Virksomhetsstyring

Virksomhetsstyring ved UiO har som mål å sikre oppfyllelse av virksomhetens mål gjennom å:

  • sette strategisk retning
  • fastsette økonomiske rammer
  • fastsette mål for virksomheten
  • måle resultater og sammenligne med målene
  • bruke denne informasjonen til oppfølging og læring for å utvikle og forbedre virksomheten

UiOs årsplan

UiO utarbeider treårige årsplaner som rulleres årlig.

UiOs årsplan 2018-2020 (pdf)

UiOs årsplan 2017-2019 (pdf)

Resultatindikatorer

Enhetenes årsplaner

Fakulteter og tilsvarende enheter utarbeider egne årsplaner med utgangspunkt i UiOs årsplan.

Styringskart

UiOs portal til styringsinformasjon på UiO- og enhetsnivå, med tilgang til

  • strategiske dokumenter
  • informasjon om økonomi
  • resultatindikatorer