40-gruppe – Filosofihistorie (40FILHIST)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gir kunnskaper i filosofiske teorier fra forskjellige historiske perioder, med mulighet til forskjellige systematiske spesialiseringer.

Læringsutbytte
• Studentene skal kunne redegjøre for og diskutere grunnleggende filosofiske spørsmål slik de er formulert systematisk innefor forskjellige filosofiske perioder fra antikken til i dag.
• Studentene skal kunne forholde seg til originaltekster fra hele filosofihistorien.
• Studentene skal kunne forholde seg til minst ett fremmedspråk.
• Studentene skal kunne tenke filosofisk i forhold til de fag emnegruppen brukes som støttefag til.

Oppbygning og gjennomføring
Emner på 1000-nivå bør avlegges før emner på 2000-nivå.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Minst 10 studiepoeng velges blant følgende emner:

De resterende studiepoengene kan velges fritt blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger