Sikringskurs (security)

UiO tilbyr sikringskurs innen trusler, vold og alvorlige voldshendelser i undervisningslokalet. Enhetene kan også bestille skreddersøm av disse kursene hos Enhet for HMS og beredskap eller Enhet for bedriftshelsetjeneste, se Enhet for BHTs kurstilbud.