HMS-grunnkurs

HMS-grunnkurs arrangeres tre ganger årlig ved UiO og består av 11 moduler. Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg skal minimum ha modul 1-7. Alle ledere skal minimum ha modul 5.

Kommende 5 dager

27 jan.
Tid og sted: 27. jan. 2020 09:0012:00, Lucy Smiths hus: Hannah Ryggen rommet

HMS-system ved UiO, roller, planer og prosedyrer. Hva forventes av deg?

Tid og sted: 27. jan. 2020 12:3015:30, Lucy Smiths hus 10 etasje: Hannah Ryggen rommet

Verneorganisasjonen ved UiO, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

29 jan.
Tid og sted: 29. jan. 2020 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, arbeidsmiljøutvikling og mangfold

Flere kommende kurs

Tid og sted: 3. feb. 2020 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet

Rollen til lokalt hovedverneombud /  ledende verneombud.

Hvordan få arbeidsmiljøutvalget til å fungere godt?

Tid og sted: 2. apr. 2020 09:0012:00, Georg Sverdurps hus, unvervisningsrom 1

Inneklima; luft, temperatur, støy, kjemi, radon, biologiske faktorer og stråling.

Tid og sted: 6. apr. 2020 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet i 10 etasje

Ergonomi, muskel- og skjelettplager, vanlige problemstillinger for kontor, felt, laboratorium og driftsoppgaver.

Tid og sted: 7. apr. 2020 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet 10 etasje

Forebygging av rus- og avhengighetsproblemer organisert etter AKAN-modellen. AKAN står for Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk.