IN3160 – Digital systemkonstruksjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Design av avanserte digitale systemer. Dette innebærer programmerbare logikk-kretser, ett maskinvaredesignspråk og design av system-on-chip (prosessor, minne og logikk på en brikke). Lab-oppgaver gir praktisk erfaring i hvordan virkelige design kan lages.

Hva lærer du?

Etter gjennomføringen av emnet:

  • forstår du viktige prinsipper for design og test av digitale systemer
  • forstår du forholdet mellom virkemåte og forskjellige konstruksjonskriterier
  • kan du beskrive avanserte digitale systemer på ulike detaljnivåer
  • kan du utføre simulering og syntese av digitale systemer

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

IN3160 og IN4160 vil bli sett i sammenheng opp mot antall plasser, med prioritering gitt til bachelorstudenter tilhørende studieprogrammet Informatikk: Robotikk og intelligente systemer

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Emner som gir bakgrunn i ett høynivå programmeringspråk, boolsk algebra og innføring i kombinatoriske og sekvensielle kretser, elektronikk eller mekatronikk, samt datamaskinarkitektur: F. eks. IN1080 – Mekatronikk, IN2060 – Digitalteknikk og datamaskinarkitektur og ett begynneremne i programmering.

Overlappende emner

Undervisning

Inntil 4 forelesningstimer per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske labøvelser for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN4160 - Digital systemkonstruksjonINF3430 - Digital systemkonstruksjon (videreført)INF4430 - Digital systemkonstruksjon (videreført)INF4431 - Digital systemkonstruksjon (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. sep. 2022 06:18:53

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk