Aktuelle saker - Side 5

Publisert 17. nov. 2016 17:31

- Først og fremst er det fint at masteroppgaven min blir trukket frem og får forlenget livet sitt noen måneder gjennom denne prisen, sier Simen Sørbøe Solbakken. Han er en av fire vinnere av årets Våg å vite-priser, med sin masteroppgave om internasjonale normer og reduksjon av klimagassutslipp.

Forskningsgruppen LCBC sommeren 2015 i anledning at gruppen ble plukket ut av UiO til å være et verdensledende hjerneforskningsmiljø. Foto: Svein H. Milde, UiO.
Publisert 12. aug. 2016 11:05

LCBC har fått innvilget søknaden på 10 millioner euro for Lifebrain-prosjektet. Det betyr at senteret blir koordinator for 14 samarbeidspartnere fra hele Europa.

Publisert 17. feb. 2016 12:36

Få i Norge har gjort kjønn mer relevant som forskningstema enn psykolog Hanne Haavind. 17. februar blir hun tildelt St. Olavs Orden for innsatsen.

Publisert 4. sep. 2015 11:15

Fra og med 1. september 2015 er Ida Hjelmesæth administrativ leder på ARENA. Geir Kværk går tilbake til sin stilling som forskningsrådgiver med ansvar for ekstern finansiering.

Publisert 5. mai 2015 13:57

Morten Egeberg og Jarle Trondal presenterte nylig forskning om utviklingen av en europeisk forvaltning på et seminar der statssekretærene Ingvild Næss Stub (UD) og Paul Chaffey (KMD) var aktive deltakere.