HMS-grunnkurs

Har du nylig blitt verneombud eller medlem av AMU og trenger å lære mer om arbeidsmiljø?

HMS-grunnkurs er kurs for verneombud eller medlemmer av AMU og består av totalt 11 moduler. Modul 1-7 er obligatorisk for verneombud og medlemmer av AMU. Modul 5 er obligatorisk for ledere. Kursene arrangeres i klasserom eller på zoom. For å se hvilke moduler som arrangeres til hvilket tidspunkt, vennligst se kurskalenderen.

HMS grunnkurs for verneombud og AMU finnes også som e-læring. Se her for meg informasjon.