Tidligere kurs

Tid og sted: 7. apr. 2020 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet 10 etasje

Forebygging av rus- og avhengighetsproblemer organisert etter AKAN-modellen. AKAN står for Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk.

Tid og sted: 6. apr. 2020 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet i 10 etasje

Ergonomi, muskel- og skjelettplager, vanlige problemstillinger for kontor, felt, laboratorium og driftsoppgaver.

Tid og sted: 2. apr. 2020 09:0012:00, Georg Sverdurps hus, unvervisningsrom 1

Inneklima; luft, temperatur, støy, kjemi, radon, biologiske faktorer og stråling.

Tid og sted: 3. feb. 2020 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet

Rollen til lokalt hovedverneombud /  ledende verneombud.

Hvordan få arbeidsmiljøutvalget til å fungere godt?

Tid og sted: 29. jan. 2020 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, arbeidsmiljøutvikling og mangfold

Tid og sted: 27. jan. 2020 12:3015:30, Lucy Smiths hus 10 etasje: Hannah Ryggen rommet

Verneorganisasjonen ved UiO, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Tid og sted: 27. jan. 2020 09:0012:00, Lucy Smiths hus: Hannah Ryggen rommet

HMS-system ved UiO, roller, planer og prosedyrer. Hva forventes av deg?

Tid og sted: 23. jan. 2020 12:3015:30, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet i 10.etasje

Roller, ansvar, myndighet og oppgaver

Tid og sted: 23. jan. 2020 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet i 10 etasje

Arbeidsmiljøfaktorer, kartlegging, risikovurdering og metoder.

Tid og sted: 22. jan. 2020 12:3015:30, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet 10 etasje

Arbeidsmiljølovgivningen, lover, forskrifter, veiledninger og avtaler. Hvilken nytte har du av dem?

Tid og sted: 22. jan. 2020 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet 10 etasje

Systematisk HMS-arbeid, bedriftskultur, holdninger adferd, motivasjon

Tid og sted: 3. des. 2019 12:0015:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet 10 etasje

Forebygging av rus- og avhengighetsproblemer organisert etter AKAN-modellen. AKAN står for Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk.

Tid og sted: 27. sep. 2019 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, arbeidsmiljøutvikling og mangfold

Tid og sted: 18. sep. 2019 12:3015:30, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet

Rollen til lokalt hovedverneombud /  ledende verneombud.

Hvordan få arbeidsmiljøutvalget til å fungere godt?

Tid og sted: 17. sep. 2019 12:3015:30, Lucy Smiths hus 10 etasje: Hannah Ryggen rommet

Verneorganisasjonen ved UiO, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Tid og sted: 17. sep. 2019 09:0012:00, Lucy Smiths hus: Hannah Ryggen rommet

HMS-system ved UiO, roller, planer og prosedyrer. Hva forventes av deg?

Tid og sted: 12. sep. 2019 12:3015:30, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet i 10.etasje

Roller, ansvar, myndighet og oppgaver

Tid og sted: 12. sep. 2019 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet i 10 etasje

Arbeidsmiljøfaktorer, kartlegging, risikovurdering og metoder.

Tid og sted: 11. sep. 2019 12:3015:30, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet 10 etasje

Arbeidsmiljølovgivningen, lover, forskrifter, veiledninger og avtaler. Hvilken nytte har du av dem?

Tid og sted: 11. sep. 2019 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet 10 etasje

Systematisk HMS-arbeid, bedriftskultur, holdninger adferd, motivasjon

Tid og sted: 10. sep. 2019 09:0012:00, Georg Sverdurps hus, grupperom 4

Inneklima; luft, temperatur, støy, kjemi, radon, biologiske faktorer og stråling.

Tid og sted: 4. sep. 2019 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet i 10 etasje

Ergonomi, muskel- og skjelettplager, vanlige problemstillinger for kontor, felt, laboratorium og driftsoppgaver.

Tid og sted: 11. feb. 2019 12:3015:30, Georg Morgenstiernes hus, seminarrom 152

Arbeidsmiljølovgivningen, lover, forskrifter, veiledninger og avtaler. Hvilken nytte har du av dem?

Tid og sted: 5. nov. 2018 09:0012:00, Helga Engs hus, møterom 494

Systematisk HMS-arbeid, bedriftskultur, holdninger adferd, motivasjon

Tid og sted: 20. apr. 2018 12:3015:30, Lucy Smiths hus 10 etasje: Hannah Ryggen rommet

Verneorganisasjonen ved UiO, verneombud og arbeidsmiljøutvalg