Eksamensplikt for vitenskapelig ansatte

Som ansatt i en vitenskapelig stilling må du sette deg inn i reglene for eksamensplikt. Disse varierer ut i fra hvilken stilling du har.

Stipendiater

Stipendiater har ingen eksamensplikt. Sensur kan imidertid i enkelte tilfeller etter søknad godkjennes som erstatning for deler av undervisningsplikten. Ved behov for dette, ta kontakt med eksamensseksjonen v/ Kristin Steen Slåttå. For informasjon om godskrivingsregler, se Regler for godskriving og uttak av eksamens- og undervisningsbanken.

Amanuenser/førsteamanuenser/professorer

Den enkelte lærer skal delta i eksamen slik at det gjennomsnittlig tilsvarer 70 klokketimer per semester. Nyansatte skal normalt delta i sensuren fra det første semester man er ansatt.

For nærmere informasjon, se Regler for godskriving og uttak av eksamens- og undervisningsbanken

For avtale om sensur, ta kontakt med Kristin Steen Slåttå

Publisert 1. sep. 2015 16:00 - Sist endret 3. jan. 2017 08:03