Organisasjonsenheter, kostnadssted/koststed og organisasjonsnummer

Organisasjonsenheter

Organisasjonsenhetsnummer (organisasjonsid) som brukes i SAP finner du ved å logge deg på OrgReg.

For historisk informasjon om stedkoder se her under overgangstabeller.

UiOs organisasjonsnummer

 • Juridisk organisasjonsnummer: 971 035 854
 • Bedriftsnummer: 974 716 860
 • D-U-N-S-nummer: 730 373 198

Organisasjonsenheter

 • UiOs organisasjon er bygget opp av organisasjonsenheter. Alle enheter er altså en organisasjonsenhet, og har et unikt åttesifret organisasjonsenhetsnummer
 • En enhet behøver eget organisasjonsenhetsnummer dersom den skal ha:
  • eget kostnadssted
  • egen enhetspresentasjon på UiOs nettsider
  • egen post- eller besøksadresse
  • eget akronym, kort- eller langnavn (organisasjonsenheter tillater bare en navnebetegnelse)

Krav til en organisasjonsenhet i SAPDFØ

En organisasjonsenhet i SAPDFØ skal avspeile UiOs organisasjonsstruktur, det vil si at en den skal være knyttet til en leder og ansatte. Som hovedregel skal det også være et 1:1 forhold mellom organisasjonenehet i SAPDFØ og organisasjonsenheten ved UiO den er knyttet til.

Organisasjonsenhet skal ha følgende dataelementer:

 • Betegnelse (navn på enheten)
  • Akronym (inntil 10 tegn)
  • Kortnavn (inntil 12 tegn)
  • Navn (inntil 40 tegn)
  • Langnavn (inntil 120 tegn) – offisielt navn

Disse betegnelsene skal angis på bokmål, nynorsk og engelsk. Akronymene bør være entydige innenfor UiO, og minst innenfor egen enhet. Navnene benyttes av flere IT-systemer og framkommer på forskjellige måter. Det er ikke nødvendig å angi overordnet enhet i navnet.

 • Én besøks- og én postadresse
  Det er ikke mulig å ha flere adresser knyttet til en organisasjonsenhet.
 • Informasjon om kontaktpunkter
  • Telefon: til resepsjon eller lignende
  • E-post: felles postmottak for enheten
  • URL: for enheten

I tillegg kan organisasjonsenheten være et arkivsted i ePhorte, og dette angis ved opprettelsen av organisasjonsenheten.

Søknad om opprettelse, endring eller avslutning av organisasjonsenheter i SAPDFØ/OrgReg og kostnadssted/koststed i Unit4/SAP

 • Før du sender en søknad, sett deg inn i krav til en organisasjonsenhet.
 • Større organisatoriske omlegginger er underlagt rammeverket for organisasjonsendringer. Dersom du er usikker på om planlagte endringer skal håndteres som et organisasjonsendringsprosjekt, ta kontakt med systemeier for organisasjonsendringer.
 • Ved endringer i organisasjonsstrukturen skal prosessen involvere de ansatte og tjenestemannsorganisasjonene. Disse prosessene skal dokumenteres og følge tjenestevei.

Søknad om opprettelse, endring eller avslutning av organisatorisk enhet i SAPDFØ

For søknad om opprettelse, endring eller avslutning av organisatoriske enheter i SAPDFØ  bruk eget nettskjema. Søknad om organisatoriske enhet i SAPDFØ må sendes inn i god tid før den er forventet å være aktiv. 

Søknad om opprettelse, endring eller avslutning av kostnadssted/koststed

For søknad om opprettelse, endring eller avslutning av kostnadssted/koststed bruk eget nettskjema. Søknaden må sendes inn i god tid før det er forventet å være aktiv.

PS! - Ved avslutning av kostnadssted/koststed:
Når koststedet er inaktivert/sperret så vil det ikke lenger være mulig å gjøre varemottak på innkjøpsordrer som er kontert mot dette kostnadsstedet/koststedet. Før varemottak kan gjøres, må kostnadssted/koststedet på innkjøpsordren endres.:
Veiledning på hvordan endre kostnadssted på innkjøpsordrer <-- under utarbeidelse

 

Har du spørsmål angående oppsett av systemer i forbindelse med organisatoriske endringer, ta kontakt med oss på brukerstøtte økonomi.