Studieårsansvarlige lærere, ansvarlige faglærere og faglærere i rettsstudiet og LLMs

Fra og med 1. januar 2020 

 

1. - 4. studieår

 

5. studieår - valgemner (bachelor og masternivå)

Studieårsansvarlig er Katrine Broch Hauge

Emne/fag Ansvarlig faglærer Faglærere
Arbeidsrett - den individuelle del JUS5511/JUR1511

Marianne Jenum Hotvedt

Bernard Johann Mulder
Arbeidsrett - den kollektive del JUS5512/1512

Bernard Johann Mulder

Marianne Jenum HotvedtMarianne Jenum HotvedtMarianne Jenum Hotvedt
Barnerett JUS5970/JUR1970 Kirsten Sandberg  
Bygge- og entrepriserett JUS5220/JUR1220 Herman Bruserud  
Comparative Private Law JUS5240/JUR1240 Mads Andenæs Herman Bruserud 
Diskriminerings- og likestillingsrett JUS5590/JUR1590 Vibeke Blaker Strand Anne Hellum
Ekspropriasjonsrett JUS5251 Geir Stenseth   Henrik Bjørnebye,og Sverre Blandhol, Ole Kristian Facuhald
Cybersecurity Regulation JUS5650 Lee Bygrave Tobias Mahler
Empiriske rettsstudier JUS5505 Malcolm Langford  
English Law of Contract JUS5260/JUR1260 Lee Bygrave  
EU Competition Law JUS5310/JUR1310 Erling Hjelmeng  
EU Substantive Law JUS5440/JUR1440 Christophe Hillion Alla Pozdnakova 
Financial Market Law and Regulation JUS5880/JUR1880 Mads Andenæs Jukka Mähönen og Beate Sjåfjell
Forhandlinger JUS5070 Sverre Blandhol  
Forsikringsrett JUS5420 Trine-Lise Wilhelmsen  
Helserett JUS5550/JUR1550

Anne Kjersti Befring

Morten Kjelland
Human Rights and Counter-Terrorism: Striking a Balance? JUS5503 Cecilia Marcela Bailliet  
Innføring i markeds-, konkurranse- og immaterialrett (Markedsrett) JUR1285 Ole-Andreas Rognstad  
International Climate Change and Energy Law JUS5911

Christina Voigt

 

Catherine Banet 
International Commercial Arbitration JUS5852 Giuditta Cordero-Moss  
International Commercial Law JUS5230/JUR1230 Giuditta Cordero Moss  
International Constitutional Law and Democracy JUS5560/JUR1560 Inger Johanne Sand Christoffer Conrad Eriksen, og Malcolm Langford
International Criminal Law JUS5570 Jo Stigen  
International Environmental Law JUS5520 Ole Kristian Fauchald  
Internet Governace JUS5680

Tobias Mahler

Lee Andrew Bygrave
International Humanitarian Law (The Law of Armed Conflict) JUS5730/JUR1730 Gentian Zyberi  
International Human Rights Law: Institutions and Procedures JUS5710/JUR1710 Maria Lundberg  
International Investment Law JUS5851 Ivar alvik  
Internasjonal privatrett JUS5280/JUR1280 Giuditta Cordero Moss  
International Trade Law JUS5850 Ole Kristian Fauchald  
Kommunalrett JUS5580/JUR1580   Eivind Smith
Konflikthåndtering JUS5504/JUR1504 Sverre Blandhol Jo Stigen og Kristin Skjørten
Legal Technology: Artificial Intelligence and Law JUS5671/JUR1671 Malcolm Langford  Tobias Mahler 
Legal Writing and Oral Advocacy in International Law JUS5912 Gentian Zyberi  
Lovgivningslære JUS5502 Jon Christian F. Nordrum  
Marine Insurance JUS5450/JUR1450 Trine-Lise Wilhelmsen  
Maritime Law - Contracts JUS5401 Trond Solvang  
Maritime Law - Liability and Insurance JUS5402 Trond Solvang  
Menneskerettigheter JUS5701 Vibeke blaker strand Mads Andenæs
Naturressursrett i et miljøperspektiv JUS5920 Ole Kristian Fauchald  
Offentlige anskaffelser JUS5940 Finn Arnesen Tarjei Bekkedal, Erling Hjelmeng og Christoffer Eriksen
Opphavsrett JUS5810 Ole-Andreas Rognstad  
Patent- og varemerkerett JUS5820/JUR1820 Inger Berg Ørstavik  
Petroleum Law JUS5411 Catherine Banet Ivar Alvik
Petroleumskontrakter JUS5430/JUR1430 Knut Kaasen  
Politi- og påtalerett JUS5506 Synnøve Ugelvik  
Praksisordningen JUS5010 Kristina Stenvik   
Privacy and Data Protection JUS5630/JUR1630 Lee Andrew Bygrave  
Prosedyrekonkurranse JUS5040 Herman Bruserud  
Public International Law JUS5540 Cecilia Marcela Bailliet  
Refugee and Asylum Law JUS5530/JUR1530 Cecilia Marcela Bailliet  
Rettshistorie JUS5901/JUR1901 Marit Halvorsen  
Rettslig bevisteori JUS5501 Anders Løvlie   
Robot regulation JUR1690/JUS5690 Tobias Mahler og Kristin Bergtora Sandvik  
Samerett JUS5720 Kirsti Strøm Bull  
Selskapsrett JUS5801 Beate Sjåfjell Mads Andenæs, Margrethe Christoffersen og Jukka Mähönen
Skatterett I, grunnleggende skatterett JUS5981/JUR1981 Arvid Aage Skaar  
Skatterett II JUS5980 Arvid Aage Skaar  
Skatterett III Internasjonal skatterett JUS5982 Arvid Aage Skaar  
The Right to Peace JUS5134 Cecilia Marcela Bailliet  
Trygderett JUS5960/JUR1960 Ingunn Ikdahl  
Utlendingsrett JUS5120/JUR1120

Kjetil Mujezinović Larsen

Women's Law and Human Rights JUS5910/JUR1910 Anne Hellum  

Theory and Practice of Human Rights

Programleder er Peris Sean Jones

Emne/fag Ansvarlig faglærer Faglærere
Buisness and Human Rights HUMR5133 Bård Andreassen  
Ethnic Challenges to the Nation State: Studying State Responses from a Human Rights Perspective HUMR5502 Stener Ekern  
Human Rights and Development: Interdisciplinary Perspectives on Theory and Practices HUMR5702 Bård Andreassen  
Human Rights and Diversity - Leading Cases and Core Dilemmas HUMR5508 Maria Lundberg  
Human Rights in Asia HUMR5145 Peris Sean Jones Maria Lundberg, Knut D. Asplund, Gisle Kvanvig og Gentian Zyberi
Human Rights in Context HUMR5132 Gentian Zyberi  
Human rights in international and national Law HUMR5140 Marius Emberland  
Human Rights in Practice HUMR4504 Peris Sean Jones  
Human Rights Methodology: Research, Analysis and Thesis HUMR5191 Stener Ekern  
Human rights, Politics, and Legitimacy HUMR4510 Jakob Elster  
Introduction to the History, Philosophy and Politics of Human Rights HUMR5131 Stener Ekern  
Thesis in the Theory and Practice of Human Rights HUMR5200 Gentian Zyberi  

Information and Communication Technology Law

Programleder er Tobias Mahler Tobias Mahler

Emne/fag Ansvarlig faglærer Faglærere
Master thesis ICTLTHESIS Tobias Mahler   

Maritime Law

Programleder er Trond Solvang  

Emne/fag Ansvarlig faglærer Faglærere
Master thesis MARLTHESIS Trond Solvang  
Maritime Law in practice: Mock Trial MARL5120 Trond Solvang  
Maritime law: Safety, Competition and EU MARL5110 Alla Pozdnakova Rosa Greaves og Helge Stemshaug

Public International Law

Programleder er Cecilia Marcela Bailliet

Emne/fag Ansvarlig faglærer Faglærere
Master thesis PILTHESIS Cecilia Marcela Bailliet  

Språkemner

Emne/fag Ansvarlig faglærer Faglærere
Engelsk for jurister JFSPR1110 Malcolm Langford Giuditta Cordero-Moss
Fransk for jurister JFSPR1210 Catherine Banet Eivind Smith
Tysk for jurister JFSPR1310 Tobias Mahler  

Andre emner

Emne/fag Ansvarlig faglærer Faglærere
Folkerett JUROFF1410 Jo Stigen  
Introduksjon i forvaltningsrett JUROFF1201 Jon Christian F. Nordrum  
Opphavsrett og beslektede rettigheter RINF1200 Olav Torvund  
Strafferett JUROFF1500 Synnøve Ugelvik  
Ytringsfrihet, medie- og nettregulering RINF1100 Olav Torvund  

Fagspesifikke koordinatorer masteroppgaver

Fag Koordinator
Hovedkoordinator masteroppgaver Marte Eidsand Kjørven
Arbeidsrett Johann Mulder
Barnerett, sosialrett, helserett, barnevernsrett, sosial vernerett Kirsten Sandberg
EU-rett, EØS-rett, markedsrett, immaterialretten/opphavsrett (omfatter patentrett og varemerkerett), konkurranserett og alminnelig privatrettslige fag (erstatningsrett, avtalerett) Erling Hjelmeng
Familie- og arverett  John Asland 
Folkerett, internasjonale menneskerettigheter, utlendingsrett, krigens folkerett, diskriminerings- og likestillingsrett, internasjonal rett Kjetil M. Larsen
Forvaltningsrett, statsforfatningsrett, trygderett m.m. (personvern, WTO, havbruksrett, plan- og bygningsrett, konstitusjonell rett) Eivind Smith
Klarspråk Tarjei Bekkedal
Konkursrett, petroleumsrett, petroleumskontrakter, eneregirett, tredjemannsvern Knut Kaasen
Selskapsrett, finansmarkedsrett, selskapets samfunnsansvar Beate Sjåfjell
Sivilprosess Maria Astrup Hjort
Sjørett Trond Solvang
Skatterett Arvid Skaar
Strafferett/straffeprosess, krim/rettssosiologi, politirett Ulf Stridbeck

Profilansvarlige

Profil

Ansvarlig
Arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål Bernard Johann Mulder
Internasjonale kommersielle relasjoner Giuditta Cordero Moss
Internasjonal rett Cecilia Marcela Bailliet
Komparativ rett  Malcolm Langford 
Marked, Innovasjon og konkurranse Ole-Andreas Rognstad
Naturressurser og miljø Catherine Banet og Ole Kristian Fauchald
Personvern, sikkerhet og digital forvaltning Dag Wiese Schartum
Skipsfart og offshore Ivar Alvik
Velferd og likeverd Anne Hellum

 

Publisert 31. mai 2016 08:57 - Sist endret 22. apr. 2020 09:09