10 tips for å lage gode skjemaer som respondentene vil svare på

Vi skal i denne artikkelen lede deg inn på det rette sporet for å utforme effektive og innbydende skjemaer, som respondentene vil svare på.

1. Ha det klart for deg hva som er målet med skjemaet

Når du har bestemt deg for hva det er du ønsker å finne ut av med skjemaet, vil det bli enklere for deg å holde den røde tråden gjennom undersøkelsen og stille de spørsmålene du trenger svar på.

Bildet kan inneholde: rektangel, skråningen, gjøre, parallell, sirkel.

For eksempel: Du ønsker å forstå hvorfor det frafaller studenter i forelesningene. Så her vil et klart og forståelig mål være: «jeg ønsker å forstå hvilke faktorer som får studentene til å droppe forelesningene – og om disse årsakene er av interne eller eksterne faktorer».

2. Ha et flytende språk - som en samtale

Som i en samtale må du begynne ett sted før du går over til valgt tema, begynn med spørsmål respondentene enkelt kan svare på. Disse første spørsmålene skal bygge respondentenes selvtillit og vekke engasjementet for temaet i undersøkelsen.

3. Begrens lengden på undersøkelsen - vær konkret

Ofte vil det å svare på en undersøkelse være en tjeneste respondentene gjør deg, av sin egen tid. Dette kan du best belønne med å ikke utvikle skjemaer som tar for mye av denne tiden.

Jo flere spørsmål du har, jo mindre tid vil respondentene bruke på å overveie sine svar, og det blir mer sannsynlig at de skummer seg gjennom undersøkelsen. Dette kan i verste fall resultere i at du får feilaktige svar på undersøkelsen din.

Kortere skjema har også mindre frafall, som vil si at jo færre og mer konkrete spørsmål du klarer å stille, jo større svarprosent og gjennomtenkte svar kan du forvente.
 

4. Prioriter lukkede spørsmål – gi eksempler på hva du vil ha som svar

Bildet kan inneholde: rektangel, gjøre, elektrisk blå, parallell.Fokuser på å ha spørsmål der respondentene har svaralternativer å velge mellom. I Nettskjema er disse avkrysningsbokser, radioknapper, nedtrekks-liste og matriser. Dette for at det er mindre krevende for respondentene å ta stilling til, og det gir deg kvantitative data som blir lettere for deg å analysere.

5. Åpne spørsmål - la respondentene uttrykke seg

Bilde som viser størrelsene på tekstfeltene: lite og stortDette er spørsmål som lar respondenten skrive inn svar med sine egne ord. I Nettskjema er dette spørsmål med tekstsvar.

Dette er spørsmål som krever mer av respondenten, og ofte tar lengre tid enn andre spørsmål. Dette gjør at du ikke bør ha disse tidlig i skjemaet, og heller ikke for mange gjennom hele skjemaet.

6. Ikke still ledende spørsmål - hold dine meninger for deg selv

Bilde av to radioknappspørsmål som forklarer at den korrekte måten å stille et spørsmål på er å ikke være ledendeIkke still spørsmål på en måte som reflekterer dine egne meninger, da dette vil påvirke svarene til respondenten.

Istedenfor å spørre «hvor gode synes du våre snille studieassistenter er?», kan du heller spørre «hvor gode eller dårlige synes du våre studieassistenter er?».

7. Balanse - gi respondentene tilstrekkelige valg

Bilde av radioknapper med valgene: Veldig bra, Bra, Ingen mening, Dårlig og veldig dårlig

Bruk av svaralternativer som heller mot en bestemt retning, for eksempel kun positive eller kun negative, kan resultere i at du får feilaktig informasjon fra respondentene når de ikke finner de alternativene som reflekterer deres svar.

For eksempel bruk minst fem alternativer når man skal rangere noe.

8. Absolutte påstander – absolutt ikke

Unngå spørsmål eller påstander der ord som «alle» og «alltid» blir brukt. Dette er ord som gir respondentene færre valg, ofte i form av at de må være enten veldig enig eller veldig uenig.

9. Dobbeltspørsmål – la respondentene svare på én ting av gangen

Viser at man istedenfor å ha dobbeltspørsmål med radioknapper, bør man heller bruke matrise til spørsmål hvor flere ting skal rangsjeres mot samme kriterierIkke still spørsmål der du forventer svar på to ulike ting i ett og samme spørsmål.

For eksempel: «Hvordan vil du rangere kvaliteten på forelesningene og kursmateriellet?». Her blir det uklart hva det er de skal adressere i sitt svar, skal de velge en? Svare det samme for begge?

Slike spørsmål skaper forvirring, og enda verre frustrasjon hos respondentene, som i verste fall kan resultere i at de hopper over spørsmålet eller rett og slett forlater undersøkelsen.

10. Inndelinger – gi respondenten pusterom

I lange skjema med mange elementer og spørsmål kan det bli demotiverende for respondenten å se hvor mye som er nedover siden, samt det kan fremstå som rotete. For å løse dette er det viktig å legge inn pusterom og avdelinger i skjemaet. Dette kan løses med å legge inn overskrifter, utfyllende tekst og sideskift.

Av Iselin Tomsdatter Ellingsen
Publisert 17. aug. 2021 11:42 - Sist endret 17. aug. 2021 11:56