Endringer i Helseforsk som følge av GDPR

Lansert 4. april 2019

Endringene ble utarbeidet av IT-juridisk stab ved USIT, ved Vilde Nenseth og Maren Magnus Voll, samt prosjektgruppa i Allforsk/Forskpro-prosjektet: Rikke Julie Foss Pedersen (UX), Thomas Østerhaug (avdeling for forskningsadministrasjon), Ingvild Sollund (prosjektleder) og Sandra Nilsen (prosjektleder i startfasen).

Endringene som ble gjort i Helseforsk for å gjøre det GDPR-compliant:

Ansvarlig enhet

Dersom du har krysset av for “Forskningsansvarlig institusjon utenfor UiO” heter dette feltet nå “Samarbeid mellom flere institusjoner”. Du blir nå bedt om å ta stilling til hvilken institusjon som har forskningsansvar og behandlingsansvar, og laste opp dokumentasjon knyttet til samarbeidet.

REK, NSD, Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk

Du vil nå kunne synliggjøre om vedleggene du laster opp er et søknadsskjema, vedtaksbrev eller en endringsmelding.

Datatilsynet

Under Godkjenninger er Datatilsynet blitt fjernet. Alle dokumenter knyttet til denne godkjenningsinstansen har blitt flyttet til feltet for “Andre godkjenninger”. Dette er fordi Datatilsynet ikke lenger er en godkjenningsinstans.

REK - Behandlingsgrunnlag for personopplysninger

Når du mottar forhåndsgodkjenningen fra REK må behandlingsgrunnlaget for personopplysninger godkjennes ved UiO. Du trenger ikke foreta deg noe, men du mottar en e-post/brev når godkjenningen foreligger. Denne ber vi deg laste opp i Helseforsk sammen med de andre REK-dokumentene.

Publisert 11. apr. 2019 14:14 - Sist endret 11. apr. 2019 14:19