Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet Geologi og geografi er et fulltidsstudium over 3 år som gir 180 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 80 studiepoeng, avhengig av studieretning
  • Obligatoriske fordypningsemner, 60–80 studiepoeng, avhengig av studieretning
  • Utviklingssemester / frie emner, 20–40 studiepoeng, avhengig av studieretning

Studieløp for deg som begynte 2021 eller tidligere

6. semester Se studieretning Se studieretning Se studieretning
5. semester Se studieretning Se studieretning EXPHIL03 – Examen philosophicum
4. semester Se studieretning Se studieretning Se studieretning
3. semester GEO2120 – Sedimentologi Se studieretning Se studieretning
2. semester GEO1110 – Jordens indre og ytre prosesser FYS-MEK1110 – Mekanikk MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra 
1. semester GEO1100 – Jordens utvikling og HMS-emner MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske fellesemner


Studieløp

6. semester Se studieretning Se studieretning Se studieretning
5. semester Se studieretning Se studieretning EXPHIL03 – Examen philosophicum
4. semester Se studieretning Se studieretning Se studieretning
3. semester GEO2120 – Sedimentologi Se studieretning Se studieretning
2. semester GEO1110 – Jordens indre og ytre prosesser FYS1001 – Innføring i fysikk / FYS1100 – Mekanikk og modellering* MAT1060 – Matematikk for anvendelser 2 / MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra*
1. semester GEO1100 – Jordens utvikling og HMS-emner IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser / IN-GEO1900 - Introduksjon i programmering for geofag MAT1050 – Matematikk for anvendelser 1 / MAT1100 – Kalkulus*
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske fellesemner

De som har R2-bakgrunn, har mulighet til å velge fysikk- og matematikkemner på et høyere nivå (markert med stjerne*) som del av studieløpet. Du må avklare med din studieveileder før du tar valget.

Obligatoriske fordypningsemner

Hvilke fordypningsemner du skal ta avhenger av studieretningen du velger:

Utviklingssemester / frie emner

Utviklingssemester er et semester du kan være med å bygge opp selv. Du kan velge å ta frie emner ved Universitetet i Oslo, reise på utveksling til utlandet eller til Svalbard.

Ønsker du å studere et eller to semestre ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), er det mulig å reise i 5. og/eller 6. semester.

Ønsker du å studere et eller to semestre ved UNIS på Svalbard er det mulig å reise i 5. og/eller 6. semester. Forslag til studieløp ved UNIS vil publiseres her i god tid før søknadsfristen 15. april 2019. På denne siden finner du mer informasjon om å studere på Svalbard (UNIS).

Frie emner kan velges blant alle bacheloremnene som tilbys ved Universitetet i Oslo, så lenge emnet har ledig kapasitet og du oppfyller forkunnskaps- og opptakskravene til emnet. Du kan gjerne velge emner blant de obligatoriske fordypningsemnene eller andre emner fra geofag. Du kan også velge emner fra et helt annet fagområde eller du kan få innpasset bacheloremner fra andre læresteder. Dersom du planlegger å ta en mastergrad, er det lurt å sjekke opptakskravet til masterprogrammet før du har tatt de frie emnene i bachelorgraden din.

Dersom du ikke får meldt deg til et emne du ønsker å ha som fritt emne i din utdanningsplan, kontakt studieadministrasjonen ved Institutt for geofag.

Feltkurs og ekskursjoner

En viktig undervisningsmetode innen geofagene er obligatoriske ekskursjoner. Se praktisk informasjon på masterprogrammets nettsider.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i geologi og geografi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 2. des. 2021 08:08 - Sist endret 30. des. 2021 16:09