Miniforelesninger

Tidspunkt Tittel Beskrivelse Fagkategori
09.00-09.45 Åpningsforelesning: Velkommen til Universitetet i Oslo!

Engasjerte UiO-studenter tar deg med på en reise inn i studenttilværelsen og forklarer deg hvilke muligheter du får med en utdanning fra Universitetet i Oslo. Finn ut hvordan en helt vanlig dag som student er, hva slags faglige muligheter du har underveis og plukk opp noen nyttige student-life hacks allerede før du begynner å studere!

Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 1

 
10.00-10.30

Undervåkning.

Samfunnsfag, økonomi og psykologi

Er begreper som overvåking, overvåkingsteknologi og overvåkingssamfunn dekkende når vi skal beskrive og forstå teknologi- og samfunnsutviklingen? Mobilkameraer, internett og sosiale medier har skapt et samfunn der befolkningen dokumenterer og avslører maktmisbruk og kontrollerer både seg selv, hverandre, myndighetene og andre med makt og innflytelse gjennom "overvåking nedenfra" - eller "undervåking". Hvilke konsekvenser bør dette få for vår forståelse av kontroll, teknologi og samfunn? Foreleser: Heidi Mork Lomell

Passer for deg som er interessert i: Kriminologi

Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 1

Samfunnsfag, økonomi og psykologi
10.00-10.30

Informasjonsmøte: Studieprogrammer innen matematikk.

Matematikk, naturvitenskap og teknologi

Matematikk med informatikk, Matematikk og økonomi. Ønsker du å forstå verden ved hjelp av matematikk? Eller er du fascinert av matematiske ideer i seg selv? Hos oss kombinerer du matematisk tenkning med datamaskinens kraft. Matematikk er en egen vitenskap, men også et viktig redskap i mange andre fag. Ved UiO lærer du å bruke matematikk og statistikk til å forstå viktige sammenhenger i økonomi og finans. 

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 5

Matematikk, naturvitenskap og teknologi
10.00-10.30

Plast i havet og miljøgifter.

Matematikk, naturvitenskap og teknologi

Hva skjer med forurensingen i miljøet og økosystemet, og hvorfor finner vi den i isbjørner og andre dyr langt unna der miljøgiftene kommer fra? Er det mer miljøgifter i norske spekkhoggere som spiser sel enn i spekkhoggere som spiser fisk? Hvordan kan vi bekjempe mikroplasten i havet? Finnes det bakterier som ganske enkelt kan spise mikroplasten og slik fjerne den for godt? Fisk og havdyr får i seg stadig mer mikroplast – men hva skjer når mikroplasten havner i menneskekroppen? Er det så nøye, egentlig? Forelesere: Clare Mcenally, Jack Leo og Rolf Vogt.

Passer for deg som er interessert i: Biovitenskap, Kjemi og biokjemi

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 1

Matematikk, naturvitenskap og teknologi
10.00-10.30

Hvorfor trenger Nora mer medisin enn Vilde?

Helsefag og medisin

Vi er alle forskjellige, men inni kroppen skulle man tro at vi er ganske like. Det stemmer aldeles ikke. Hvordan kan det ha seg at folk som ser temmelig like ut, trenger både forskjellig dose og ulike typer medisiner for å behandle akkurat samme type symptomer? Foreleser: Ida Robertsen

Passer for deg som er interessert i: Farmasi, Biovitenskap, Kjemi og biokjemi

Sted: Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1

Helsefag og medisin
10.00-10.30

Hvorfor studere realfag og teknologi ved UiO?

Matematikk, naturvitenskap og teknologi

Du drømmer om å gjøre verden til et bedre sted, eller å hjelpe mennesker, men vet ikke helt hvordan du skal nå målet. Høres det kjent ut? Realister og teknologer utvikler neste generasjon datamaskiner og den nyeste kreftbehandlingen, finner ut hvordan vi kan produsere mat nok til alle og hva slags energikilder vi vil bruke i framtida. Realfag og teknologi kan du studere mange steder – men hvordan er det å gjøre det ved UiO? Forelesere: Ilan Villanger og Barathy Pirabahar

Passer for deg som er interessert i: Studier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 2

Matematikk, naturvitenskap og teknologi
10.00-10.30

Makt og seksualitet før i tiden.

Historie, filosofi og kulturstudier

Del 1) «Lydighet, skam og straff: Lov og praksis for ungdom på 1600- og 1700-tallet i Norge.» Lovene var strenge på 1600- og 1700-tallet i Norge. Ungdom skulle være lydig: Seksualitet før ekteskap var forbudt. Den som ikke ville ta arbeid kunne straffes på Tukthuset. Men hvordan ble slike lover praktisert av myndighetene? Ble alle som brøt loven straffet? Hva kan vi vite om grenser for lydighet? Hva var skam i dette samfunnet? Foreleser: Hilde Sandvik

Del 2) «#Metoo i middelalderen: Ble det mindre seksuell trakassering etter innføringen av kristendommen i Norge?» Kristningen av Norge er i kongesagaene formulert som et tidsskifte i synet på kvinner. Håkon jarl, Norges siste hedenske hersker, var en skjørtejeger av dimensjoner, og ble felt fordi stormennene i Trøndelag ikke ville finne seg i dette. Men innebar kristningen at det ble mindre seksuell trakassering?  Foreleser: Hans Jacob Orning

Passer for deg som er interessert i: Historie

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 3

Historie, filosofi og kulturstudier
10.00-10.30

The Gender Games: Å skjønne kjønn i dataspill.

Mediefag

Dataspill kan være både en fantastisk og en utfordrende arena for utforskning av kjønn. Hvordan har fremstillinger av kjønn, spesielt kvinner, utviklet seg gjennom dataspillenes historie? Hvordan gjenspeiles og utfordres kulturen i spill? Hvilke problemstillinger står vi overfor i dag? Og hvorfor er alt dette så viktig? Foreleser: Kim Johansen Østby

Passer for deg som er interessert i: Medievitenskap

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 1

Mediefag
10.00-10.30

Hva gjør Magnus Carlsen til et geni?

Språk, litteratur og områdekunnskap

Verdensmester i sjakk, Magnus Carlsen, er én av kun 16 mestre gjennom 132 år. Hvem skjuler seg bak de geniale trekkene? Hvordan er sjakkgeniene formet av sin samtid? Foredraget plasserer mesterne i en historisk kontekst; gjennom verdenskriger, kald krig, eksperimentet Sovjetunionen (1917–1991) og internettrevolusjonen. De 16 sjakkgeniene vurderes i lys av spillets tre komponenter: kunst, vitenskap og sport. Foreleser: Atle Grønn

Passer for deg som er interessert i: RussiskHistorie

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 1

Språk, litteratur og områdekunnskap
10.00-10.30

Honours-programmet: Kunstig intelligens.

Lærere i språkvitenskap og filosofi gir deg et innblikk i temaet kunstig intelligens gjennom de tre forelesningene a) "Språkmaskinen" b) "Characterizing misinformation and fake news” og c) "Kan menneskelig tenkning mekaniseres? Noen logiske betraktninger." Forelesere: Dag Haug, Rachel Sterken og Øystein Linnebo

Passer for deg som er interessert i: Honours-programmet, Lingvistikk, Filosofi

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 2

Honours-programmet
10.00-10.30

Drikke, rulle og hooke opp: Russetida i et sosiologisk perspektiv.

Samfunnsfag, økonomi og psykologi

I mai samler igjen russen seg - med røde russedresser og masse liv og røre. Russebussene begynner «å rulle» rundt i Oslo. Vi har observert og intervjuet mange av deltakerne. Hvor tror dere vi fant ut? Foreleser: Willy Pedersen

Passer for deg som er interessert i: Sosiologi, Kultur og kommunikasjon

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 1

Samfunnsfag, økonomi og psykologi
10.00-10.30 Fleip eller fakta? Et dypdykk i programmene Pedagogikk, Spesialpedagogikk og Lektorprogrammet.

Forelesere: Studentene Sofie og Joachim

Passer for deg som er interessert i: Lektorprogrammet, Pedagogikk, Spesialpedagogikk

Sted: Helga Engs hus, Auditorium 3

 
10.00-10.30

Å hilse eller ikke å hilse. Om norsk hilsekultur.

Samfunnsfag, økonomi og psykologi

Å hilse riktig er en viktig del av norsk kultur. I 2018 mistet en muslimsk mann jobben sin som lærer fordi han nektet å håndhilse på kvinner. Saken provoserte mange, men hvordan hilser vi egentlig i Norge og hvorfor er det så viktig? Foreleser: Rune Espeland

Passer for deg som er interessert i: Sosialantropologi

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 2

Samfunnsfag, økonomi og psykologi
10.00-10.30

Hvordan styre Helse-Norge? En kort introduksjon til helsepolitiske utfordringer i dagens Europa.

Jus, administrasjon og ledelse

Helsesektoren er stor og har mange utfordringer. Studiet Helseledelse og helseøkonomi gir deg innsikt i hvordan helse- og omsorgstjenesten er finansiert og organisert. Du får grunnleggende kunnskap om medisinske betegnelser, sykdommer og befolkningens helsetilstand. Studiet er rettet mot deg som ønsker å jobbe med ledelse og styring i offentlig og privat helsesektor, både nasjonalt og internasjonalt. Foreleser: Frode Veggeland

Passer for deg som er interessert i: Helseledelse og helseøkonomi

Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 2

Jus, administrasjon og ledelse
10.00-10.30

Robotisering - blir jobbene borte?

Samfunnsfag, økonomi og psykologi

Noen studier tyder på at én av tre jobber i Norge kan bli digitalisert - at en datamaskin eller annen teknologisk løsning tar over jobben. Vil dette føre til høy arbeidsledighet i fremtiden? Hvilke faktorer bestemmer utviklingen i antall jobber fremover? Foreleser: Steinar Holden

Passer for deg som er interessert i: Samfunnsøkonomi, Samfunnsøkonomisk analyse

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 7

Samfunnsfag, økonomi og psykologi
10.00-10.30

Kan sosiale medier drepe?

Språk, litteratur og områdekunnskap

Det er det mange som spør seg i India. Der har WhatsApp blitt framtredende i ryktespredning og «fake news» landet over, noe som har forårsaket et 50-talls lynsjinger og drap. Hva er greia med WhatsApp og hva kan gjøres uten å redusere ytringsfriheten? Forelesere: Kathinka Frøystad og Moumita Sen

Passer for deg som er interessert i: India-studier med hindi 

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 4

Språk, litteratur og områdekunnskap
10.00-10.30

Orienteringsmøte og omvisning i lokalene til Musikkvitenskap.

Estetiske studier og musikkvitenskap

En ansatt forteller om studiene og viser fram spesialrommene studentene bruker: mikserom, lydstudio, bevegelseslab og øverom.

Vi byr på lett bevertning.

Passer for deg som er interessert i: Musikkvitenskap

Sted: ZEB-bygningen, Salen, fremmøte i 1. etasje

Estetiske studier og musikkvitenskap
10.00-10.30

Antikken etter antikken, eller hvordan seiersgudinnen Nike ble til et skomerke.

Historie, filosofi og kulturstudier

Antikken er en historisk periode, men den er også et forrådskammer av referanser som er blitt brukt gjennom to tusen år. I dag møter vi antikken i alt fra dataspill til merkevarer, i litteratur og politikk. Hvorfor har antikken fått en slik status? Og hva kan bruken av antikken fortelle oss, både om antikken selv og om dem som bruker den? Foreleser: Christine Amadou

Passer for deg som er interessert i: Idéhistorie

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 3

Historie, filosofi og kulturstudier
10.45-11.15

Informasjonsmøte: Biovitenskap.

Matematikk, naturvitenskap og teknologi

Fra genforskning i laboratoriet til feltarbeid i Antarktis: Ved å studere biovitenskap lærer du om mangfoldet og sammenhenger i naturen og om hvordan kroppen normalt fungerer, fra organsystemer til celler og gener og hva som går galt ved sykdom. Vi bruker dataverktøy til å modellere alt fra hvordan hjernen fungerer til hvordan klimaet påvirker økosystemer.

Passer for deg som er interessert i: Biovitenskap

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 5

Matematikk, naturvitenskap og teknologi
10.45-11.15

Fra Amish-hymner til Karpe Diem-beats.

Samfunnsfag og psykologi

Amish-ungdom samles hver søndag til salmesang hvor instrumenter og dans ikke er tillat. Kan de likevel ha noe til felles med ungdom i Oslo som digger hiphop moves og beats? I denne forelesningen vil Tuva Beyer Broch snakke om kultur, identitet, følelsen av å være annerledes, og hvorfor antropologisk feltarbeid er så viktig for å kunne forstå dagens ungdomskultur. Foreleser: Tuva Beyer Broch

Passer for deg som er interessert i: Sosialantropologi

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 1

Samfunnsfag og psykologi
10.45-11.15 Med hånden på Bibelen. Fra Barack Obama til Donald Trump. 

Hvorfor blandes religion og politikk i USA? Hvordan har Bibelen blitt brukt for å vinne presidentvalg i USA? Og hvorfor stemmer mange nordamerikanske kristne på Donald Trump? Disse og mange andre spørsmål opptar teologer som vil forstå kristendommens samfunnsrolle og fortolke Bibelen selv på forsvarlig vis. Foreleser: Ole Jakob Løland

Passer for deg som er interessert i:  Religion og Samfunn , Teologi , Kristendom og islam

Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 2
Religion og teologi
10.45-11.15

Jo visst kan du latin!

Språk, litteratur og områdekunnskap

Det er sant fordi vi bruker mange latinske ord hver dag. Her får du vite sammenhengen mellom disse ordene: mobil, mobbe, mosjon, motor, bil, motivasjon, og møbel – og hva de egentlig betyr. Og visste du at alle disse fremmedordene – komplisert, implisitt, eksplisitt og replikk – på hver sin måte betyr å brette? Foreleser: Vibeke Roggen

Passer for deg som er interessert i: Klassiske språk og Lingvistikk

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 3

Språk, litteratur og områdekunnskap
10.45-11.15

Minnets voktere.

Språk, litteratur og områdekunnskap

Filologer arbeider alltid i nåtiden, men med fortidstekster som materiale - om hvordan tekster blir til monument og minnesmerker og om hvordan vi tar vare på dem. Foreleser: Karl-Gunnar A. Johansson

Passer for deg som er interessert i: Norrøne og keltiske studier

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 4

Språk, litteratur og områdekunnskap
10.45-11.15

Informasjonsmøte: Medisin

Helsefag og medisin

Passer for deg som er interessert i: Medisin

Julie Stabursvik studerer medisin på femte året. Hun deler av sine erfaringer og svarer gjerne på spørsmål. Studiekonsulent Anne Westheim innleder.

Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 1

Helsefag og medisin
10.45-11.15

You can speak Chinese in 30 minutes.

Språk, litteratur og områdekunnskap

Foreleser: Chieh-Ting Lin

Passer for deg som er interessert i: Kinesisk med Kina-studier

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 2

Språk, litteratur og områdekunnskap
10.45-11.15

Skolelærere fra plogen til PISA og noe om skoleelevers motivasjon. 150 års historie om en mer og mer umulig jobb.

Pedagogiske fag

Foreleser: Jesper Eckhardt Larsen

Passer for deg som er interessert i:  Pedagogikk

Sted: Helga Engs hus, Auditorium 3

Pedagogiske Pedagogiske fag
10.45-11.15

Skam og skamløshet i offentlighet og litteratur.

Språk, litteratur og områdekunnskap

Hva gjør du når du vil være en del av et fellesskap, men møtes med fordommer, utestenging og utskamming? En mulighet er å svare igjen - i en bok. Vi sammenligner Amalie Skram og Sumaya Jirde Ali for å se hvordan de som forfattere lykkes i å skape debatt omkring kvinnerettigheter, menneskerettigheter og demokrati. Foreleser: Elisabeth Oxfeldt

Passer for deg som er interessert i: Nordisk: språk, litteratur, retorikk

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 1

Språk, litteratur og områdekunnskap
10.45-11.15

What rhymes with blunt? The power of rude rhymes.

Språk, litteratur og områdekunnska

Rochester’s ‘The Imperfect Enjoyment’ (published 1680), a poem about the indignity of coming too soon, is one of the rudest poems in the English canon, and also one of the funniest. How does it manage to be so enjoyable? Foreleser: Juan Christian Pellicer

Passer for deg som er interessert i: Engelsk

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 1

Språk, litteratur og områdekunnskap
10.45-11.15

Nasjonalisme.

Historie, filosofi og kulturstudierHistorie, filosofi og kulturstudier

Del 1) «Anders Behring Breivik - ideologi og galskap.» Skal vi betrakte terroristen og massemorderen Anders Behring Breivik som en gal mann? Eller skal vi betrakte ham som en fanatiker med sprø ideer? I så fall: Hva slags idéer er det vi snakker om - hvordan var det han selv ville begrunne at det var riktig og nødvendig å sprenge Regjeringskvartalet i luften og drepe flest mulig AUF-ere på Utøya? Foreleser: Øystein Sørensen 

Del 2) «Når ble vi vi? Nasjonalidentitetens historie». De fleste i dag vil mene at nasjonal identitet utgjør en sentral del av identiteten deres. Men har det alltid vært slik? Fra et historisk perspektiv er verdens inndeling i nasjonalstater et nytt fenomen. Så hvorfor er nasjonal identitet blitt så viktig, og hva mener vi egentlig med nasjon og nasjonal identitet? Forelesningen vil diskutere dette ved bruk av ulike eksempler, som samenes historie, 17. mai-feiringen - og brunost. Foreleser: Ulrike Spring

Passer for deg som er interessert i: Historie

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 3

Historie, filosofi og kulturstudierHistorie, filosofi og kulturstudier
       
10.45-11.15

Musikkbransjen i strømmingens tidsalder.

Estetiske studier og musikkvitenskap

Det er 10 år siden Spotify traff musikkbransjen, men den fulle virkningen av bransjens digitalisering begynner vi først nå å forstå. Denne forelesningen forteller om utfordringene som blant annet artister, management og plateselskap står overfor når de vil ut med musikk via digitale plattformer, ikke minst for å finne sitt internasjonale publikum. Forelesere: Yngvar Kjus og Anja Nylund Hagen 

Passer for deg som er interessert i: Musikkvitenskap

Sted: ZEB-bygningen, Salen

Estetiske studier og musikkvitenskap
10.45-11.15

Selfies, avatarer og politiske alfahunner: Kunsten å forbløffe velgere i sosiale medier.

Samfunnsfag, økonomi og psykologi

I sosiale medier fremstår politiske ledere i fortettet, personlig form gjennom selfies og profilbilder. Slike bilder gir politikk et helt konkret og gripbart menneskelig uttrykk. I foredraget viser Anne Krogstad eksempler på hvordan politikkens kvinner og menn forbløffer sine velgere uten samtidig å forskrekke dem. Foreleser: Anne Krogstad.

Passer for deg som er interessert i: Kultur og kommunikasjon

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 2

Samfunnsfag, økonomi og psykologi
10.45-11.15

Honours-programmet: Kunstig intelligens, menneske og teknologi.

Matematikk, naturvitenskap og teknologi

1) Robotene kommer! Kunstig intelligens, maskinlæring og big data – Kristina Rognlien forteller hvordan matematikere arbeider med AI innen f.eks. matematisk finans. 2) Kristian Nymoen kombinerer fagfeltene musikkvitenskap og informatikk, og bruker maskinlæring til å forske på dansebevegelser. 3) Kunstig intelligens og tilpasningsdyktige roboter. Kyrre Gletter forsker på roboter som skal kan utforske steder der mennesker ikke kommer til, som katastrofeområder eller fjerne planeter. Forelesere: Kristina Rognlien Dahl, Kristian Nymoen og Kyrre Glette

Passer for deg som er interessert i: Honours-programmet, Matematikk med informatikk, Informatikk: robotikk og intelligente systemer og Musikkvitenskap

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 1

Matematikk, naturvitenskap og teknologi
10.45-11.15

Informasjonsmøte: Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi.

Matematikk, naturvitenskap og teknologi

Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi
Vil du lære om fremtidens energikilder og ny teknologi på nanonivå? Dette studiet har fokus på teknologi og materialer i fornybare metoder for å lage og lagre energi, som i ulike typer solkraft, batterier og det kommende hydrogensamfunnet.

Passer for deg som er interessert i: Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 5

Matematikk, naturvitenskap og teknologi
10.45-11.15

Samfunnsfagene - hvilket av dem passer for deg?

Samfunnsfag, økonomi og psykologi

Lurer du på om du skal studere samfunnsfag, eller hvilket samfunnsfag du skal velge? Er du usikker på hva som skiller de ulike samfunnsfagene fra hverandre? Eller lurer du kanskje på hva slags jobbmuligheter du har med en utdannelse innen samfunnsfag? Stikk hodet innom her!

Passer for deg som er interessert i: Samfunnsfag

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 7

Samfunnsfag, økonomi og psykologi
10.45-11.15 Q&A med humaniora-studenter.

Studentene forteller deg det du trenger å vite om studier ved Det humanistiske fakultet (HF), og svarer på spørsmålene de selv hadde før de ble studenter. Hvorfor skal jeg søke til humanistiske fag, som språk, litteratur, filosofi, historie eller lignende, og hva kan jeg søke? Hvordan er studietiden for humaniora-studenter - med studiestartsuka, foreninger, lesesaler, eksamen og utveksling? Hva kan jeg egentlig jobbe med? Og aller viktigst: hvor finner jeg den billigste kaffen?

Passer for deg som er interessert i: Studier ved Det humanistiske fakultet

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 2

 
11.30-12.00

Roboter og rett.

Jus, ledelse og administrasjon

Selvkjørende biler kommer på veiene, autonome våpen kjemper i krig, og det selges stadig flere sexroboter.  Er rettssystemet forberedt på en fremtid der mennesker samhandler med roboter og kunstig intelligens? Hva slags regler behøver vi? Foreleser: Tobias Mahler

Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 1

Jus, ledelse og administrasjon
11.30-12.00 Q&A med humaniora-studenter.

Studentene forteller deg det du trenger å vite om studier ved Det humanistiske fakultet (HF), og svarer på spørsmålene de selv hadde før de ble studenter. Hvorfor skal jeg søke til humanistiske fag, som språk, litteratur, filosofi, historie eller lignende, og hva kan jeg søke? Hvordan er studietiden for humaniora-studenter - med studiestartsuka, foreninger, lesesaler, eksamen og utveksling? Hva kan jeg egentlig jobbe med? Og aller viktigst: hvor finner jeg den billigste kaffen?

Passer for deg som er interessert i: Studier ved Det humanistiske fakultet

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 2

 
11.30-12.00

Informasjonsmøte: Honours-programmet.

Er du faglig motivert og liker å se en sak fra flere sider? Samfunnsutfordringene vi står overfor må løses tverrfaglig. Derfor er Honours-programmet et samarbeid mellom realfag og humaniora. På Honours-programmet bygger du ettertraktet tverrfaglig kompetanse tett på fremragende forskere, undervisere og andre studenter.

Passer for deg som er interessert i: Honours-programmet, Studier ved Det humanistiske fakultet og Studier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 5

Honours-programmet
11.30-12.00

Informasjonsmøte: Kjemi og biokjemi.

Matematikk, naturvitenskap og teknologi

Kjemi og biokjemi. Kjemi og biokjemi handler om molekyler, materialer og levende organismer. Alt fra å undersøke hvordan stoffer reagerer med hverandre til hvordan levende celler nyttiggjør seg energi og næring. Studiet gir deg grunnlag for å arbeide innen områder som energi, mat og vann, helse, miljø eller grunnforskning.

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 2

Matematikk, naturvitenskap og teknologi
11.30-12.00

Vi erobrer verdensrommet.

Matematikk, naturvitenskap og teknologi

I 2021 skal Mars 2020-roveren lande på den røde planeten for å søke etter liv. Radaren Rimfax er utviklet på Forsvarets forskningsinstitutt på oppdrag fra USAs romfartsorganisasjon NASA. Norske geologer og geofysikere skal bidra i søket  ved å avbilde undergrunnen på Mars. –  Mars2020-oppdraget jobber også mot å klargjøre Mars for mennesker. Fra Mars går ferden videre til sola. Hva vet vi om vår nærmeste stjerne? Når vi studerer sola, lærer vi også mer om andre og fjernere stjerner og solsystemer. Vi zoomer ut igjen og møter forskeren som kjemper om å bli den første som greier å påvise urgravitasjonsbølgene. Hun vil gi oss mer kunnskap om universets fødsel, big bang. Foredragsholdere: Sigurd Eide, Ada Ortiz-Carbonell og Ingunn Wehus

Passer for deg som er interessert i: Fysikk og astronomi, Elektronikk, informatikk og teknologi, Geofysikk og klima, Geologi og geografi

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 1

Matematikk, naturvitenskap og teknologi
11.30-12.00

Hva betyr religion for klimaet i Himalaya?

Religion og teologi

Varmere klima og nedsmelting av isbreer på det tibetanske platået fører til styrtflommer som truer bosetningen i sårbare landsbyer i Himalaya. Hvordan forstår buddhister landskapet, og hvordan reagerer de på global oppvarming og naturkatastrofer? Vi har nylig gjort feltarbeid i landsbyer på over 3000 meters høyde i Nepal, og med bildeforedrag formidler vi ferske inntrykk om klimatilpasninger på «verdens tak». Foreleser: Astrid Hovden

Passer for deg som er interessert i: Religionsvitenskap

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 2

Religion og teologi
11.30-12.00

Informasjonsmøte: Farmasi.

Helsefag og medisin

Legemidler har stor innvirkning både på det enkelte individ og på samfunnet som helhet. Etter dette studiet vil du være ekspert på legemidler, og du vil kunne bidra til å utvikle nye legemidler og løse legemiddelrelaterte utfordringer hos den enkelte pasient og i samfunnet for øvrig. Møtet går igjen 12.15.

Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 2

Helsefag og medisin
11.30-12.00

Kan vi dyrke tenner på labben?

Helsefag og medisin

Hva med 3D-printing av tenner eller andre deler av kroppen? Hvorfor forsker en tannlege og hva kan en tannlege forske på? Foreleser: Safiyye Süslü

Passer for deg som er interessert i: Odontologi

Sted: Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1

Helsefag og medisin
11.30-12.00

Nytt valg i Frankrike: for eller imot EU?

Språk, litteratur og områdekunnskap

I mai er det valg til Europaparlamentet, der det skal velges 705 representanter, blant dem 74 franske politikere. Dette er det første valget i Frankrike siden Emmanuel Macron ble president og fikk flertall i nasjonalforsamlingen i fjor. Kommer hans parti til å bli seierherren også ved dette valget, eller er det mer sannsynlig at det blir EU-skeptikeren Marine Le Pen og hennes parti som vinner? I dette foredraget skal vi se nærmere på hva Macron vil med EU, hvorfor det er så mange som er skeptiske til EU i Frankrike og hvem som ligger an til å vinne dette viktige valget. Foreleser: Kjerstin Aukrust

Passer for deg som er interessert i: Fransk

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 4

Språk, litteratur og områdekunnskap
11.30-12.00

Politikk og sirkus.

Historie, filosofi og kulturstudier

Del 1) "Gladiatorer, vold og annen moro  - hva forteller underholdningen oss om romerne?" Hvilke former for underholdning som er populære sier mye om både karakter og mentalitet hos et folk. Romerne var glad i både teater og hesteveddeløp, men ingenting slo likevel gladiatorkamper. Hva sier dette om romerne og deres imperium? Foreleser: Knut Ødegård

Del 2) "Twitter clown or ingenious strategist - why did people vote for Trump?" Everyone has a theory about why a large minority of Americans voted for Donald Trump in 2016, giving him a surprising election victory. Was racism or economic discontent the cause? Or did Americans, simply bored with politics, find Trump's vulgarity and irreverence amusing? Most of Trump's critics see him as a mad, undisciplined showman, spewing off-hand remarks without thought. Is this true? Or could there be a method, and a strategy, behind his apparent madness? Come and find out! Foreleser: Doug Rossinow

Passer for deg som er interessert i: Historie

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 3

Historie, filosofi og kulturstudier
11.30-12.00

Del 1: Fra Sheldon i Big Bang Theory til Shaun Murphy i The Good Doctor. 

Del 2: Når ulykken inntreffer, hvordan lære å lese igjen?

Pedagogiske fag

Fra Sheldon i Big Bang Theory til Shaun Murphy i The Good Doctor. Hva er autisme, og hvordan kan vi kjenne det igjen? Foreleser: Veerle Garrels 

Når ulykken inntreffer, hvordan lære å lese igjen? Foreleser: Sonia Muñoz Llort

Passer for deg som er interessert i: Spesialpedagogikk

Sted: Helga Engs hus, Auditorium 3

Pedagogiske fag
11.30-12.00

Bevegelser som beveger. Hva er det som gjør at vi blir hekta på lydbølger?

Estetiske studier og musikkvitenskap

Fysisk betraktet er musikk bare lydbølger. Det oppstår musikk i våre ører (og i kroppen forøvrig) ved at vi tillegger disse lydbølgene følelser og mening. I denne forelesningen skal vi se på noen kognitive mekanismer som gjør det mulig for oss å skape mening av (og ofte på tvers av) de mange sanseinntrykkene musikk tilbyr oss. Foreleser: Hallgjerd Aksnes

Passer for deg som er interessert i: Musikkvitenskap

Sted: ZEB-bygningen, Salen

Estetiske studier og musikkvitenskap
11.30-12.00

Kina blir stadig mektigere – hva betyr det for fred og sikkerhet i verden?

Samfunnsfag, økonomi og psykologi

Kinas økonomi er på størrelse med USAs, forsvarsutgiftene er tre ganger Russlands, og den kinesiske marinen utfordrer den amerikanske dominansen i asiatiske farvann. Store maktforskyvninger i det internasjonale systemet fører ofte til krig mellom den oppadstigende staten og den på nedtur - vil dette skje også denne gangen? Foreleser: Olav Schram Stokke

Passer for deg som er interessert i: Statsvitenskap, Internasjonale studier

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 1

Samfunnsfag, økonomi og psykologi
11.30-12.00

Hvem skal arve hytta? Om slekt, materialitet og antropologi.

Samfunnsfag, økonomi og psykologi

Hva skal til for at en hytte blir din? Og hvorfor er hytter så viktige for mange folk i Norge? Antropologiske studier av norske hytter gir innblikk i slekt og familie, og viser at hytta er langt mer enn et sted å dra på ferie. Foreleser: Marianne Lien

Passer for deg som er interessert i: Sosialantropologi

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 2

Samfunnsfag, økonomi og psykologi
11.30-12.00

Er demokratiet truet i Øst-Europa?

Språk, litteratur og områdekunnskap

Forelesningen skal vektlegge den politiske utviklingen i Polen og Ungarn, som er de landene som har vært mest fremme i mediene, men også eksempler fra andre land trekkes inn. Hvilket parti dominerer politikken i hvert av landene, hva står de for, hva har de gjennomført som svekker demokratiet? Hvilke motkrefter finnes? Foreleser: Eva Sarfi

Passer for deg som er interessert i: Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 1

Språk, litteratur og områdekunnskap
11.30-12.00

Samfunnsfagene - hvilket av dem passer for deg?

Samfunnsfag, økonomi og psykologi

Lurer du på om du skal studere samfunnsfag, eller hvilket samfunnsfag du skal velge? Er du usikker på hva som skiller de ulike samfunnsfagene fra hverandre? Eller lurer du kanskje på hva slags jobbmuligheter du har med en utdannelse innen samfunnsfag? Stikk hodet innom her!

Passer for deg som er interessert i: Samfunnsfag

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 7

Samfunnsfag, økonomi og psykologi
11.30-12.00

Filosofi og ondskap.

Historie, filosofi og kulturstudier

Hva er ondskap? Er det handlinger som er onde, eller er det personene som utfører dem? Kan noe betraktes som ondskap uten at aktøren har ment det slik? Og hvordan skiller kollektiv ondskap seg fra individuell? Foreleser: Arne Johan Vetlesen

Passer for deg som er interessert i: Filosofi

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 1

Historie, filosofi og kulturstudier
12.15-12.45

Informasjonsmøte: Farmasi.

Helsefag og medisin

Legemidler har stor innvirkning både på det enkelte individ og på samfunnet som helhet. Etter dette studiet vil du være ekspert på legemidler, og du vil kunne bidra til å utvikle nye legemidler og løse legemiddelrelaterte utfordringer hos den enkelte pasient og i samfunnet for øvrig. Møtet går også 11.30.

Passer for deg som er interessert i: Farmasi

Sted: Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1

Helsefag og medisin
12.15-12.45

De store mysteriene.

Matematikk, naturvitenskap og teknologi

Selv verdens beste forskere greier ikke finne ut hvor lenge frie nøytroner lever før de faller sammen og blir til andre partikler. Problemstillingen er avgjørende for å kunne svare på en rekke fundamentale spørsmål om universet. På veien til de uløste gåtene dukker det opp mange spørsmål og sammenhenger som må utforskes. Christin Borge snakker om gruppeteori: symmetrier og likninger. Vi skal snakke litt om å løse femtegradslikninger og om symmetriene til et ikosaeder. I begge tilfeller dukker tallet 60 opp. Dette må vi se litt nærmere på. Nanoteknologi: Hva ville skjedd dersom du ble krympet til 1/1000 del av det du er nå? Eller 1/1000 av det igjen? Ville du kunne spille fotball med molekyler, eller ville Newtons lover ikke lenger angått deg? Forelesere: Ann-Cecilie Larsen, Christin Borge og Ola Nilsen

Passer for deg som er interessert i: Fysikk og astronomi, Matematikk, Kjemi og biokjemi, Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 2

Matematikk, naturvitenskap og teknologi
12.15-12.45

IT-sikkerhet og verdens beste selfie.

Matematikk, naturvitenskap og teknologi

Kunstig intelligens forandrer hverdagen og samfunnet. 1) Hvordan skal vi lære maskinene rett og galt? Hvem har egentlig ansvaret om en selvkjørende bil kolliderer? 2) Hvordan tar du verdens beste selfie – og hva har det med medisin eller finans å gjøre? Fôret med masse data og læringsvillige algoritmer, kan datamaskiner finne mønstre som vi mennesker ikke ser, og hjelpe oss til å forstå kompliserte sammenhenger. 3) Hvem forsikrer at appene og nettsidene du besøker er sikre? Etiske hackere fra SecurityLab ved UiO forteller hvordan man bruker hacking for å lage sikrere systemer. Forelesere: Philip Havig, Håvard Kvamme og Marit Tokle

Passer for deg som er interessert i studier i Informatikk og matematikk

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 1

Matematikk, naturvitenskap og teknologi
12.15-12.45

Informasjonsmøte: Studieprogrammer innen informatikk.

Matematikk, naturvitenskap og teknologi

SpråkteknologiRobotikk og intelligente systemerProgrammering og systemarkitekturDigital økonomi og ledelseDesign, bruk og interaksjon (samme møte som kl. 13:45)

Passer for deg som er interessert i: Studier ved Institutt for informatikk

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 5

Matematikk, naturvitenskap og teknologi
12.15-12.45

Drit i kategori - hiphop og kulturhistorie.

Historie, filosofi og kulturstudier

Hør professoren som kombinerer «Tupac, hiphop og kulturhistorie». Her dreier det seg om politikk, musikk og identiteter. Og hvor kommer du fra – egentlig? Tittelen på forelesningen er henta fra en låt til Admiral P. og Eben jr. med den friske åpningen «Kan'ke kategorisere oss, det blir bare flere av oss». Foreleser: Knut Aukrust

Passer for deg som er interessert i: Kulturhistorie

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 2

Historie, filosofi og kulturstudier
12.15-12.45

Mellom sex og voldtekt - Fortellinger om uklare situasjoner og navnløse erfaringer.

Samfunnsfag, økonomi og psykologi

Foreleser: Camilla Vislie. Deretter kort info om bachelor i Tverrfaglige kjønnsstudier v/Helle Granum og studentutvalget.

Passer for deg som er interessert i: Tverrfaglige kjønnsstudier

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 1

Samfunnsfag, økonomi og psykologi
12.15-12.45

Hvordan vet vi at Odin er det samme ordet som det latinske ordet for spåmann?

Språk, litteratur og områdekunnskap

Et prinsipp som revolusjonerte språkvitenskapen på 1800-tallet, er at enhver lydendring er lovmessig. Dette prinsippet lar oss oppdage hvordan ord i norsk har samme opprinnelse som ord i andre europeiske og indiske språk. Bli med på en språkreise der vi ser eksempler på slike eldgamle forbindelser mellom norsk og andre språk. Foreleser: Sverre Stausland Johnsen

Passer for deg som er interessert i: Nordisk: språk, litteratur, retorikk (Nordisk språkvitenskap)

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 4

Språk, litteratur og områdekunnskap
12.15-12.45

Hva er god og effektiv klimapolitikk?

Samfunnsfag, økonomi og psykologi

I klimapolitikken bruker politikerne mange samfunnsøkonomiske virkemidler for å redusere utslippene våre. Klimaavgifter, grønne subsidier og forbud påvirker aktørene i økonomien forskjellig, og har forskjellig effekt på klimautslippene våre. Bruker vi de virkemidlene som virker best? Og hva med oljeproduksjonen vår? Foreleser: Katinka Holtsmark

Passer for deg som er interessert i: Samfunnsøkonomi, Samfunnsøkonomisk analyse

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 2

Samfunnsfag, økonomi og psykologi
12.15-12.45

Er smarte byer virkelig smarte?

Samfunnsfag, økonomi og psykologi

Mange byer strever etter å være smarte. Det har blitt trendy å kalle seg "Smart City", men hva er en smart by? Er det nok å satse på ny teknologi og bygge tettere, eller må byen utvikles etter menneskene som bor der sine behov? Foreleser: Per Gunnar Røe

Passer for deg som er interessert i: Samfunnsgeografi

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 1

Samfunnsfag, økonomi og psykologi
12.15- 12.4512.15-12.45

Alle mener noe om lærere, men hva er god undervisning? Hva sier forskningen, og hva mener du?

Lærerutdanning

I denne miniforelesningen snakker vi om dette viktige temaet. Ta med deg mobiltelefonen og delta i samtalen. Forelesere: Kaja Granum Skarpaas og Vanja Røkkum Jahnsen

Passer for deg som er interessert i:  Lektorprogrammet

Sted: Helga Engs hus, Auditorium 1

Lærerutdanning
12.15-12.45

Nø:(r)d - hva kan skolen lære av hardwarehackere?

Pedagogiske Pedagogiske fag

Foreleser: Gro Skåland

Passer for deg som er interessert i: Pedagogikk

Sted: Helga Engs hus, Auditorium 3

Pedagogiske fag
12.15-12.45

Hva er en klinisk ernæringsfysiolog? Interessert i kosthold og helse?

Helsefag og medisin

Studiet i klinisk ernæring gir deg grunnleggende kunnskaper om menneskekroppen og kostholdets betydning i forebygging og behandling av sykdommer. Studiet kvalifiserer til å arbeide i helsetjenesten som autorisert klinisk ernæringsfysiolog. Foreleser: Christine Henriksen

Passer for deg som er interessert i: Klinisk ernæring

Sted:  Georg Sverdrups hus, Auditorium 1

Helsefag og medisin
12.15-12.45

Når «alle» vil bo i storbyen – hva skjer på bygda?

Samfunnsfag, økonomi og psykologi

Ungdom fra små steder flytter til større byer for å få utdanning. Få av de flytter tilbake. Bedrifter, sykehus og lensmannskontor legges ned på mindre steder. Dermed blir det færre jobber. I denne forelesningen går vi igjennom hvilke konsekvenser dette gir for små steder. Foreleser: Bjørnar Sæther

Passer for deg som er interessert i: Samfunnsgeografi

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 7

Samfunnsfag, økonomi og psykologi
12.15-12.45

"No me toques las narices" og andre faste uttrykk på spansk.

Språk, litteratur og områdekunnskap

¿Cómo se reconocen las expresiones fijas? ¿Cómo se busca su significado en un diccionario? ¿Para qué sirven estas expresiones? ¿Por qué es importante conocerlas? ¿Cuándo debemos utilizarlas? Ven, practica tu español y descubre muchas cosas sobre las expresiones fijas. Foreleser: Maximino J. Ruiz Rufino

Passer for deg som er interessert i: Spansk

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 1

Språk, litteratur og områdekunnskap
12.15-12.45

Tenner, er det så farlig da?

Helsefag og medisin

Visste du at tenner er noe av det første du legger merke til når du møter et menneske for første gang? Men om det mangler noen tenner, hva tenker du da? Og hvor viktig er tennene egentlig, og trenger man dem til noe annet enn spising? Foreleser: Kenneth Hestvik

Passer for deg som er interessert i: Odontologi, Tannpleie

Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 2

Helsefag og medisin
12.15-12.45

Hva er arkeologi og hva gjør arkeologer?

Historie, filosofi og kulturstudier

Har du lyst til å bli arkeolog? Ved Universitetet i Oslo utdanner vi arkeologer som går ut i mange ulike stillinger, både i Norge og i utlandet. Forelesningen gir deg en innføring i arkeologi og et innblikk i de mange ulike arbeidsoppgavene som arkeologer har i dag, og i fremtiden. Du får også noen smakebiter fra foreleserens forskning på vikingtiden. Foreleser: Unn Pedersen

Passer for deg som er interessert i: Arkeologi

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 3

Historie, filosofi og kulturstudier
12.15-12.45

Medier i tid og rom: fra mennesker på vandring til mobile medier.

Mediefag

Mennesker har til alle tider kommunisert med hverandre gjennom medier. Medier er avgjørende for hvem vi kommuniserer med, hva vi kan kommunisere, og hvordan vi influeres og påvirkes av andre. Denne presentasjonen handler om medias betydning for hvordan mennesker omgås hverandre, i dag og i tidligere tider. Foreleser: Kjetil Rødje

Passer for deg som er interessert i: Medievitenskap

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 3

Mediefag
13.00-13.30

Parteringsdrapet på Jamal Khashoggi - sett med juridiske briller.

Jus, ledelse og administrasjon

2. oktober 2018 gikk Jamal Khashoggi inn i det Saudi-Arabiske konsulatet i Istanbul, og ble aldri sett igjen. Saken fanget raskt verdens oppmerksomhet. Den reiser også en rekke folkerettslige spørsmål, for eksempel: Kunne Tyrkisk politi ta seg inn i konsulatet for å etterforske? Er Saudi-Arabia ansvarlig for drapet? Kan andre stater "straffe" Saudi-Arabia? Foreleser: Stian Øby Johansen

Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 2

Jus, ledelse og administrasjon
13.00-13.30

Kunst i matematikk og naturvitenskap.

Matematikk, naturvitenskap og teknologi

Tenker du at informatikk og matematikk ikke er kreative fag? Tro om igjen. 1) Roger Antonsen lager algoritmisk kunst: ved hjelp av databeregninger finner han skjønnheten i matematiske strukturer. Med utgangspunkt i enkle problemer kommer overraskende komplekse strukturer til syne, sammenhenger som er vanskelige å få grep om uten å visualisere dem. 2) Hvordan lærer roboter å forstå og lage musikk, og hvordan kan digitale verktøy gjøre oss mennesker mer kreative? 3) Også planteverdenen byr noen ganger på spektakulært kunst når vi ser nærmere etter. Vi tar en titt på kunstnerisk utformede blomster og kjøttetende planter som lokker til seg insekter ved å se vakre ut. Forelesere: Roger Antonsen, Charles Martin og Marit Grønbech

Passer for deg som er interessert i: Studier i Informatikkmatematikk og biovitenskap

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 1

Matematikk, naturvitenskap og teknologi
13.00-13.30 Frigjøringsteologi: kampen for rettferdighet i fra Sør Afrika

Innenfor de forskjellige religionene finnes mange former for teologi, og frigjøringsteologi er en av dem. Teologi produseres av mennesker i spesifikke samfunn, og blir frigjøringsteologi når den forsøker å svare på et behov for rettferdighet og frihet i et samfunn. Ved å se på tenkeren og islamforskeren Farid Esack fra Sør-Afrika, vil vi se hvordan koranen kan danne grunnlag for en islamsk frigjøringsteologi. Foreleser: Amina Selimovic

Passer for deg som er interessert i: Religion og samfunn , Teologi ,

Kristendom og Islam 

Sted: Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1

Religion og teologi
13.00-13.30

Informasjonsmøte: Studieprogrammer innen fysikk.

Matematikk, naturvitenskap og teknologi

Fysikere og astronomer jobber med naturens minste byggesteiner, supersterke materialer eller prosessene i solens indre. Fra smarttelefoner til måleinstrumenter på CERN: elektronikk og informatikk er grunnlaget for stadig flere av tingene vi bruker. Du kan lære deg temaer innen fornybar energi, medisinsk teknologi, finans eller romforskning. 

Passer for deg som er interessert i: Elektronikk, Informatikk og teknologiFysikk og astronomi 

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 5

Matematikk, naturvitenskap og teknologi
13.00-13.30

Tatt i doping - hva betyr det?

Helsefag og medisin

Både profesjonelle idrettsutøvere og vanlige folk som trener bruker prestasjonsfremmende midler. Noen blir også tatt i doping. Men hva er doping? Og hvor farlig er det, egentlig? Foreleser: Astrid Gjelstad. 

Passer for deg som er interessert i: Farmasi, Biovitenskap, Kjemi og biokjemi 

Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 1

Helsefag og medisin
13.00-13.30

Steinaldermenneskets verden: Dyr som mat for tanken.

Historie, filosofi og kulturstudier

Bergkunsten gir oss mulighet til å trenge inn i steinaldermenneskets tenkemåter. Motivene fra siste årtusen av eldre steinalder, ca. 5000–4000 f.Kr, viser at menneskene rettet tankene mot de store hjortedyrene. Det er nærliggende å anta at dette var jaktmagi, som handlet om å lokke til seg byttedyr for overlevelsens skyld. Men eldre steinalders mennesker var absolutt ikke avhengig av store byttedyr for overlevelse; de spiste riktignok storviltkjøtt til fest, men levde til daglig av fisk. Foredraget viser at store dyr ikke bare var gode å spise, de var gode å tenke med. Dyr var mat for tanken. Foreleser: Ingrid Fuglestvedt

Passer for deg som er interessert i: Arkeologi

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 3

Historie, filosofi og kulturstudier
13.00-13.30

Om klasse i det klasseløse Norge.

Samfunnsfag, økonomi og psykologi

Det er vanlig å tenke om Norge som et samfunn med stor likhet: vi har små lønnsforskjeller, folk oppfatter samfunnet som mindre hierarkisk enn andre land - og dessuten har vi janteloven. Betyr dette at Norge er et klasseløst samfunn med ulikheter som er så små at det ikke er noe å bry seg i om? Sosiologer viser at selv i et av verdens lykkeligste land er det viktige klasseskiller i hvordan vi lever livene våre. Foreleser: Magne Flemmen

Passer for deg som er interessert i: Sosiologi

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 2

Samfunnsfag, økonomi og psykologi
13.00-13.30

The Many Faces of Japan.

Språk, litteratur og områdekunnskap

The West has always been fascinated by Japan, and in general Western impressions of the country have been uniquely positive. In this lecture I will analyze the general pattern of Western views of Japan, but also address periods - not limited to the wartime period - when negative views dominated. Moreover, I will discuss how the content of Western views of Japan has recently changed considerably for younger generations. Foreleser: Dick Stegewerns

Passer for deg som er interessert i: Japansk med Japan-studier

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 2

Språk, litteratur og områdekunnskap
13.00-13.30

Er Putin en nyomvendt konservativ? Kampen om ‘tradisjonelle verdier’ i Russland i dag.

Språk, litteratur og områdekunnskap

I løpet av de siste 5–6 årene har Russland gradvis beveget seg lenger i retning av et høyre-autoritært samfunn. Flere nye konservative lover er vedtatt: strengere abortlovgiving, delvis avkriminalisering av familievold, anti-homolovgiving, forbud mot blasfemi. Hva ligger bak denne konservative kursdreiningen? Hvor fører den hen? Hva tenker vanlige russere om dette? Foreleser: Pål Kolstø

Passer for deg som er interessert i: Russisk og Historie

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 1

Språk, litteratur og områdekunnskap
13.00-13.30

Når tall blir et mareritt.

Pedagogiske fag

Finnes det reelle kjønnsforskjeller i matematikkfaget? Foreleser: Terje Ulv Throndsen

Passer for deg som er interessert i:  Spesialpedagogikk

Sted: Helga Engs hus, Auditorium 3

Pedagogiske fag
13.00-13.30

Drager, kentaurer, hodeløse mennesker, giganter og havfruer i verdens ytterkanter. Forestillinger om det ekstreme i førmoderne verdensbilder.

Estetiske studier og musikkvitenskap

Før den moderne kartografi utvikles var forestillinger om hva som befant seg i de fjernest liggende områder basert på legender som dels kan føres tilbake til antikk tid. Helt inn på 1500-tallet finnes fremstillinger i kristne kontekster av fremmede mennesketyper i selskap med drager, monstre, enhjørninger og kentaurer. Hvordan kunne disse fenomenene forklares i lys av den allmektige Gud? Foreleser: Per Sigurd Styve

Passer for deg som er interessert i: Kunsthistorie og visuelle studier

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 1

Estetiske studier og musikkvitenskap
13.00-13.30

Ødelegger Facebook tilliten til nyheter?

Mediefag

Sosiale medier og spesielt Facebook blir stadig viktigere som det stedet vi, og særlig unge, får med seg nyheter. Samtidig bidrar skandaler som Cambridge Analytica og alt snakket om falske nyheter til en skepsis til innhold på Facebook. Foredraget tar utgangspunkt i Facebookskandaler og falske nyheter, og drøfter ved hjelp av et eksperiment hva det kan gjøre med vår tillit til medier og nyheter. Foreleser: Rune Karlsen

Passer for deg som er interessert i: Medievitenskap

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 3

Mediefag
13.00-13.30

Informasjonsmøte: Studieprogrammer innen geofag.

Matematikk, naturvitenskap og teknologi

Geofysikk og klimaGeologi og geografi.

Passer for deg som er interessert i: Studier ved institutt for Geofag

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 2

Matematikk, naturvitenskap og teknologi
13.00-13.30

Klar for atomkrig? Kjernevåpen i internasjonalt maktspill.

Samfunnsfag, økonomi og psykologi

Denne forelesinga handlar om spreiing av kjernevåpen, og om vi står ovanfor nye spreiingstruslar. Kva veit vi om kvifor land utvikler kjernevåpen? Kvifor har relativt få land lukkast med dette før, og vil fleire land forsøke i åra som kjem? Foreleser: Målfrid Braut-Hegghammer.

Passer for deg som er interessert i: Statsvitenskap, Internasjonale studier

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 1

Samfunnsfag, økonomi og psykologi
13.00-13.30

Hvordan var det å være syk i antikken?

Språk, litteratur og områdekunnskap

Forelesningen skal handle om hvordan det var å være syk i antikken og hva vi vet om leger og pasienter, særlig i Hellas. Foreleser kommer til å snakke mest om Hippokrates og gi eksempler fra de greske tekstene som handler om leger og pasientene deres. Foreleser: Eirik Welo

Passer for deg som er interessert i: Klassiske språk

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 4

Språk, litteratur og områdekunnskap
13.00-13.30

Feltarbeid i Sør er mer spennende enn sydentur!

Samfunnsfag, økonomi og psykologi

Hva har orangutanger, korrupsjon og kaffe til felles? De er alle tema som er blitt undersøkt på feltarbeid! På utviklingsstudier reiser man på feltarbeid, og du får reise til et selvvalgt land og undersøke noe du er interessert i. Hva er unikt med å reise på feltarbeid, og hvordan skiller det seg fra andre typer reiser? Foreleser: Synneva Laastad

Passer for deg som er interessert i: Utviklingsstudier

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 7

Samfunnsfag, økonomi og psykologi
13.45-14.15

Vil du bli forfatter? Studer realfag.

Matematikk, naturvitenskap og teknologi

Har du en forfatterspire i magen? Realfagsforskere skriver ikke bare tunge vitenskapelige artikler, men deler kunnskapen sin i underholdende bøker for vanlige folk. Her treffer du molekylærbiolog Åsmund Eikenes som har skrevet bøker om kroppsvæsker og om hendene dine, fysiker Anja Røyne som vant Brageprisen for boka si om menneskets grunnstoffer. Forskningsjournalist Yngve Vogt har skrevet boka han drømte om som ungdom: mattetriks på null komma niks. Forelesere: Anja Røyne, Åsmund Eikenes, Yngve Vogt

Passer for deg som er interessert i: Studier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 1

Matematikk, naturvitenskap og teknologi
13.45-14.15

Informasjonsmøte: Studieprogrammer innen informatikk.

Matematikk, naturvitenskap og teknologi

SpråkteknologiRobotikk og intelligente systemerProgrammering og systemarkitekturDigital økonomi og ledelseDesign, bruk og interaksjon (samme møte som kl. 12:15)

Passer for deg som er interessert i: Studier ved Institutt for informatikk

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 5

Matematikk, naturvitenskap og teknologi
13.45-14.15

Kreftbehandling målretta mot svulstens eigne genar.

Helsefag og medisin

I kreftsvulstar skjer det endringar i DNA (genmaterialet) som driv vekst og spreiing av sjukdommen. Ved å nytte ny teknologi kan vi analysere DNA og finne kreftmedikament som kan hemme bestemte DNA-endringar, slik at vi kan målrette behandlinga mot overlevingsstrategien som den enkelte kreftsvulsten har utvikla. På denne måten kan vi skreddarsy behandlinga for kvar enkelt pasient. Foreleser: Sebastian Meltzer

Passer for deg som er interessert i: Medisin 

Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 1

Helsefag og medisin
13.45-14.15

Selv små babyer vet hvem som er sjefen.

Samfunnsfag, økonomi og psykologi

Babyer og småbarn er små forskere som forsøker å finne ut av hva som foregår i verden rundt dem. Men hvordan gjør de dette? Hvilke mentale redskaper har de i deres medfødte verktøykasse for å kunne lære alt de skal, og for å kunne navigere seg frem i verden? I foredraget vil Lotte Thomsen vise filmklipp fra forskningsprosjektet, hvor de oppdaget at selv små babyer som ikke har lært å snakke, forstår hierarki, men også forventer at man gjengjelder tjenester. Foreleser: Lotte Thomsen

Passer for deg som er interessert i: Psykologi (profesjon), Psykologi

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 1

Samfunnsfag, økonomi og psykologi
13.45-14.15 Fleip eller fakta? Et dypdykk i programmene Pedagogikk, Spesialpedagogikk og Lektorprogrammet.

Forelesere: Studentene Sofie og Joachim

Passer for deg som er interessert i: Lektorprogrammet, Pedagogikk, Spesialpedagogikk

Sted: Helga Engs hus, Auditorium 3

 
13.45-14.15 Hva har egentlig religion med krig å gjøre? 

Fra media kan det se ut som konflikter og kriger i økende grad preges av religiøse skillelinjer. Media kan få oss til å trekke konklusjonen om at religion er kilden til dagens kriger, eller at religion i seg selv er konfliktskapende. Men er det virkelig slik? Vi vil se bildet vi møter gjennom media i forhold til det vi vet fra forskningen på feltet, for deretter å forsøke å få en bedre forståelse for religioners rolle i dagens konflikter og kriger. Foreleser: Markus Keller
Passer for deg som er interessert i: Religion og samfunn , Teologi , Kristendom og Islam

Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 2

Religion og teologi
13.45-14.15

Reiseskildringer - en måte å forstå verden på.

Historie, filosofi og kulturstudier

Hvordan beskriver fortidens reisende den fremmede verdenen de møter? Ved å se på hva tidligmoderne reisende var opptatt av når de beskriver det fremmede, det som er annerledes, får vi vel så mye informasjon om den verdenen de kommer fra som den verdenen de kommer til. Her ser vi blant annet på eksempler hentet fra Columbus' oppdagelse av Amerika. Foreleser: Anne Helness

Passer for deg som er interessert i: Idéhistorie

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 4

Historie, filosofi og kulturstudier
13.45-14.15

Bites of Arabic.

Språk, litteratur og områdekunnskapSpråk, litteratur og områdekunnskap

The lecture will be divided to two parts, the first part will be a presentation about Arabic language and culture and in the second part students will practice some Arabic. Foreleser: Zehad Sabry

Passer for deg som er interessert i: Midtøsten-studier med arabisk

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 2

Språk, litteratur og områdekunnskapSpråk, litteratur og områdekunnskap
13.45-14.15

Hæ? Hvorfor er det så vanskelig å forstå hva Samordna opptak mener?

Språk, litteratur og områdekunnskap

Hvert år bruker det offentlige store ressurser på å gjøre seg forstått og på å oppklare misforståelser. Hva er det som er så vanskelig? I denne miniforelesningen får du vite hvorfor det er viktig å forske på kommunikasjonen i det offentlige. Foreleser: Elisabeth Mong-Nybo

Passer for deg som er interessert i: Klart språk

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 1

Språk, litteratur og områdekunnskap
13.45-14.15 Samfunnsøkonomi - hvorfor studere det?

Mikkel, tidligere student fra UiO, forteller hvordan han bruker utdanningen sin i spennende prosjekter som samfunnsøkonom. Hvordan skal arbeidsmarkedet takle teknologisk utvikling og det grønne skifte? Hvordan påvirker politikk Norges økonomiske vekst? Dette er bare noen av spørsmålene han jobber med. Foreleser: Mikkel Walbækken

Passer for deg som er interessert i: Samfunnsøkonomi, Samfunnsøkonomisk analyse

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 7

 
13.45-14.15

All watched over by machines of loving grace (Brautigan, 1967).

Mediefag

Det er ikke lenger enkelt å si akkurat hvor våre digitale maskiner slutter og hvor vi begynner. Det at teknologien sitter så tett på oss - nærmest i oss - har stor betydning for hvordan vi lever våre liv. I denne forelesning skal vi ta noen eksempelvise blikk på hvordan vårt 'digitale jeg' blir formet, og med hvilke konsekvenser det har for verden rundt oss. Foreleser: Steffen Krüger

Passer for deg som er interessert i: Medievitenskap

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 3

Mediefag
13.45-14.15

Hva er konservering og hva gjør en konservator?

Historie, filosofi og kulturstudier

Foreleser: Douwtje L. van der Meulen

Passer for deg som er interessert i: Kulturarv og bevaringskunnskap

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 3

Historie, filosofi og kulturstudier
14.30-15.00

Den romerske helten Aeneas: en helt for vår tid?

Språk, litteratur og områdekunnskap

Romernes heltedikt, Aeneiden, handler om Aeneas som går fra å være trojansk prins til å bli romernes stamfar. På sin ferd og i sitt nye hjemland møter han mye motstand, litt kjærlighet, litt sorg og mye krig. Aeneas har blitt brukt for å legitimere både imperialisme og integrasjon. Han er også blitt en tragisk operafigur, bl.a. i operaen Dido og Aeneas som settes opp av Den norske opera i mars 2019. Hvordan kan et blikk på fortidens helter og bruken av dem fortelle oss noe om oss selv? Og hva har denne romerske helten å by oss I 2019? Foreleser: Mathilde Skoie

Passer for deg som er interessert i: Klassiske språk

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 2

Språk, litteratur og områdekunnskap
14.30-15.00

Lokasjonsbaserte medier og simulering av fortid og fremtid.

Mediefag

Med sensorrevolusjonen i mobile medier, som nettbrett, smarttelefoner og -briller, har vi fått nye måter å knytte digital informasjon til omgivelsene vi befinner oss i. Dette endrer mulighetene for hvordan vi kan rekonstruere historiske hendelser og visualisere vår mulige fremtid. I foredraget vil vi presentere og diskutere konkrete simuleringer, som anvender augmented reality (utvidet virkelighet), der vi eksperimenterer med nye lokasjonsbaserte fortellerformer. Foreleser: Gunnar Liestøl

Passer for deg som er interessert i: Medievitenskap

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 3

Mediefag
14.30-15.00

The most important thing that the Ancient Greeks did not know about themselves.

Språk, litteratur og områdekunnskap

The title makes reference to an old and seemingly trivial school joke.  Yet Mikhail Bakhtin, one of the most celebrated literary scholars of the 20th century, detected in it a key insight into what makes classical antiquity a fascinating object of study. Foreleser: Boris Maslov

Passer for deg som er interessert i: Klassiske språk

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 3

Språk, litteratur og områdekunnskap

 

Publisert 17. jan. 2019 10:15 - Sist endret 6. mars 2019 15:35