English version of this page

Økonomi

For ledere som skal godkjenne

For ledere med BDM - kostnadsgodkjenner: Hvordan godkjenne i ulike økonomiprosesser i Unit4 og selvbetjeningsportalen.

Kurs- og opplæringsmateriell

Behov til betaling

 • Bestilling
 • Vare- og tjenestemottak
 • Fakturabehandling

Fordring til innbetaling

 • Opprette eller endre kunde
 • Ordrebehandling
 • Oppfølging av forfalte krav

Anleggsmidler

 • Opprette anlegg
 • Endre anlegg
 • Avhende anlegg

Prosjektide til prosjektavslutning (EFP)

 • Søknad og kontrakt
 • Etablere BOA-prosjekt
 • Drifte prosjekt
 • Avslutte prosjekt

Periodeavslutning (tertial- og årsavslutning)

 • Forberedelse: Endringer og tidsfrister
 • Gjennomføring
 • Avstemming
 • Delårsavslutning og årsavslutning
 • Lokalt kontrollprogram

Andre økonomiprosesser

 • Hovedbokbilag
 • Merverdiavgift (mva)

Styring og rapportering

Se også