Tilgang til administrative systemer

Grunntilganger i:

  • HR-portalen
  • ePhorte
  • Brukerinfo
  • E-post
  • Cristin
  • Feide

Alle nyansatte tildeles grunntilganger i en rekke systemer. Utgangspunktet for tilgangene er registrering av lønnsforhold i SAPUiO hos Seksjon for lønn, og deretter bygging av bruker for den ansatte hos lokal IT.

Personer registreres i SAPUiO ved lønnsbestilling til Seksjon for lønn via ePhorte, eller, for timelønnede og oppdragstakere, ved registrering gjennom bilagslønnsløsningen. Timelønnede og oppdragstakere får ikke tilgang til HR-portalen.

Personer som ikke er ansatt eller registrert gjennom bilagslønnsløsningen kan få visse IT-tilganger ved å meldes som gjestebruker i SAPUiO.

Mer informasjon om grunntilganger for ansatte finnes på nettsiden om systemtilganger hos Seksjon for lønn.

Ansattkort

Alle som er ansatt ved UiO i mer enn tre måneder skal ha eget ansattkort med navn, bilde, fødselsdato og signatur. Kortet fungerer som identifikasjon, adgangskort og lånekort ved biblioteket.

Ansattkort skaffes ved personlig oppmøte ved SiOs kundesenter.

Aktivering av adgangskortfunksjonen bestilles av kontorsjef ved enheten gjennom kontakt med Vakt- og alarmsentralen.

Les mer om ansattkort.

Basware PM - Bestillingssystem

Nye rekvirenter, innkjøpere og brukere som skal godkjenne poster (forutsetter budsjettdisponeringsmyndighet) i Basware PM meldes inn via nettskjemasidene for rekvirenter og innkjøpere.

Basware IP - Fakturasystem

Nye attestanter og brukere som skal godkjenne poster (forutsetter budsjettdisponeringsmyndighet) i Basware IP meldes inn via nettskjemafellessidene for kodeverk og skjemaer for økonomi.

BUDDY - Budsjett- og prognoseverktøy

KUBEN - Økonomianalyse

Tilgang til BUDDY og KUBEN bestilles via felles nettskjemanettsiden for budsjett og prognoser. Du kan også finne skjemaet via fellessidene for kodeverk og skjemaer for økonomi.

Canvas - Læringsplattform

Tilgang til Canvas gis til ansatte som er tilknyttet ett eller flere emner via Felles studentsystem. Ansatte uten slik tilknytning kan få behovsprøvd tilgang gjennom lokale kontaktpunkter.

ePhorte - Saksbehandlings- og arkivsystem

Alle nyansatte tildeles en saksbehandlerrolle i ePhorte. Tilgangskoder og eventuelt andre roller meldes inn av leder ved enheten via nettskjema under brukerveiledningene for ledere.

Jobbnorge - Rekrutteringssystem

Brukertilgang til Jobbnorge gis av personalmedarbeider med tilgang til systemet, som beskrevet i veiledning for leder/personalkonsulent på Jobbnorges informasjonssider.

FS - Felles studentsystem

Tilgang til FS bestilles via skjema for taushetserklæring og skjema for validering på nettsiden for FS-tilgang.

Oracle Applications - Økonomisystem

Tilgang til økonomisystemet bestilles via nettskjema fellessidene for kodeverk og skjemaer for økonomi.

Personreg - Registrering av personopplsyninger for timelønn og oppdrag

Alle lønns- og honorarmottakere som registreres gjennom eBilag i SAPUiO får tilgang til registreringssystemet for desentral registrering av persondata, Personreg. Tilgang gis gjennom en sikker hyperlenke som brukeren mottar per e-post.

 

SAPUiO - Lønns- og personalsystem SAPUiO

Søknad om leserettigheter i SAPUiO sendes via nettskjemasiden om LES-brukere.

Altinn

Roller og rettigheter i Altinn bestilles av nærmeste leder for den som trenger tilgangen.

Bestillingen skjer på nettskjema som finnes på infosiden: Innmelding og lukking av brukere i Altinn