10 tips for å lage gode skjemaer som respondentene vil og kan svare på

Beste praksis og universell utforming

Vi skal i denne artikkelen lede deg inn på det rette sporet for å utforme effektive og innbydende skjemaer som respondentene vil og kan svare på.

Hvorfor universell utforming? Alle skal med

Hvis regler og anbefalinger gitt av UU ikke blir møtt, vil noen brukergrupper bli stengt ute fra å bruke tjenesten.

Skjemaer som følger reglene gjør skjemaer brukervennlige for alle. Samtifig som det gjør det mulig for de som benytter skjermleser eller opplever motoriske eller kognitive utfordringer å bruke tjenesten i like stor grad som alle andre.

Følger du disse ti tipsene neste gang du bygger ett skjema, vil du kunne sende det ut med god samvittighet.

Ansvarsfordeling

Når det kommer til universell utforming(uu) i skjemaer, er ansvaret todelt. Nettskjema som tjeneste har ansvaret for at dere som brukere egentlig ikke skal kunne begå uu feil, i det hele tatt.

Nettskjema har som ansvar at alle elementer ser ut som og oppfører seg som de lover og skal. Dette innebærer blant annet at fargekontraster er rette slik at alle elementer skal kunne sees av alle, at skjemaelementer og spørsmplstyper er tilrettelagte for tastaturnavigering og lignende.

En av de viktigste ansvarene Nettskjema som tjeneste har er å påse at koden og det som vises stemmer over ens, dette er særlig viktig for de som benytter seg av skjermleser.

Det andre ansvaret for å opprettholde regler og anbefalinger knyttet til UU, faller på dere som bygger skjemaer. Derfor har vi utviklet disse ti stegene slik at det blir enklere å holde seg på den rette UU-sti.

Bildet kan inneholde: gest, finger, støtfanger, font, tommel.

 

1. Ha det klart for deg hva som er målet med skjemaet

Når du har bestemt deg for hva det er du ønsker å finne ut av med skjemaet, vil det bli enklere for deg å holde den røde tråden gjennom undersøkelsen og stille de spørsmålene du trenger svar på.

Bildet kan inneholde: rektangel, skråningen, gjøre, parallell, sirkel.

For eksempel: Du ønsker å forstå hvorfor det frafaller studenter i forelesningene. Så her vil et klart og forståelig mål være: «jeg ønsker å forstå hvilke faktorer som får studentene til å droppe forelesningene – og om disse årsakene er av interne eller eksterne faktorer».

2. Ha et flytende språk - som en samtale

Ha en samtale med respondenten, bruk et lett og forståelig språk gjennom hele skjemaet.

Bildet kan inneholde: azure, rektangel, sirkel, elektrisk blå, font.

Som i en samtale må du begynne ett sted før du går over til valgt tema, begynn med spørsmål respondentene enkelt kan svare på. Disse første spørsmålene skal bygge respondentenes selvtillit og vekke engasjementet for temaet i undersøkelsen.

3. Begrens lengden på undersøkelsen - vær konkret

Ofte vil det å svare på en undersøkelse være en tjeneste respondentene gjør deg, av sin egen tid. Den beste måten å belønne dette på er å lage korte og konsise skjemaer.

Bildet kan inneholde: se, analog klokke, rektangel, gest, klokke.

Jo flere spørsmål du har, jo mindre tid vil respondentene bruke på å overveie sine svar, og det blir mer sannsynlig at de skummer seg gjennom undersøkelsen. Dette kan i verste fall resultere i at du får feilaktige svar på undersøkelsen din.

Kortere skjema har også mindre frafall, som vil si at jo færre og mer konkrete spørsmål du klarer å stille, jo større svarprosent og gjennomtenkte svar kan du forvente.
 

4. Prioriter lukkede spørsmål – gi eksempler på hva du vil ha som svar

Fokuser på å ha spørsmål der respondentene har svaralternativer å velge mellom. I Nettskjema er disse avkrysningsbokser, radioknapper, nedtrekks-liste og matriser.

Bildet kan inneholde: rektangel, parallell, font, elektrisk blå.

Dette for at det er mindre krevende for respondentene å ta stilling til, og det gir deg kvantitative data som blir lettere for deg å analysere.

5. Åpne spørsmål - la respondentene uttrykke seg

Dette er spørsmål som lar respondenten skrive inn svar med sine egne ord. I Nettskjema er dette spørsmål med tekstsvar.

Bilde som viser størrelsene på tekstfeltene: lite og stortDette er spørsmål som krever mer av respondenten, og ofte tar lengre tid enn andre spørsmålstyper. Dette gjør at du ikke bør ha disse tidlig i skjemaet, og heller ikke for mange gjennom hele skjemaet.

6. Ikke still ledende spørsmål - hold dine meninger for deg selv

Ikke still spørsmål på en måte som reflekterer dine egne meninger, da dette vil påvirke svarene til respondenten.

Bildet kan inneholde: gest, rektangel, font, parallell, skjermdump.

Istedenfor å spørre «hvor gode synes du våre snille studieassistenter er?», kan du heller spørre «hvordan opplever du studieassistentene?».

7. Balanse - gi respondentene tilstrekkelige valg

Bruk av svaralternativer som heller mot en bestemt retning, for eksempel kun positive eller kun negative, kan resultere i at du får feilaktig informasjon fra respondentene når de ikke finner de alternativene som reflekterer deres svar.

Bildet kan inneholde: font, rektangel, logo, parallell.

For eksempel bruk minst fem alternativer når man skal rangere noe.

8. Bruk av bilder - tilgjengelig for alle

For at bruken av skjemaet skal være lik for alle, må man supplere alle bilder og illustrasjoner med en alternativtekst, med noen få unntak.

Denne teksten må være en så nøyaktig gjengivelse av hva som er på bildet som mulig. Da denne teksten leses opp eller legger seg som tekst for de som ikke kan se bildet.

Bildet kan inneholde: font, rektangel, materiell egenskap, elektrisk blå, merke.

Bilder og illustrasjoner kan benyttes på to måter:

 1. Dekorative - Skal ikke alternativtekst
 2. Funksjonelle - Skal alltid ha alternativtekst

9. Dobbeltspørsmål – la respondentene svare på én ting av gangen

Ikke still spørsmål der du forventer svar på to ulike ting i ett og samme spørsmål.

For eksempel: «Hvordan vil du rangere kvaliteten på forelesningene og kursmateriellet?». Her blir det uklart hva det er de skal adressere i sitt svar, skal de velge en? Svare det samme for begge?

Slike spørsmål skaper forvirring, og enda verre frustrasjon hos respondentene, som i verste fall kan resultere i at de hopper over spørsmålet eller rett og slett forlater undersøkelsen.

10. Inndelinger – gi respondenten pusterom

I lange skjema med mange elementer og spørsmål kan det bli demotiverende for respondenten å se hvor mye som er nedover siden, samt det kan fremstå som rotete.

Bildet kan inneholde: font, symbol, elektrisk blå, symmetri, logo.

For å løse dette er det viktig å legge inn pusterom og avdelinger i skjemaet. Dette kan løses med å legge inn overskrifter, utfyllende tekst og sideskift.

Oppsummering - hvordan lage gode skjema som respondentene vil og kan svare på

 1. Følg den røde tråden i skjemaet
 2. Ha et lett og flytende språk
 3. Lag korte og konsise skjema
 4. Gi respondenten alternativer
 5. La respondenten uttrykke seg
 6. Ikke still ledende spørsmål
 7. Finn en god balanse
 8. Bruk bilder forsvarlig
 9. Unngå dobbeltspørsmål
 10. Gi respondentene pusterom

Lykke til!

Bildet kan inneholde: sirkel, begivenhet, font, elektrisk blå, mønster.

 

Søk i veiledningene
Kontakt brukerstøtte:

Ring oss

Vi har åpent mellom 08:30 og 17:00 på hverdager,
og mellom 10:00 og 15:00 på lørdager.

Telefonnummer: 22 84 00 04

Send inn sak til oss

Du kan sende inn din forespørsel via e-post til: it-support@uio.no.

Gå til e-post

Book et videomøte over Zoom

Er du student eller ansatt kan du avtale veiledningstime hos UiO Helpdesk over Zoom. Tilgjengelige tider er tirsdag til torsdag mellom 11:00 og 13:00.

Book et videomøte

Chat med oss

Vår chat er bemannet mellom 09:00 og 16:00 på hverdager.

Åpne chat
Av Iselin Tomsdatter Ellingsen
Publisert 17. aug. 2021 11:42 - Sist endret 14. juni 2022 08:41