Personal- og ledelseskurs

Kommende kurs

Tid: 18. jan. 2022 09:0015:30

Dette er et kurs som går over tre dager: 18. og 25. januar. samt 1. februar 2022.

Formålet med kurset er å gjøre deg som ny leder på UiO bedre kjent med hva det innebærer å ha personalansvar.  Kurset skal gi deg forutsetninger for å ivareta god personaloppfølging på UiO.

Påmeldingsfrist: 4. januar 2022

Tomme kontorstoler satt opp i en ring
Tid og sted: 21. jan. 2022 09:0013:00, Zoom / Blindern (om kurset gjennomføres digitalt eller fysisk avklares nærmere kursdagen)

Det tilbys opplæring for styremedlemmer i styrer ved fakulteter og institutter. Styremedlemmer som er midlertidig ansatte og studentmedlemmer har særlig behov for opplæring på grunn av sin korte funksjonstid, men også andre styremedlemmer med lengre funksjonstid kan ha nytte av opplæringen.

Tomme kontorstoler satt opp i en ring
Tid og sted: 4. feb. 2022 09:0013:00, Zoom

Det tilbys opplæring for styremedlemmer i styrer ved fakulteter og institutter. Styremedlemmer som er midlertidig ansatte og studentmedlemmer har særlig behov for opplæring på grunn av sin korte funksjonstid, men også andre styremedlemmer med lengre funksjonstid kan ha nytte av opplæringen.