet å dekke deltakeravgiften for egen/egne deltakere.

Påmelding

 • Potensielle deltakere fremmer sin søknad/interesse gjennom leder ved egen enhet ved UiO (institutt/fakultet) eller ved ekstern institusjon innen den fristen enheten har satt. Mer informasjon om søknadsprosessen finnes i invitasjonsskrivet
 • Kursteamet ved UiO foretar opptak til programmet. Erfaringsmessig blir deltakerutbyttet best når det samles ledere med forskjellig bakgrunn med hensyn til erfaringer.
 • Deltakere som får plass på programmet vil motta en bekreftelse i midten av februar 2019 og vil da bli invitert til et individuelt intervju (ca. 35-40 minutter) i perioden 29. april-16. mai 2019. Intervjuet brukes som gjensidig forventningsavklaring og som forberedelse til oppstart av programmet.

Kontakt

Kursdatoer i 2020

Det vil ikke bli gjennomført noe utdanningslederprogram i 2020, neste program blir i 2021

Kursdatoer i 2019

Utdanningslederprogrammet  (ULP6)

1. samling: 17.-19. juni 2019

2. samling: 14.-15. oktober 2019

3. samling: 18.-19. november 2019

 

Sted

Alle samlinger holdes på Soria Moria Hotell og Konferansesenter (soriamoria.no).