Virksomhetsstyring

Virksomhetsstyring ved UiO har som mål å sikre oppfyllelse av virksomhetens mål gjennom å:

  • sette strategisk retning
  • fastsette økonomiske rammer
  • fastsette mål for virksomheten
  • måle resultater og sammenligne med målene
  • bruke denne informasjonen til oppfølging og læring for å utvikle og forbedre virksomheten

Styringsinformasjon i Tableau

Styringsinformasjon om utdanning, forskning, årsverk, midlertidighet og økonomi på UiO- og enhetsnivå. Dette er UiOs autoritative kilde til disse tallene. 

 

Planer

Fordeling

Universitetsstyret vedtar årlig disponering av UiOs bevilgning og inntekter, og på bakgrunn av vedtaket utformes disponeringsskriv til fakulteter og tilsvarende enheter.

Oppfølging

UiOs årsrapport og virksomhetsrapporter viser resultater og hvordan ressursene disponeres til Universitetsstyret og Kunnskapsdepartementet. Universitetsledelsen holder også styringsdialoger med ledelsen ved fakulteter og tilsvarende enheter