Studentmanntall

Når studentene semesterregistrerer seg, får de samtidig mulighet til å velge stemmerettssted. Hvilke steder de kan velge, avhenger av hvor de har studierett og hvilke emner de har meldt seg til undervisning og/eller eksamen i.

Ved valg kan man bruke rapporten FS378.001 Manntallsliste til å lage manntall. Man kan både lage det som en tekstfil med brukernavn som kan leses inn i valgapplikasjonen og som en liste  med studentnummer og navn for kontroll.

I rapporten kan kjøres for hele UiO, for et fakultet, for et institutt eller en gruppe.

Det er også mulig å holde enkelte studienivåer utenfor, slik at man f.eksempel kan holde phd-studenter utenfor, eller holde valg med bare masterstudenter.

Når data skal leveres til valgapplikasjonen, lagrer man en flettefil med bare brukernavn.

Publisert 11. okt. 2013 14:18 - Sist endret 24. juli 2017 11:34