Oppbygging og gjennomføring

Ny studieretning som kan velges fra og med våren 2020.

Studieretningen Matematikk og informasjonssikkerhet har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 90 studiepoeng
  • Obligatoriske fordypningsemner, 40 studiepoeng
  • Utviklingssemester/frie emner, 50 studiepoeng

Studieløp

6. semester

 

 

Ett fordypningsemne, utviklingssemester og frie emner

 

5. semester

4. semester MAT2200 – Grupper, ringer og kropper MAT2250 – Diskret matematikk EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester MAT1120 – Lineær algebra IN2120 – Informasjonssikkerhet IN1910 – Programmering for naturvitenskapelige anvendelser
2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
1. semester MAT1100 – Kalkulus og HMS-emner MAT-INF1100 – Modellering og beregninger IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske fordypningsemner

Planlegger du videre å søke opptak til et av våre masterprogram?
Husk at valg av fordypningsemner og/eller frie emner må gjøres i tråd med opptakskravene til relevante masterprogrammer du ønsker å søke på etter fullført bachelorgrad.

Utviklingssemester og frie emner

I denne studieretningen er det tilrettelagt for et utviklingssemester i 5. eller 6. semester. Hvis du planlegger å søke deg videre inn på et masterprogram hos oss, og ønsker å reise på utveksling til utlandet, anbefaler vi at du reiser i 5. semester. 

Forslag til frie emner:

Publisert 12. sep. 2019 20:57 - Sist endret 1. feb. 2021 14:49