HMS-grunnkurs

HMS-grunnkurs arrangeres tre ganger årlig ved UiO og består av 11 moduler. Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg skal minimum ha modul 1-7. Alle ledere skal minimum ha modul 5.