Emner innen helseledelse og helseøkonomi

Viser 1–39 av 39 emner
Emne Studiepoeng
HADM4001 – Metode og statistikk (5 studiepoeng) 5
HADM4002 – Fordypning i metode (5 studiepoeng) 5
HADM4101 – Ledelse (10 studiepoeng) 10
HADM4102 – Ledelsespsykologi (5 studiepoeng) 5
HADM4103 – Ledelse i helsevesenet (5 studiepoeng) 5
HADM4104 – Organisering og endringsledelse (5 studiepoeng) 5
HADM4201 – Helseøkonomi og helsepolitikk (15 studiepoeng) 15
HADM4202 – Finansiering og organisering av helsetjenester (5 studiepoeng) 5
HADM4203 – Helseøkonomisk analyse (5 studiepoeng) 5
HADM4204 – Foretaksøkonomi i helsesektoren (5 studiepoeng) 5
HADM4301 – Helserett (5 studiepoeng) 5
HADM4401 – Planlegging, kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (10 studiepoeng) 10
HADM4402 – Kvalitet og pasientsikkerhet (5 studiepoeng) 5
HADM4403 – Medisinsk epidemiologi og kunnskapshåndtering (5 studiepoeng) 5
HADM4502 – Masteroppgave i helseadministrasjon (30 studiepoeng) 30
HADM4601V – Ledelse i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HADM4602V – Samhandling og kvalitet i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HADM4603V – Helserett og konflikthåndtering i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HADM4604V – Finansiering og organisering i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HADM4610V – Ledelse og innovasjon i helsetjenesten (15 studiepoeng) 15
HEXFAC1000 – Examen Facultatum (10 studiepoeng) 10
HLED1102 – Helsetjenesten i samfunnet - innføring i helsepolitikk (10 studiepoeng) 10
HLED1201 – Helseledelse og organisering: Lederroller og styring (10 studiepoeng) 10
HLED3000 – Bacheloroppgave i helseledelse og helseøkonomi (10 studiepoeng) 10
HLED3002 – Helserett (5 studiepoeng) 5
HLED3003 – Organisering og kontraktstyring (5 studiepoeng) 5
HLED4102 – Finansiering og organisasjonsformer i helsetjenestene (5 studiepoeng) 5
HLED4103 – Ledelse med kasuistikk (5 studiepoeng) 5
HMED1101 – Helsefaglig grunnkunnskap og nomenklatur (10 studiepoeng) 10
HMED2101 – Medisin i samfunnet (10 studiepoeng) 10
HMED4101 – Kvalitet i helsetjenestene (5 studiepoeng) 5
HMED4102 – Komparativ helsepolitikk (5 studiepoeng) 5
HSTAT1101 – Innføring i statistikk (10 studiepoeng) 10
HØKON1201 – Bedriftsøkonomi (10 studiepoeng) 10
HØKON1202 – Bedriftsøkonomi 2 (10 studiepoeng) 10
HØKON2001 – Helseøkonomi 1 (10 studiepoeng) 10
HØKON2201 – Helseøkonomi og markedssvikt (10 studiepoeng) 10
HØKON3001 – Helseøkonomi 2 (10 studiepoeng) 10
HØKON4102 – Kostnad-nytte analyse (5 studiepoeng) 5