English version of this page

Foto- og grafikktjenesten IMB

Foto- og grafikktjenesten bistår ansatte og doktorgradsstudenter med foto, grafikk og scanning i forbindelse med presentasjoner, tidskrifter, bøker og artikler. Vi tar også på oss; portretter, avfotografering og miljøbilder.

Foto

Gruppebilder- og portretter

Vi tar både gruppe- og portrettbilder, enten ute- eller innendørs.

Eksempler:

Avfotografering

Vi kan avfotografere alt av plakater, gamle tidsskrifter, bøker og andre trykksaker som ikke får plass i en vanlig scanner.

Miljøbilder

Miljøbilder inkluderer alt fra laboratorie- og forsøksbilder, til fotografering av gjenstander, interiør og eksteriør. Vi tar bilder både ute- og innendørs.

Eksempler:

Grafikk

Illustrasjoner

Illustrasjoner kan være alt fra tegning og montasjer til grafiske elementer. Vi tar ikke over den enkeltes arbeid, men utarbeider gode løsninger sammen med oppdragsgiver .

Eksempler:

Dersom du ønsker vår hjelp trenger vi en enkel skisse - gjerne håndtegning - som viser hvordan du ser for deg illustrasjonen.

Merk! Prosessen frem til ferdig produkt går raskere dersom vi inkluderes i arbeidet på et tidlig tidspunkt.

Posterproduksjon

Vi har utviklet en posterveiledning (pdf) for deg som trenger hjelp til å lage gode postere.

Publisert 6. jan. 2015 12:47 - Sist endret 6. apr. 2018 12:11