English version of this page

Saksbehandling og arkiv

UiO bruker ePhorte som saksbehandlings- og arkivsystem. Systemet knytter alle enheter sammen i ett system og  gjør saksbehandling og arkivering mer effektiv for  saksbehandlere, ledere og arkivarer.

Eldre arkiv og andre kilder

Se også