Tableau – statistikk og rapporter

Tableau er UiOs statistikk- og rapportverktøy (Business Intelligence system). Verktøyet brukes noe forskjellig ut fra hvilket arbeidsområde du er tilknyttet. De forskjellige feltene har forskjellige datakilder. Nedenfor finner du samlet informasjon om Tableau for hvert enkelt arbeidsfelt.

Tableau - Økonomi

Tableau - Studier

  • Datavarehuset STAR oppdateres med data fra FS hver lørdag. Studiedata inkluderer data for ph.d.-utdanninger.
  • Standardrapporter er tilgjengelig for alle UiO-ansatte
  • Kontaktpunkt for studiestatistikk er uio-tableau@admin.uio.no

Tableau - Publiseringsdata

  • Datavarehuset DUCT oppdateres med data fra Cristin
  • Standardrapporter er tilgjengelig for 1-3 brukere pr institusjon
  • For å få tilgang til forskningsdata (DUCT) logger du på samme sted som for studiedata (STAR), men datavarehuset er forløbig kun tilgjengelig for enkelte Cristin superbrukere.
  • Kontaktpunkt for Cristindata er Cristin superbruker for din enhet

Tableau - Styringsinformasjon

Styringsinformasjon om utdanning, forskning, årsverk, midlertidighet og økonomi på UiO- og enhetsnivå er samlet med innlogging til aktuelle rapportert på en egen nettside.