Bestille kurs

I tillegg til at det avholdes åpne kurs kan enheter og lokale arbeidsmiljøutvalg bestille skreddersydde kurs innen HMS, sikring og beredskap fra Enhet for HMS og beredskap. En ikke uttømmende liste over kurs er satt opp under, ta kontakt for mer informasjon. 

De kan også bestille skreddersydde kurs for HMS hos Enhet for bedriftshelsetjeneste, se Enhet for BHTs kurstilbud.

Kurs som kan bestilles fra Enhet for HMS og beredskap

  • Alvorlige voldssituasjoner i undervisningslokalet
  • Brannvernkurs for etasje- og avdelingsansvarlige
  • Brannvernkurs for studentpubene
  • CIM-avvikshåndtering
  • ECO-online (stoffkartotek)
  • HMS-grunnkurs modul 5: HMS-system ved UiO