Kurs i laboratoriesikkerhet

Enhet for HMS og beredskap tilbyr HMS-kurs innen laboratoriearbeid på norsk og engelsk to ganger årlig. Ansatte som arbeider på laboratorium og deres leder skal ha denne typen kurs. Verneombud kan ta denne typen kurs.

Kommende kurs

Tid og sted: 8. okt. 2019 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet i 10 etasje

Kurset er rettet mot deg som arbeider på laboratorium.

 

Tid og sted: 8. okt. 2019 12:3015:30, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet i 10 etasje

The course is for people working in the laboratory.

Tid og sted: 10. okt. 2019 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet

Seminaret er rettet mot deg som bruker personlig verneutstyr i jobben. Fokus er på hansker, briller og masker. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål og prøve utstyr.

Tid og sted: 10. okt. 2019 12:3015:30, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet 10 etasje

 The seminar is aimed at those who use personal protective equipment at work. The focus is on the gloves, goggles and masks. There will be an opportunity to ask questions and to test the equipment.

Note: This course is held in English.

Tid og sted: 22. okt. 2019 12:3015:30, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet 10 etasje

Note: This course is held in English.