Økonomi

Ny rutine for søknad om budsjettdisponeringsmyndighet (BDM)

Når de fleste ansatte jobber fra hjemmekontor, er det vanskelig å oppfylle kravet om fysiske signaturer ved søknad og godkjenning av budsjettdisponeringsmyndighet (BDM). Rutinen er derfor endret. Kravet om fysisk signatur er erstattet med en elektronisk signatur på flyt i ePhorte. Ny rutine tilbyr en måte å gjennomføre prosessen på uten å være fysisk tilstede.