Møteplan

Dokumentet beskriver de faste møtene i prosjektet. Prosjektleder er ansvarlig for å kalle inn til disse.

Statusmøter innad i prosjektgruppen

 • Hyppighet: hver uke
 • Deltakere: prosjektgruppen

Statusmøter med prosjekteier

 • Hyppighet: annenhver uke (oddetallsuker)
 • Deltakere: prosjektleder og prosjekteier

Styringsgruppemøter

 • Hyppighet: møtene legges i tilknytning til avslutning av prosjektets hovedleveranser og vil bli tydelig markert i prosjektplanen. 
 • Deltakere: 
  • Prosjekteier
  • Prosjektleder
  • Styringsgruppe
 • Prosjektleder kaller inn til styringsgruppemøter så snart prosjektplan for den kommende perioden er lagt.
Publisert 14. feb. 2019 12:42 - Sist endret 14. feb. 2019 13:48