Emner innen ernæringsvitenskap (nedlagte)

Viser 1–25 av 25 emner
Emne Studiepoeng
ERN1000 – Ernæringsstudiet, 1. semester (20 studiepoeng) 20
ERN1020 – Ernæringsstudiet, 2. semester (20 studiepoeng) 20
ERN2030 – Ernæringsepidemiologi, kostholdsforskning og samfunnsernæring (10 studiepoeng) 10
ERN2110 – Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi (18 studiepoeng) 18
ERN2200 – Ernæringsstudiet, modul 2 (20 studiepoeng) 20
ERN3015 – Ernæringsstudiet, 6. semester (30 studiepoeng) 30
ERN3110 – Energigivende næringsstoffer og klinisk ernæring (30 studiepoeng) 30
ERN3120 – Molecular, cellular and clinical nutrition (30 studiepoeng) 30
ERN4120 – Humanforsøk (15 studiepoeng) 15
ERN4210 – Masteremne i ernæringsbiologi (10 studiepoeng) 10
ERN4221 – Molecular Nutrition (10 studiepoeng) 10
ERN4230 – Humanforsøk (12 studiepoeng) 12
ERN4250 – Studieretningsemne i samfunnsernæring (12 studiepoeng) 12
ERN4260 – Studieretningsemne i klinisk ernæring (12 studiepoeng) 12
ERN4321 – The World Nutrition Situation - Data and Issues (10 studiepoeng) 10
ERN4322 – Nutrition, Globalisation and Governance (10 studiepoeng) 10
ERN4323 – Nutrition and Human Rights (10 studiepoeng) 10
ERN4340 – Molekylærbiologisk ernæring (10 studiepoeng) 10
ERN4360 – Masteremne i klinisk ernæring (20 studiepoeng) 20
ERN5440 – Glycobiology (10 studiepoeng) 10
ERNSEM1 – Ernæringsstudiet, 1. semester (20 studiepoeng) 20
ERNSEM2 – Ernæringsstudiet, 2. semester (30 studiepoeng) 30
ERNSEM3 – Ernæringsstudiet, 3. semester (30 studiepoeng) 30
ERNSEM4A – Ernæringsstudiet, 4. semester (12 studiepoeng) 12
ERNSEM4B – Ernæringsstudiet, 4. semester, andre del (18 studiepoeng) 18