English version of this page

Forskningslederprogrammer

Forskningslederprogrammene tilbyr forskningsledere intensive utviklingsforløp. Som deltaker kan du regne med et stort personlig utbytte og verdifull inspirasjon i ditt arbeid med å bygge et godt forskningsmiljø og sørge for gode rammevilkår for forskning og forskningssamarbeid innen ditt fagmiljø. Programmene tilbys vekselvis på norsk og engelsk.

Forskningslederprogram - Starting level 2023

Dette tilbudet er for forskere som nylig har fått oppgaver som forskningsleder og tilbys på engelsk. I 2023 har programmet to samlinger.

Søknadsfristen er 1. februar 2023. 
Søkerinformasjon, inkludert søknadsskjema og informasjon om kursavgift, er under utarbeidelse og vil komme ultimo november 2022.  

Forskningslederprogram - Consolidating Level 2024

Dette tilbudet er for ”operative” faglige forskningsledere med noen års erfaring med forskningsledelse (gruppeleder, prosjektleder, senterledelse etc).
Neste program vil gjennomføres i 2024 og er da planlagt tilbudt på norsk.  

Søknadsfristen vil være 1. februar 2024.   

 

Kontakt

Kursdatoer i 2023

Research Leadership Programme - Starting Level 2023

  • 10. - 12. mai 2023
  • 19. - 20. september 2023

Søkerinformasjon 2023

Forskningslederprogrammet - Consolidating Level 

Tilbys i 2024

Informasjon om dette programmet kommer høsten 2023