IHR-plangruppe for administrativ IT

Plangruppen skal utarbeide forslag til tiltak som kan gjøre administrative IT-­systemer mer brukervennlige og gi en bedre støtte til de viktigste administrative prosessene ved UiO.

Gjennomføring

Plangruppa har levert to anbefalinger til universitetsdirektøren:

Plangruppen har avsluttet sitt arbeid og gjennomføring av tiltak vil skje i linjen.

Om plangruppa

Plangruppa ble etablert på møtet i universitetsstyret 21. juni 2011 og fikk sitt mandat av universitetsdirektøren 5. oktober 2011.

Neste møte

Ingen kommende arrangementer

Adminstrative IT-systemer

Høsten 2011 utarbeidet plangruppa notatet “Administrative IT-systemer”. Etter at notatet hadde vært på høring ved enhetene, ble notatet behandlet i møte i universitetsstyret 27. januar 2012.

Se  nettsidene for Administrative IT-systemer

Lokal-sentral IT

Våren 2012 utarbeidet plangruppa notatet “Organisering og standardisering av universitetets IT-virksomhet”. Notatet bygger på diskusjonsrapporten “Organisering, koordinering og samhandling i UiOs IT-organisasjon” fra Lokal-sentral IT-prosjektet. Notatet ble sendt på høring 26. juni med høringsfrist 28. september 2012. Saken er planlagt behandlet i universitetsstyrets møte 22. oktober 2012.

Spørreundersøkelse

På oppdrag fra plangruppa gjennomførte USIT våren 2012 en spørreundesøkelse om administrative IT-tjenester. Undersøkelsen ble avsluttet 30. april 2012 og foreløpig rapport blir lagt fram på plangruppas møte 21. mai 2012. Sluttrapport fra undersøkelsen ble behandlet på møtet 27. august 2012 i Strategisk koordineringsgruppe som har overtatt  ansvaret for oppfølging av undersøkelsen.

Kortsiktige tiltak

Det siste året har USIT gjennomført en rekke tiltak for å bedre brukeropplevelse og redusere plunder og heft i bruk og administrasjon av IT-tjenestene. Rapport om gjennomførte tiltak ble behandlet på møtet i universitetsstyret 19. juni 2012. Med denne rapporten overføres dette arbeidet til linjeaktiviteter på USIT.

Kontakt

Prosjektdirektør
Ingar Pettersen

E-post:

ingar.pettersen@admin.uio.no

Telefon:

92262303

Aktuelt