English version of this page

HMS- og beredskapskurs ved Universitetet i Oslo

Har du en rolle eller oppgaver som krever ulike typer kurs i HMS? Her finner du en oversikt over alle HMS-kurs som er tilgjengelige ved UiO, og informasjon om hvilke kurs du skal ta basert på din rolle.

Kursoversikt

Her er en oversikt over HMS-kursene vi tilbyr.

Kurs for ulike roller

Noen kurs er obligatoriske for deg som er verneombud, AMU/LAMU-medlem, leder med personalansvar eller jobber på laboratorium. Her finner du en oversikt over hvilke kurs du må ta.

Verneombud og AMU-/LAMU-medlemmer

Alle verneombud og medlemmer av AMU/LAMU skal ta grunnleggende HMS-kurs. Kurset består av to deler: En digital del og én del i klasserom. 

Leder med personalansvar

Som leder med personalansvar skal du gjennomføre HMS-kurs i klasserom.

Ansatt ved laboratorium

Er du ansatt ved et laboratorium, skal du ta to e-læringskurs og laboratoriesikkerhetskurs og strålevernskurs i klasserom.

Etasjekontakter

Alle etasjekontakter ved UiO skal ha brannvernkurs for etasjekontakt tre måneder innen de har tiltrådt i rollen.

Kommende kurs

05 des.
09:00, Georg Morgenstiernes hus Seminarrom 113
06 des.
09:00, Lucy Smiths Hus, Hannah Ryggen-rommet, 10. etg
05 jan.
08:30, Hannah Ryggen rommet (1004)
18 jan.
09:00, Hannah Ryggen rommet
25 jan.
08:30, Lucy Smiths hus, møterom 2 (1002)
25 jan.
09:00, Hannah Ryggen rommet

Bestille kurs?

Enheter og lokale arbeidsmiljøutvalg kan bestille skreddersydde kurs innen HMS, sikring og beredskap.