Endringer i emneporteføjen 2018

Nye emner master

Emne - master

Emnenavn,
engelsk
Plassering, emnegr., emnekomb. Omfang /
vurdering
Overlapp Und.
språk
Frekvens Godkjent
av fak.
REL4220 - Kristendom utenfor kirken. Populærkultur, hverdagsliv og folkelig religiøsitet
Christianity outside church. Popular culture and everyday religion.

143250

HFM2-REL

 
Valgfrie emner
10 sp / A-F   REL3210 - 10sp(heisemne) Norsk Hver vår 20.09.17
REL4002 - Feltarbeid i religionsvitenskap Fieldwork in the study of religion

143250

HFM2-REL

Valgfrie emner

10 sp / A-F     Norsk Hver vår 20.09.17
KULH4171 - Cognitive Cultural Studies: New approaches to Religion and Narration   143230, HFM2-EKUL, HFM2-MUKA, HFM2 - REL valgfrie emner 10 sp / A-F     Engelsk Uregelmessig høst 20.09.17
SAS4691 - Master`s Thesis in South Asia Culture and Society   143270 HFM2 AAS 30sp/A-F     Engelsk Hvert semester juni 18
SAS4004 - Readings in South Asia Studies   143270 HFM2 AAS143270 HFM2 AAS143270 HFM2 AAS14327143270 HFM2 AAS143270 HFM2 AAS 10sp/A-F     Engelsk Hvert semester juni 18
SAS4003 - Deep reading for South Asian studies   143270 HFM2 AAS 10sp/A-F     Engelsk hver vår juni 18

HIN4010 - Hindi Literature, Linguistics and Performance Studies

Kommentar: gjennopprettes 143270 HFM2 AAS143270143270 HFM2 AAS 10sp/A-F     Engelsk hver vår juni 18
KULH4020 - Digital kulturarv Digital  Cultural Heritage

143230, HFM2-EKUL, HFM2-MUKA,

valgfritt

10sp/A-F10 sp/A-F     Norsk/engelsk hver vår oktober 18

Nye emner bachelor

Emne - bachelor

Emnenavn,
engelsk
Plassering, emnegr., emnekomb. Omfang /
vurdering
Overlapp Und.
språk
Frekvens Godkjent
av fak.
KIN2500 - Kinas århundre? Kinas samfunn og politikk

China’s Century? China’s Society and Politics

143285

40OMR-KINA2

10 sp / A-F     Norsk Hver vår 20.09.17
MØNA2506 - Mass Media in the Middle East   143240, 40ARAS-MØNA, 40OMR-MØNA, 40OMR-MØNA2, valgfritt i alle. 10 sp / A-F     Engelsk uregelmessig 10.0318
KOR1506 - South Korea`s Popular Culture  

143285

valgfritt emne i emnegruppene 40OMR-KINA2 og 40OMR-JAP

10 sp / A-F     Engelsk annenhver vår oktober 18
MØNA2507 Gunpowder Empires: Ottomans, Safavids and Mughals   143240, 40ARAS-MØNA, 40OMR-MØNA, 40OMR-MØNA2, valgfritt i alle.143240, 40ARAS-MØNA, 40OMR-MØNA, 40OMR-MØNA2, valgfritt i alle.143240, 40ARAS-MØNA, 40OMR-MØNA, 40OMR-MØNA2, valgfritt i alle.143240, 40ARAS-MØNA, 40OMR-MØNA, 40OMR-MØNA2, valgfritt i alle.143240, 40ARAS-MØNA. 40OMR-MØNA. 40OMR-MØNA2, valgfritt i alle 10 sp/ A-F     Engelsk annenhver vår oktober 18
SAS3010 - Bollywood and the Nation: Conflict Lines in Modern India   40OMR-SØRASIA 10 sp/ A-F     Engelsk Hver vår oktober 2018

Navneendringer bachelor/master

Tidligere navn og kode Nytt navn og kode Engelsk navn Tilbakevirkende
kraft
Godkjent
av fak.

MØNA2505 - Samfunnstruktur og politiske kriser i Midtøsten: Libanon som eksempel

MØNA2505 - Iran in the World: Politics, Society, Praxis   Nei. 21.09.17
REL3210 - Kristendom utenfor kirken. REL3210 - Kristendom utenfor kirken. Populærkultur, hverdagsliv og folkelig religiøsitet Christianity outside church. Popular culture and everyday religion. Nei 21.09.17
KIN4530 - Social Policy in Greater China - Historical and contemporary perspectives KIN4530 - Topics in Chinese Ideas and Ideologies   Nei 21.09.17
MØNA1300 - Litteraturhistorie og språkforhold i Midtøsten og Nord-Afrika MØNA1300 - History of Literature in The Middle East   Nei Vår18
KULH2001 - Europas kulturhistorie 1500 til i dag – utvalgte forskningsperspektiver KULH2001 - Europas kulturhistorie – utvalgte forskningsperspektiver KULH2001 - The Cultural History of Europe - Selected Research Perspectives Nei vår18
KIN2300 - Kinas litteratur gjennom tre tusen år KIN2300 - Tanker og følelser i kinesisk litteratur gjennom tre tusen år KIN2300 - Thoughts and feelings in 3000 years of Chinese literature Nei vår18
MES4000 - Theory, Methodology and Project Description in Middle East Studies MES4000 - Theory, Methodology and Project Description in Middle East- and South Asia Studies   Nei 24.5.18
REL2260 Antikken og senantikkens religioner REL2260 Antikken og oldtidens religioner

Religions in Mediterranean Antiquity and Ancient Near East

Nei 24.05.18
KIN4340 Chinese Traditions of Self-Cultivation KIN4340 Topics in Chinese Culture and History   Nei 24.05.18
KULH4301 Kulturhistorisk nærlesning II: Kunsten å styre. De politiske håndbøkenes kunnskapshistorie KULH 4301 – Kulturhistorisk nærlesning II Cultural History: Close Readings II Nei 21.08.18
SAS2504 - Politisk kultur i India SAS2504 - India: Verdens største demokrati India: The worlds largest Democracy  Nei nov. 2018
REL3060 - Nyreligiøsitetens røtter REL3060 - Nyreligiøsitet New religious movements

Nei

nov. 2018
KULH1050 - Witchcraft and Magic in Europe KULH1050 - Witchcraft and Magic   Nei nov. 2018
JAP2501 - Contemporary Japanese Culture

JAP2501 - Japanese Contemporary Society through Film and Animation

 

  Nei nov. 2018
         
         
         

Nedlagte emner

Emne Plassering Studiepoeng /
overlapper
Tilbys
siste
gang
Nedlagt
dato
ARA4590 - Masteroppgave i arabisk 143240 60 sp   vår 17 juni 18
ARA4592 - Masteroppgave i arabisk 143240 30 sp   vår 17 juni 18juni 18
MØNA4110 - Leseemne i Midtøstenstudier 143240 10 sp   høst 16 juni 18
KIN2502 - Religion i Kinas moderne samfunn 143285 10 sp   vår 17 juni 18

SAS4510 - India as a Regional and Global Actor: The Making of Indian Foreign Affairs

143270 10 sp   vår 17 juni 18

SAS4590 - Masteroppgave i Sør-Asia studier

143270 60 sp   høst 17 juni 18
SAS4592 - Masteroppgave i Sør-Asia studier 143270 30 sp   høst 17 juni 18
SAS4015 - New Themes in South Asia Studies 4 143270 5 sp   ikke tilbudt juni 18

HIN2110 - Hindi 3 + 4

143250 40 sp   vår 16 juni 18

REL4150 - Islamsk familierett

143250 10 sp   høst 10 juni 18

REL4500 - Islam, tokning og konflikt

143250 10 sp   vår 15 juni 18

REL4550 - Islam og pluralisme

143250 10 sp   vår14 juni 18
SAS4014 - New Themes in South Asia Studies 3 143270 5 sp   vår 2012 juni 18
SAS4210 - Religion and Politics in South Asia 143270 10 sp   vår 2010 juni 18
MØNA4590 - Masteroppgave i Midtøstenstudier 143240 60 sp   høst 17 juni 18
MØNA4592 - Masteroppgave i Midtøstenstudier 143240 30 sp   høst 17 juni 18
SAS4001 - Prosjektutforming for Sør-Asiastudier 143270 20 sp   høst 15 juni 18
SAS4501 - Fra datamateriale til tekst for Sør-Asiastudier 143270 10 sp   høst 16 juni 18
SAS4502 - Fra skisser til struktur og formidling Sør-Asiastudier 143270 10 sp   vår 17 juni 18
SAS4590 - Masteroppgave I Sør-Asiastudier (60 sp) 143270 60 sp   vår 17 juni 18
SAS4592 - Masteroppgave I Sør-Asiastudier (30 sp) 143270 30 sp   høst 16 juni 18

ARKIV1020 – Arkivdanning: organisasjon, systemer og rutiner

143210 10 sp   høst 15 juni 18

ARKIV1050 – Arkivbevaring og arkivbeskrivelse

143210 10 sp   høst 15 juni 18

ARKIV1030 – Arkiv, individ og samfunn

143210 10 sp   høst 15 juni 18

ARKIV2010 – Arkivforvaltning i praksis

143210 10 sp   vår 16 juni 18

ARKIV2020 – Dokumenthåndtering og elektronisk arkiv

143210 20 sp   vår 16 juni 18

SAS3000 - Bacheloressay i Indiastudier

 

143270 10 Sp   vår 17

Merknad 3.12.18: Emnet skal ikke nedlegges, ber om at det opprettes og at det skal gå hver vår tom vår 2021.

 

 

 

 

Publisert 18. sep. 2017 12:55 - Sist endret 12. des. 2018 09:33