Endringer i emneporteføljen 2011

Høsten 2011

Nye emner 

Emne - Bachelor

Plassering Omfang / Vurdering Overlapp Frekvens Godkjent
KULH2002 Museenes kulturhistorie

143230
HFB-REKU-40KULH1
HFB-REKU-40KULH2
HFB-REKU-80KULH2

20 A-F MUSKUN2000 Museumskunnskap (20sp) V12 - Hver vår 01.03.11

Emne - Master

Plassering

Omfang / Vurdering Overlapp Frekvens Godkjent
TEA4010 Prosjektskisseemne for enfaglig master i teatervitenskap 143260
143260
HFM2-EST (enfaglig master i teatervitenskap)
10 Bestått/Ikke-bestått KIS4000 Introduksjon til masterstudiet i kultur- og idestudier (10sp) H11 01.03.11
KULH4003 Feltarbeid som kulturvitenskapelig metode og praksis 143230
HFM2-KUMU-KULH
10 A-F KOS4002 Feltarbeid som metode og praksis (10sp) V12 01.03.11
KULH4015 Nye temaer i kulturhistorien 5

143230
HFM2-KUMU-KULH /
HFM2-KUMU-MUSE /
HFM2-KIS

10 A-F   H11 - uregelmessig høst 15.03.11
KULH4016 Nye temaer i kulturhistorien 6 143230
HFM2-KUMU-KULH /
HFM2-KUMU-MUSE /
HFM2-KIS
10 A-F   V12 - uregelmessig vår

15.03.11

REL4015 Religionshistorisk forskningstema 5 143250
HFM2-REL
10 A-F   H11 - uregelmessig høst  
REL4016 Religionshistorisk forskningstema 6 143250
HFM2-REL
10 A-F   V12 - uregelmessig vår  
TEA4015 Teoretisk fordypning til masteroppgaven i teatervitenskap

143260
HFM2-EST (enfaglig master i teatervitenskap)

10 A-F KIS4001 V12 - Hver vår 20.9.11
           

TEA4016 Nye perspektiver innen teatervitenskap

143260
HFM2-EST (enfaglig master i teatervitenskap)

HFM2-EST

10 A-F  

V12 - Uregelmessig

vår og høst

20.9.11
             
           
KOS4011 Current Themes in Asia and Middle East studies 2

143200
HFM2-AAS (alle studieretninger)
HFM2--REL

10 A-F   V12 - Vår, uregelmessig 20.9.11
           
ARA4118 Arabic Manuscripts

143240

HFM2 - AAS- ARA

10 A-F   V12 - hver vår 20.9.11
           
TYR 4200 Turkologisk leseemne

143240

HFM2 - AAS- TYR

10 A-F   V12, hver vår og høst 20.9.11
           
REL 4500 Islam, tolkning og konflikt - historiske og moderne idéstrømninger

143250

 HFM2--REL

HFM2 - KUMU - KULH

HFM2 - AAS (alle studieretninger)

10 A-F   V12,, hver vår 20.9.11
           
REL4017 Religionshistorisk forskningstema 7

143250

 HFM2--REL

HFM2 - KUMU -KULH

 HFM2 - AAS (alle Studieretninger)

 

10 A-F   V12, uregelmessig vår og høst 20.9.11
           

Nedlagte emner

Emne Plassering Studiepoeng / overlapper Tilbys siste gang Godkjent
JAP4091 Japanese Master's Degree Thesis - Language programme 143280 60   V08  
JAP4090 Masteroppgave 143280 30   V09  
JAP4590 Masteroppgave: Japansk 143280 30   V11  
KIN4090 Chinese Master's Degree Thesis in language 143280 60   H08  
KULH1010 Byggeskikk og boligforhold 143230 10   H09 22.02.11
KULH1020 Kulturlandskap  143230 10   H10 22.02.11
KULH1040 Primærnæringenes kulturhistorie: Jordbruk 143230 10   V11 22.02.11
KULH4120 Livsoverganger 143230 10   H10 22.02.11
KULH4160 Religion, tradisjon og modernitet 143230 10   V10 22.02.11
KULH4170 Ungdom, kultur og medier 143230 10   H09 22.02.11
KULH4180 Kulturmøter ved nasjonsgrenser 143230 10   H09 22.02.11
MUSKUN2000 Museumskunnskap 143230 10 KULH2002 Museenes kulturhistorie 20sp. V11 22.02.11
TEA2122 Middelalderens teater 143260 10   H06 01.03.11
TEA2126 Kvinner på scenen - som roller og aktører 143260 10   H08 01.03.11
TEA4012 Antropologisk teaterteori 143260 10   H05?  01.03.11
TEA4021 Dramaturgi 143260 10   V09 01.03.11
TEA4022 Teater- og kulturpolitikk 143260 10   H07 01.03.11
TEA4121 Antikkens teater II 143260 10   H08 01.03.11
TEA4080 Selvvalgt fordypningsemne i teatervitenskap 143260 10   V07 01.03.11
TEA4122 Middelalderens teater 143260 10   H06 01.03.11
KIS4000 Introduksjon til masterstudiet i kultur- og idestudier 143200 10   H10 01.03.11
FASS2361 Afrikansk frankofon litteratur 143240 10   H10 15.03.11
FASS4506 Kultur og samfunn i det frankofone Afrika sør for Sahara 143240 10   H09 15.03.11
FASS4592 Masteroppgave 143240 30     15.03.11
TEA2126 Kvinner på scenen - som roller og aktører 143260 10   H08 25.03.11

Navneendringer

Bachelor
   
Tidligere navn (og kode)
Nytt navn (og kode)
Tilbakevirkende kraft Godkjent av fak.
KULH1050 Heksetro og trolldom fra reformasjonen til i dag KULH1050 Heksetro og trolldom i Europa 1400-1700 Ja Mai 2011
KULH1090 Ritualer og overganger 1500-2000 KULH1090 Ritualer og overganger Ja Mai 2011
MØNA1000 Introduksjonsemne til studiet av Midtøsten MØNA1000 Ned med diktatorene! Hvordan forstå det nye Midtøsten? Nei Ja-gjelder fra h-11
SAS1500 Innføring i moderne sørasiatisk historie SAS1500 Innføring i moderne indisk historie Nei Ja-gjelder fra h11
SAS2504 Politisk kultur i Sør-Asia SAS2504 Politisk kultur i India Nei Ja-gjelder fra v12
SAS3000 South Asia Bachelor Essay SAS3000 India Studies Bachelor Essay Nei Ja-gjelder fra v12

 

Master
Tidligere navn (og kode)
Nytt navn (og kode)

 

Våren 2011

Nye emner

Bachelor Plassering Omfang / Vurdering Frekvens Godkjent

REL3090 Bacheloroppgave i religionshistorie
(Overlapper med KIS3000)

HFBA-RELKUL-80REL1 10sp A-F V11 - hver vår 20.09.10
REL3060 Nyreligiøsitet HFBA-RELKUL-80REL1 10sp A-F V11 - hver vår 20.09.10

Master

Plassering

Omfang / Vurdering Frekvens Godkjent
MUSE4900 Praksisemne i museologi 143230
HFM2-KUMU-MUSE
20sp   Bestått / ikke-bestått V11 - hver vår 20.09.10
MUSE4000 Introduksjon til masteroppgaven i museologi – prosjektbeskrivelsen 143230
HFM2-KUMU-MUSE
10sp   Bestått / ikke-bestått V11 - hver vår 20.09.10
SAS4013 New Themes in South Asia Studies 2 143270
HFM2-AAS (alle studieretninger)
5sp A-F H11 - hver høst 20.09.10
SAS4014 New Themes in South Asia Studies 3 143270
HFM2-AAS (alle studieretninger)
5sp A-F V11 - hver vår 20.09.10
SAS4015 New Themes in South Asia Studies 4 143270
HFM2-AAS (alle studieretninger)
5sp A-F V11 - hver vår 20.09.10

Nedlagte emner

Emne Plassering Studiepoeng / overlapper Tilbys siste gang Godkjent
REL4111 Nyreligiøsitet 143250 10 REL3060 Nyreligiøsitet V10 20.09.10
KULH4160 Religion, tradisjon og modernitet 143230 10   V10 20.09.10
KIS1010 Elitekultur og folkekultur fra 1500-tallet til i dag 143230 10   H10 20.09.10
KIS1020 Ritualer og iscenesettelser 143260 10   V10 20.09.10
KIS3000 Bacheloroppgave i kultur- og idestudier 143250 10 REL3090 Bacheloroppgave i religionshistorie
KULH3001 Kulturhistorisk analyse
V09 20.09.10
MAS2300 Field-school in North-Atlantic Archaeology 143200 10   V09 20.09.10
MAS4300 Field-school in North-Atlantic Archaeology 143200 10   V09 20.09.10
URD4110 Lesing og analyse av avanserte tekster på urdu 143270 10   V05 20.09.10
URD4120 Leseemne i Urdu 143270 10   V08 20.09.10
FASS2362 Muntlig afrikansk litteratur: teori og tekster 143240 10    V10 20.09.10
FASS4362 Muntlig afrikansk litteratur: teori og tekster 143240 10   V10 20.09.10
FASS2509 Studietur til det frankofone Afrika sør for Sahara 143240 10   V09 20.09.10
FASS4509 Studietur til det frankofone Afrika sør for Sahara 143240 10   V09 20.09.10
FASS4363 Fordypning i afrikansk frankofon litteratur 143240 10   V10  20.09.10
KIS4040 Roma: religion, politikk, kultur 143230 10   V06 20.09.10
REL3080 Islamic Law and Institutions 143250 10   V08 20.09.10
REL3030 Religion og modernitet 143250 10   H09

?

JAP4090 Japansk masteroppgave 143280 30   H10 29.09.10
JAP4091 Japanese Master's Degree thesis - Language programme 143280 60   H10 29.09.10
KIN4090 Chinese Master's Degree thesis in language 143280 60   H10 29.09.10

 

 

Publisert 20. sep. 2010 14:02 - Sist endret 20. jan. 2012 15:04