Mottaksrutiner for nyansatte ved Geo


Regulær rutine

Når Tiltak Ansvar
Før tiltredelse Arbeidskontrakt Administrasjon
Tildeling kontor m/utstyr. Navneskilt. Melding til drift@geo angående PC. Administrasjon
Tilgang til administrative systemer Administrativ leder
Innleggelse telefonliste Administrasjon
Fadder oppnevnes (ansvarlig for social inkludering) Avdelingsleder
Tiltredelsesdagen Mottak av nyansatt. Informasjon og utdeling av velkomstpakke. Tar med til sekretariatet for nøkkel, viser posthylle. Viser kontor. Presenterer fadder. Avdelingsleder/ administrative leder
Sender inn "Bekreftelse på tiltgredelse" Administrasjon
1. uke Innleggelse I SAP følges opp (skal skje automatisk gjennom "Bekreftelse av tiltredelse") Administrasjon
Tar med til studiekonsulentene for info om undervisning. Tar med til lableder for info. Tar med til IT-gruppa for midlertidig gjestekontor. Presentasjonsrunde. Avdelingsleder/ administrative leder
Etter SAP-innleggelse IT-konto: Administrasjon sender navn, fødsesnummer, forskninggruppe til drift@geo som melder brukernavn tilbake og sørger for utdeling. Administrasjon
drift@geo

Innleggelse e-postlister:

  • Stipendiater
  • Andre

 

Administrasjon
Studieadm

Arkivering av ferdig utfylt mottaksskjema for nyansatte (pdf) Administrasjon

Kriserutine ved manglende arbeidskontrakt

Merk: Dette bør unngås!

Når Tiltak Ansvar
Snarest Standardpunktene gjennomføres Samme som i regulær rutine
Tiltredelsesdagen Innleggelse i SAP Administrasjon
URL og passord til listearkiv for respektive ansattlister utdeles. Muntlig pplegg om å lese inntil normaltilgang er gjennomført Administrasjon
Studieadm
IT-gjestekonto: drift@geo tenger navn på den nyansatte og navn på ansvalrig for tilsettelsen ("sponsor") drift@geo
1. uke Informere ansvarlig om korrekte rutiner ved nytilsetting Administrasjon
 
Publisert 4. nov. 2015 18:28 - Sist endret 4. des. 2018 13:12