Personvern i Nettskjema

All bruk av Nettskjema må være i tråd med personvernretningslinjene.

Les retningslinjene for personvern i Nettskjema her.

Bruk av fødselsnummer og person-ID 

Du kan hente inn fødselsnummer eller annen ID.

Les mer om bruk av fødselsnummer eller annen person-ID til å identifisere respondenter.

Elektronisk samtykke for data innhentet fra TSD

Hvis du har et TSD-prosjekt kan du innhente samtykker digitalt.

Les mer om digitalt signerte samtykker.

Elektroniske spor 

Skjemaer som ikke samler inn personopplysninger er anonyme.

Les mer om hvilke personidentifiserende data som lagres.

Automatisk sletting av personopplysninger

Etter 6 måneder uten svar blir personopplysninger slettet fra skjemaet. 

Les mer om automatisk sletting av personopplysninger her.

Samtykke til datainnsamling

Du må orientere respondentene om datahåndteringen og muligheten til å trekke samtykke.

Les mer om samtykke her.

Skjema som lagrer personopplysninger

Denne informasjonen lagres om respondenten.

Les mer om hva som logges.

Sensitive personopplysninger

Behandling av sensitive personopplysninger skal godkjennes av UiO.

Les mer om sensitive personopplysninger her.

Personidentifiserende spørsmål

Hvilke personopplysninger som lagres i de ulike skjematypene.

Les mer om hva som lagres her.

Anonymisering av innsamlede data

Slik kan du anonymisere data gjennom å lenke sammen skjemaer.

Les mer om anonymiserte data her.

Slik sikrer du anonymitet

Gjennomfør helt anonyme undersøkelser eller evalueringer.

Les mer om anonyme undersøkelser her.

Publisert 7. apr. 2021 10:53 - Sist endret 3. nov. 2021 12:05