Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet Geologi og geografi er et fulltidsstudium over 3 år som gir 180 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 130-150 studiepoeng, avhengig av studieretning
  • Obligatoriske fordypningsemner, 10-20 studiepoeng, avhengig av studieretning
  • Utviklingssemester/frie emner, 20-30 studiepoeng, avhengig av studieretning

Studieløp

6. semester Se studieretning Se studieretning Se studieretning
5. semester Se studieretning Se studieretning EXPHIL03 – Examen philosophicum
4. semester Se studieretning Se studieretning Se studieretning
3. semester GEO2120 – Sedimentologi Se studieretning Se studieretning
2. semester GEO1110 – Jordens indre og ytre prosesser FYS-MEK1110 – Mekanikk MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra 
1. semester GEO1100 – Jordens utvikling og HMS-emner MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger  MAT1100 – Kalkulus 
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Høsten 2018 og 2019 fikk emner i realfag og biovitenskap (unntatt informatikk) nye spesielle opptakskrav. Les mer om hva som gjelder for deg.

Obligatoriske fellesemner

Obligatoriske fordypningsemner

Hvilke fordypningsemner du skal ta avhenger av studieretningen du velger:

Utviklingssemester/frie emner

Utviklingssemester er et semester du kan være med å bygge opp selv. Du kan velge å ta frie emner ved Universitetet i Oslo, reise på utveksling til utlandet eller til Universitetssenteret på Svalbard.

Ønsker du å studere et eller to semestre ved UNIS på Svalbard er det mulig å reise i 5. og/eller 6. semester. Forslag til studieløp ved UNIS vil publiseres her i god tid før søknadsfristen 15. april 2019. På denne siden finner du mer informasjon om å studere på Svalbard (UNIS).

Frie emner ved Universitetet i Oslo kan velges fritt blant alle bacheloremnene som tilbys. Se den enkelte studieretning for mer informasjon om utviklingssemester og anbefalte frie emner.

Feltkurs og ekskursjoner

En viktig undervisningsmetode innen geofagene er obligatoriske ekskursjoner. Les mer om å dra på feltkurs og ekskursjoner.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i geologi og geografi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. feb. 2016 13:33 - Sist endret 6. des. 2019 15:51