Alle IT-tjenester (tjenestekatalog)

Viser 1–32 av 32 IT-tjenester
 • Backup-tjenesten

 • Blokklagring

 • bofh – verktøy for arbeid mot Cerebrum

 • Brukeradministrasjon

 • Captura

 • Databaser – drift av databaser

 • Digital skilting ved UiO

 • DNS på UiO – Domain Name System

 • eValg – elektronisk stemmegivning

 • Fastnettet – kablet nett på UiO

 • Feide – Felles Elektronisk IDEntitet, sikker identifisering i utdanningssektoren

 • FileSender – overføring/sending av store filer

 • Finner du ikke det du trenger?

 • Fritekstsøk på UiOs nettsider

 • Instrumentnett – nett for ustandard utstyr

 • Java-applikasjoner

 • Lagringshotell

 • LDAP – katalogtjeneste og en protokoll

 • Linux ved UiO

 • Mac ved Universitetet i Oslo

 • Mattermost – chat- og samarbeidsverktøy

 • mreg

 • Nivlheim

 • Opprette eller sperre rom og grupper i kalenderen (Exchange)

 • Serverdrift ved UiO

 • Statistikk for nettsider – webstatisitkk

 • Sympa, e-postlister – én adresse til mange mottakere

 • UH-IaaS – Infrastructure as a Service

 • UiO Programkiosk

 • VPN – Virtual Private Network

 • Windows ved UiO

 • XMPP – UiO-chat