Endringer i Nettskjema med TSD etter aktivering

Skjemaet skal være ferdig testet før det aktiveres for sikker lagring i TSD, men kan åpnes midlertidig for små justeringer.  

Les mer om sikker lagring og håndtering av sensitive data i TSD.

Åpning og lukking av skjemaet for redigering gjøres under fanen "Innstillinger"
Åpning og lukking av skjemaet for redigering gjøres under fanen "Innstillinger"

Dette bør du ikke endre

Elementer som har mottatt data bør ikke endres. Dette gjelder samtlige spørsmålstyper med svaralternativer og tilhørende kodebok og spesialfelter. Utilsiktede endringer kan ha konsekvenser for datakvaliteten og potensielt ødelegge datastrukturen på resultatfilene i TSD for skjemaet.  

Dette kan du endre

Før endringer gjøres er det god praksis å stenge skjemaet.

Eventuelle endringer bør kun være i form av små tekstjusteringer; i skjematittel, rene tekst-felter og beskrivelser for spørsmål og spesialfelter.

Det er anledning til å legge til nye felter i et skjema. Dette gjelder sideelementer, spørsmål - uten å endre på eksisterende - , matrisespørsmål og spesialfelter men husk da å oppdatere kodeboken så det ikke blir noen tomme felter der.

Ved vesentlige endringer: kopier skjemaet og aktiver et nytt

Om du må endre eksisterende koder, fjerne spørsmål fra skjemaet eller endre eksisterende svaralternativer må du regne med å erstatte skjemaet med en redigert kopi. Ta kopi av skjemaet, gjøre endringene og aktiver et nytt skjema for TSD. Gi det en annen tittel så du kjenner det igjen under mine skjemaer.

Husk å låse skjemaet for redigering når endringene er gjort

For å forebygge utilsiktede endringer når skjemaet er aktivert for TSD anbefales å slå på Lås redigering av skjema etter første svar. Denne settes tilbake til Ja når endringene er foretatt.

Prosjektet er selv ansvarlig for en eventuell endringslogg.

Publisert 22. juni 2020 13:34 - Sist endret 13. nov. 2021 19:57