Kurs i laboratoriesikkerhet

Enhet for HMS og beredskap tilbyr HMS-kurs innen laboratoriearbeid på norsk og engelsk to ganger årlig. Ansatte som arbeider på laboratorium og deres leder skal ha denne typen kurs. Verneombud kan ta denne typen kurs.