English version of this page

Handlingsplan for bruk av BHT

Enhet for bedriftshelsetjeneste (BHT) utarbeider årlige handlingsplaner for bistand i samarbeid med fakultetene/museene.

Handlingsplanens innhold

Planen gir en oversikt over HMS-aktiviteter for inneværende år der det ønskes bistand fra BHT, med estimert timeforbruk og ansvars- og kontaktpersoner både i BHT og på enheten.

Enhetenes kontaktpersoner ved BHT

Kontaktpersonens oppgaver

 1. Oppgaver i forbindelse med årlig handlingsplan
  • Delta på møter med fakultet/museum/senter
  • Gjøre utsjekk av oppdrag som er i handlingsplanen
  • Ved behov justere  tidsplaner  og aktiviteter i løpet av året
 2. Andre oppgaver
  • Ha kontakt med enhetens kontaktperson
  • Delta på minst to LAMU-møter og eventuelle andre HMS-fora/utvalg
  • Ha overordnet ansvar for rapportering på handlingsplanen
  • Ha evaluering av leverte tjenester og samarbeid
  • Bistå/rådgi  spesielt i forbindelse med systematisk HMS-arbeid (risikovurdering, vernerunder osv)
  • Koordinere interne ressurser ved  Enhet for BHT i forhold til oppdragene

Skjema

Mal for plan for enhetens bruk av bedriftshelsetjenester (excel)

Se også

Prosedyre for bestilling av BHT-tjenester

Publisert 23. jan. 2012 16:39 - Sist endret 10. nov. 2021 14:09