Personal- og ledelseskurs

Kommende kurs

Kvinne med headset som sitter foran en laptop der det foregår et digitalt møte
Tid og sted: 10. sep. 2020 09:0011:00, Teams

I kurset «digital møteledelse» vil vi gi deg trygghet i gjennomføring av digitale møter på Zoom og Teams, og hjelpe deg til å utnytte dette medium på det beste. Vi vil utforske hvordan man gjennom riktig fasilitering kan skape engasjement, gode prosesser og aktiv deltakelse i møter. Erfaringsutveksling, tips og beste praksis, og utprøving vil gi deg et godt grunnlag for god digital møteledelse. 

Merk: Kurset går over to dager, 10.09.2020 og 24.09.2020, og det må settes av tid til begge dagene samt rundt 4 timer til arbeid før og etter møtene.