English version of this page

Forskningslederprogrammer

Forskningslederprogrammene tilbyr forskningsledere intensive utviklingsforløp. Som deltaker kan du regne med et stort personlig utbytte og verdifull inspirasjon i ditt arbeid med å bygge et godt forskningsmiljø og sørge for gode rammevilkår for forskning og forskningssamarbeid innen ditt fagmiljø. Programmene tilbys vekselvis på norsk og engelsk.

Forskningslederprogram - Consolidating Level 2020

Dette tilbudet er for ”operative” faglige forskningsledere med noen års erfaring med forskningsledelse (gruppeleder, prosjektleder, senterledelse etc). I 2020 (utsatt til 2021) tilbys programmet på norsk med fire samlinger. 

Søknadsfristen var 1. februar 2020 og opptaket er nå avsluttet.

NB: Oppstart av programmet er utsatt til 2021 som en del av tiltakene for å forebygge spredning av koronaviruset. 

Forskningslederprogram - Starting level 2020

Dette tilbudet er for forskere som nylig har fått oppgaver som forskningsleder og tilbys på engelsk. I 2020 har programmet to samlinger hhv i september og november.

Søknadsfristen var 1. februar 2020 og opptaket er nå avsluttet.

Kontakt

Kursdatoer i 2020

Forskningslederprogrammet - Consolidating Level (FLP14)
[NB: Oppstart er utsatt til 2021]

  1. samling: 26.- 28. januar 2021 
  2. samling: 1.- 3. mars 2021 
  3. samling: 2.- 3. juni 2021
  4. samling: 25. - 26. august 2021

Sted

Samlingene på FLP14 holdes på  Sundvolden Hotell

 

Research Leadership Programme - Starting Level (RLP-Start 2020)
[NB: nye datoer grunnet utsatt oppstart]

  1. samling: 7. - 9. sept 2020
  2. samling: 3. - 4. nov. 2020
    NB: 2.samling er utsatt.  Nye datoer kommer.

Sted

Samlingene på RLP-Start holdes på Soria Moria Hotell og Konferansesenter (soriamoria.no).

Kursdatoer i 2021

Forskningslederprogrammet - Consolidating Level (FLP15)

Neste Forskningslederprogram - Consolidating level avholdes i 2022 (samlingsdatoer fastsettes H21)

 

Research Leadership Programme - Starting Level (RLP-Start 2021)

RLP-Start er planlagt avholdt i 2021.  Samlingsdatoer kommer primo november 2020.
Søknadsfristen vil bli 1. februar 2021.