Koble Nettskjema til Tjenester for Sensitive Data (TSD)

Skru på sikker lagring slik at svarene sendes direkte til et TSD-prosjekt. Du som har autorisert brukerkonto til TSD-prosjektet kan sette opp dette selv.

Les mer om sikker lagring og håndtering av sensitive data i TSD.

Sjekkliste før aktiveringen

Kriteriene for at et skjema skal kunne aktiveres for TSD er:

1. Den som skal foreta aktiveringen må ha gyldig brukerkonto til TSD-prosjektet som skjemaet skal aktiveres for.

2. Skjemaet skal være satt opp som Spørreskjema for sensitive data (TSD) da det ble opprettet. 

Bilde som viser valg for kobling av skjema til TSD

Om du ikke valgte denne typen ved opprettelse av skjemaet, er det mulig å endre Skjematype under Innstillinger. Dette kan fortsatt endres så lenge skjemaet ikke har mottatt svar.

3. Skjemaet låses automatisk for redigering når det aktiveres for TSD og har mottatt første svar. Dette forebygger utilsiktede endringer som kan få konsekvenser for datakvaliteten. 

4. Kodeboken skal være komplett utfylt  (ingen blanke felter) i henhold til krav for TSD-skjemaer. Les mer om kodebok her. 

5. Samtlige testsvar som er sendt til skjemaet før aktivering skal være slettet. Det kan gjøres under fanen Se resultater

6. Du bør ha avgjort hvordan respondentene skal svare på skjemaet så du kan sette riktige rettigheter under aktiveringen (se alternativer for rettigheter ved svaring). 

Slik går du frem for å aktivere et skjema

Du trenger ditt TSD-passord og engangskode fra Google Authenticator for å foreta aktiveringen. Ha dette klart for å aktivere et skjema.

Gå inn på skjemaet du ønsker å aktivere på nettskjema.no. I det røde feltet under tittelen Spørreskjema for sensitive data (TSD) trykker du på lenken Koble til.

Bilde av proesess for kobling

Deretter blir du bedt om å bekrefte rettighetene, altså hvem som skal kunne svare på skjemaet (se punkt 6 ovenfor). 

Bilde av prosess for kobling av nettskjema mot TSD

Her velger det som passer for din studie. Merk at hvis skjemaet skal settes opp som elektronisk samtykke til forskning (e-Signatur) velger du Signering med ID-porten nivå 3/4.

Bilde av boks der du oppgir brukeranvn og passord til TSD

Oppgi ditt TSD-brukernavn og passord samt engangskode fra Google Authenticator og klikk på Koble til.

Du får så opp en bekreftelse på at skjemaet er koblet til ditt prosjekt. Klikk deretter på OK, og alt skal være klart til bruk.

Hva skjer etter aktiveringen?

Det er viktig å sende inn et testsvar etter fullført aktivering. Logg på TSD-prosjektet og sjekke at svaret kommer frem og ser ut som forventet. 

Hvis det er første gang det sendes inn et svar til dette prosjektet  anbefales det å installere TSD Data Loader. Det gjør det mye lettere når skal se på svarene i TSD. 

Kontakt TSD teknisk support for å installere Data Loader.

Les mer om Data Loader her.

Når skjemaet har mottatt det første svaret låses utformingen av skjemaet og kodeboken, i tillegg til blant annet rettigheter for svaring, skjematype, innstilling for lagring av personinformasjon og angivelsen om svarene er sensitive.

Lagre gjerne en kopi av kodeboken som tekst og eventuelt som SPSS-syntaks for senere dokumentasjon. 

Endringer i skjemaet etter aktivering

Om du får behov for å endre eksisterende koder, fjerne eller endre spørsmål og svaralternativer i skjemaet etter aktivering, må du erstatte skjemaet med en redigert kopi. I slike tilfeller kan det være nyttig å ha alternativt navn på skjemaet. Les om alternativt navn her.

Enkle justeringer av tekst eller å legge til flere spørsmål kan du få hjelp av nettskjema@usit.uio.no med uten å erstatte skjemaet. Prosjektet er selv ansvarlig for eventuell endringslogging. 

Ansvar og hjemmel til å samle inn data

Prosjektets deltakere er ansvarlig for at data som samles inn via Nettskjema-TSD er i henhold til bruksløyver gitt for studien av oppnevnt personvernombud. Altså som fremgår av godkjenning fra REK, NSD, Datatilsynet eller lokalt personvernombud som ble vedlagt i forbindelse med registreringen av TSD-prosjektet.

Jeg har problemer med aktiveringen

Hvis det er tekniske problemer med aktiveringen, ta kontakt med nettskjema support ved å sende e-post med skjemanummer og beskrivelse av feilen til nettskjema@usit.uio.no

Publisert 8. mars 2020 12:09 - Sist endret 10. nov. 2021 19:10