40-gruppe – Latin (40LATS2)

Om emnegruppen

I denne emnegruppen kan du studere latinsk grammatikk og latin som kulturspråk. Foruten innføring i latin og introduksjon til latinsk grammatikk vektlegges tekstlesning og tekstforståelse.

Emnegruppen har flere emner hvor du kan studere litterære, filosofiske og retoriske tekster, men du kan også velge å fordype deg i grammatikk.

Det er mulig å utvide 40-gruppen til 60 studiepoeng slik at du får sterkere språklig forståelse og faglig kompetanse til å undervise i latin i den videregående skolen. Dersom du vil ha kompetanse til å undervise i latin, må du velge LAT2105 – Latinsk grammatikk II som et av emnene du bygger ut emnegruppen med.

For å kunne kvalifisere for opptak til Klassiske språk (master - to år), må du ta emner tilsvarende 80-gruppe – Latin (80LATS) .

Læringsutbytte

Når du har fullført emnegruppa, kan du:

  • lese og forstå latinske tekster.
  • analysere latinske tekster morfologisk, syntaktisk og stilistisk.
  • oversette enklere tekster fra norsk til latin.
  • forstå og diskutere pensumtekstene innenfor en historisk, litteraturhistorisk og kulturell ramme.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

De resterende studiepoengene velges blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Studier under utfasing hvor studentene har kunnet velge denne støttegruppen:

Annet

Har du LAT1100 – Innføring i latin (nedlagt) fra før, trenger du ikke å ta LAT1001 – Innføring i latin I og LAT1002 – Innføring i latin II.
 
For studenter som begynte på 40-gruppen før våren 2017, kan ANT1101 – Introduksjon til klassisk filologi for kultur- og historiestudenter (nedlagt) inngå i stedet for LAT1105 – Latinsk grammatikk I