English version of this page

Hvordan skrive for nett - sjekkliste

Vi leser annerledes på nett enn på papir. Noen fellestrekk er:

 • vi leser veldig sjelden alt
 • vi skumleser tekstene
 • mange leser kun overskrifter
 • lenker gjør at leseren hopper mellom informasjonsbolker

Følg derfor denne sjekklisten når du skriver for nett:

1. Hvorfor skriver du denne teksten?

Leserne er oppgaveorienterte. Hva skal de utføre på denne nettsiden? Hvilken oppgave vil de ha løst? Finner de svaret i din tekst? Spør deg alltid: Hva vil jeg oppnå med denne teksten?

Les mer om hvordan du definerer brukerbehov og setter mål for en nettside.

2. Tenk på hvem du skriver for

Trenger leserne denne teksten på uio.no eller bør du nå dem på andre måter? Er teksten og ordvalget tilpasset målgruppen(e)?

Bruk vår sjekkliste for enklere å kunne definere mål, målgrupper og brukeroppgaver (Word)

3. Poenget først

Kommer konklusjonen først? Stort sett alle tekster bør ha en ingress eller innledning på en til to setninger, som oppsummerer innholdet på siden.

4. Nok og godt

Bør du kutte i teksten? Har du fått med poenget?

5. Lett å skumlese

 • God tekststruktur er viktig for lesbarheten - som overskrift, ingress, avsnitt og liste.
 • Har du satt punktum ofte?
 • Er det kun ett poeng i hver setning?
 • Er det en idé per avsnitt? Start med de viktigste ordene.
 • Er teksten delt inn i kortere avsnitt med 2-4 setninger i hvert?
 • Har du brukt meningsbærende underoverskrifter?
 • Har du brukt ord leseren vil se etter?
 • Bruker du kulepunkter?
 • Hvis du skal utheve ord, bruk fet skrift. Bruk aldri kursiv eller bare store bokstaver.

6. Overskrifter

 • Er overskrifter meningsbærende og inneholder nøkkelord?
 • Titlene skal gi mening uavhengig av teksten for øvrig.
 • Bruk overskriftsnivåer for å gi struktur og oversiktlighet til tekster.
 • Uthev alltid titlene med overskrifts-taggene <h2>, <h3> eller <h4>. Ikke bruk fet skrift.

7. Lenker

8. Tilrettelegg for søk

 • Bruk de ordene du vet og antar at brukeren søker etter.

9. Bilder og illustrasjoner

10. Språkbruk

Korrekt og enkelt språk er viktig. Har du tatt språksjekken og lest korrektur?

11. Filnavn, mappenavn og URL

Lag forklarende navn. Bruk små bokstaver. Ikke bruk æ, ø og å, mellomrom eller spesialtegn. Bruk mellomromstegnet hvis du må dele fil- eller mappenavn. Se retningslinjer for navngivning

12. Oppdater sidene

Oppdatering er viktig. Husk å sjekke dokumentet ditt jevnlig for lenkeråte. Og still spørsmålet: er innholdet fortsatt relevant, eller bør det slettes eller arkiveres?

13. Mer om språk og nettpublisering

E-læringskurs i Klart språk

Bruk en time på å ta DIFIs e-læringskurs i Klart språk. Det kan gi deg god øvelse i å lage bedre tekster.

 

Publisert 5. mai 2014 15:07 - Sist endret 6. juni 2018 09:32