Personal- og ledelseskurs

Kommende kurs

Tid og sted: 17. nov. 2020 09:0015:00, Teams

Kurset skal bevisstgjøre deltakerne i forhold til egne behov, ressurser og ambisjoner, samt gi mulighet for planlegging og tilrettelegging av videre yrkeskarriere for den som er over 60 år. Det er også mulighet for indviduell pensjonsberegning og pensjonssamtale i tilknytning til kurset.

Tegning med mennesker i forskjellige farger
Tid og sted: 26. nov. 2020 09:0011:00, Zoom

Hvordan rekruttere de beste arbeidstakerne? Lønner mangfold seg, og hvordan bør og må virksomhetene forholde seg til mangfold? Avdeling for personalstøtte inviterer til første seminar i seminarrekken om mangfold og rekruttering ved UiO.