Koble sammen skjemaer for digital signering av samtykker i Nettskjema

Hvis du lenker sammen flere skjemaer, kan du innhente samtykke og samtidig få et avidentifisert datasett. Dette forutsetter at du har et TSD-prosjekt. Én av fordelene med digitalt samtykke er at et svar kan slettes hvis samtykket trekkes. 

 
 

Lenk sammen skjemaer for avidentifisering

Hvis du setter opp flere skjemaer i lenke kan du unngå at direkte identifiserbare ID-er blir liggende sammen med datasettet ditt. Det første skjemaet kan være et samtykkeskjema. Husk å samle alle personopplysninger sammen med samtykket, slik at datasettet ditt blir helt avidentifisert.

Et samtykkeskjema krever innlogging og signering med ID-porten, så dersom du ønsker å kombinere dette med invitasjon på e-post/SMS, må du lage et skjema for dette i forkant av samtykkeskjemaet.

Slik kobler du sammen skjemaer

 1. Bruk videresending, dette skrus på inne i Innstillinger
 2. Det er ikke mulig å bruke videresending med Radioknapp samtidig med Signering med ID-porten nivå 3/4. Dette er noe som vil komme utover høsten 2021.
 3. Gå til Innstillinger og velg Skjema-ID eller en liste med ID-er for videresending. Her skriver du ID til skjemaene du vil videresende til. Om du skriver flere ID-er, vil Nettskjema videresende til et tilfeldig skjema av disse skjemaene.
 4. Sett inn spørsmålet Referanse-ID i det eller de skjemaene det videresendes til. Dette spørsmålet er skjult for den som svarer, men fungerer som et vanlig spørsmål. Ikke sett dette spørsmålet som obligatorisk.
 5. Referanse-ID viser hvilket svar på første skjema som videresendte.
 6. Test at det virker som forventet.
 7. Kodebokverdien til Referanse-ID er ikke spesiell, og kan forandres slik som de andre kodebokverdiene, uavhengig om skjemaet leverer til TSD eller ikke. 

Slik velger du signering

 1. Koble først begge skjemaene til TSD.
 2. Velg signeringsnivå på første skjema, dette er ofte et samtykkeskjema.
  • Bruk Signering med ID-porten nivå 4 om personen samtykker til uthenting av registerdata. Les mer om registerdata her.
  • Ellers bruk Signering med ID-porten nivå 3
 3. Velg innloggingen med samme nivå uten signering på neste skjema. Ikke spør om fødselsnummer i spørreskjema. Det er kun samtykkeskjema som skal ha spørsmål om fødselsnummer hvor da spørsmålet Person-ID kan Forhåndsutfylles fra ID-porten. Dette settes i Bygg skjema og nederst på selve spørsmålet etter at du har skrudd på signering. 
 4. Test at dette fungerer som forventet

Registrer samtykker i TSD

Du må selv registrere ditt samtykkeskjema i TSD-prosjektet ditt via https://p01-consent-portal.tsd.usit.no/. Denne nettsiden er kun tilgjengelig når du er inne i TSD-prosjektet ditt. Merk at du må være administrator på prosjektet for å registrere samtykkeskjemaet i TSD-prosjektet ditt.

Prisen er kr 2,50 +mva per signerte samtykke. Dette legges på faktura for TSD-prosjektet.

Alle samtykker gitt til TSDs samtykkeløsning blir gjort tilgjengelig for prosjekteier i https://consent-portal.tsd.usit.no. I tillegg blir kopi sendt til respondentens digitale postkasse. Her kan hen også endre samtykket sitt.

Løsningen er designet for innsamling av data i kategori Sort og signering skjer med ID-porten nivå 4, som er godkjent for å samtykke til at det hentes ut registerdata om en selv.

Vi anbefaler at du tester dette nøye før du starter datainnsamling og ser videoforedraget under i forkant.

Se video

Slik kobles dataene sammen fra de avidentifiserte skjemaene

Har du flere avidentifiserte skjemaer som videresender til hverandre kan dataene kobles sammen for eksempel i excel. Les om hvordan å gjøre dette.

 

Publisert 22. juni 2020 15:17 - Sist endret 14. jan. 2022 09:26