Miniforelesninger

På Åpen dag kan du delta på over 100 miniforelesninger fra alle studieprogrammene på Universitetet i Oslo. Møt underviserne som er best i sine fagfelt og få spennende smakebiter på studieprogrammene som engasjerer deg!

Åpningsforelesning

09.00-09.45 – Åpningsforelesning 1

Engasjerte UiO-studenter tar deg med på en reise inn i studenttilværelsen og forklarer deg hvilke muligheter du får med en utdanning fra Universitetet i Oslo. Finn ut hvordan en helt vanlig dag som student er, hva slags faglige muligheter du har underveis og plukk opp noen nyttige student-life hacks allerede før du begynner å studere!

Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 1

09.00-09.45 – Åpningsforelesning 2

Engasjerte UiO-studenter tar deg med på en reise inn i studenttilværelsen og forklarer deg hvilke muligheter du får med en utdanning fra Universitetet i Oslo. Finn ut hvordan en helt vanlig dag som student er, hva slags faglige muligheter du har underveis og plukk opp noen nyttige student-life hacks allerede før du begynner å studere!

Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 2

Jus, administrasjon og ledelse

10.00-10.30 – Om BankID, "Paradise"-Carl Aksel og juss

I november 2019 skrev avisene om hvordan "Paradise"-Carl Aksel hadde svindlet en rekke jenter ved å misbruke deres BankID til å ta opp forbrukslån. Hvilken rolle spiller jussen i denne saken? Hva sier reglene om jentenes ansvar - må de betale lånene Carl Aksel har tatt opp i deres navn? Og er reglene rettferdige? Hvilken rolle spiller jurister i utforming av hvilke regler som bør gjelde i samfunnet vårt? Dette foredraget tar opp små og store spørsmål rundt rettslig regulering av svindel i finansielle tjenester, og jussen og juristers rolle. Foreleser: Marte Eidsand Kjørven.

Passer for deg som er interessert i: Rettsvitenskap

Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 1

10.00-10.30 – Hvordan lede helseorganisasjoner og helsepolitiske utfordringer i dagens Europa?

Ønsker du å jobbe med ledelse og styring i offentlig og privat helsesektor? Eller i organisasjoner som Leger uten grenser, Kreftforeningen eller Verdens helseorganisasjon? Helsesektoren er stor og har mange utfordringer. Studiet Helseledelse og helseøkonomi gir deg innsikt i hvordan helse- og omsorgstjenesten er finansiert og organisert. Du får grunnleggende kunnskap om medisinske betegnelser, sykdommer og befolkningens helsetilstand. Studiet er rettet mot deg som ønsker å jobbe med ledelse og styring i offentlig og privat helsesektor, både nasjonalt og internasjonalt. Foreleser: Frode Veggeland

Passer for deg som er interessert i: Helseledelse og helseøkonomi

Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 2

11.30-12.00 – Å hacke overvåking

Kameraer i offentlig rom, byråkrati, app- og mediebruk, personaliserte opplevelser: digitale verktøy og deres former for overvåking er en del av hverdagen vår. Det blir stadig vanskeligere å se overvåkingsprosesser, å forstå hvordan digital overvåking foregår og hvordan overvåking påvirker livene våre. Jeg har snakket med folk som klarer å identifisere digital overvåking og som prøver å unngå det: hackers. I denne forelesningen hører vi om deres teknikker og holdninger - og hvordan vi kan forstår fenomenet hacking fra et kriminologisk perspektiv. Foreleser: Mareile Kaufmann.

Passer for deg som er interessert i: Kriminologi

Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 1

Matematikk, naturvitenskap og teknologi

10.00-10.30 – Hvorfor studere realfag og teknologi ved UiO? (Og hva kan du bli?)

Du drømmer om å gjøre verden til et bedre sted, eller å hjelpe mennesker, men vet ikke helt hvordan du skal nå målet. Høres det kjent ut? Realister og teknologer utvikler neste generasjon datamaskiner og den nyeste kreftbehandlingen, finner ut hvordan vi kan produsere mat nok til alle og hva slags energikilder vi vil bruke i framtida. Realfag og teknologi kan du studere mange steder – men hvordan er det å gjøre det ved UiO? Forelesere: Ilan Villanger og Martine Ruud

Passer for deg som er interessert i: Studier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 1

10.00-10.30 – Informasjonsmøte: Geofag 

Hvordan kan vi mennesker best leve på og dra nytte av en planet i stadig endring? Med geologistudier kan du kombinere de store linjene om planeten vår med nyttig og konkret kunnskap om naturressurser, landskapet, naturfarer, eller om vær og klima, havstrømmer, fjell, elver og isbreer. 

Passer for deg som er interessert i: Geologi og geografi og Geofysikk og klima

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 2

10.00-10.30 – Informasjonsmøte: Informatikk 

Er du interessert i samspillet mellom mennesker og teknologi? Vil du utvikle og programmere morgendagens store og sikre datasystemer? Vil du utvikle elektronikk og roboter som kommer til å prege hverdagen vår? Hvordan behandles menneskelig språk av IT-systemer? Eller kunne du tenke deg en lederrolle i en teknologibedrift? 

Finn ditt informatikk-studieprogram på dette infomøtet. 

Passer for deg som er interessert i: Studier innen informatikk

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 5

10.45-11.15 – Informasjonsmøte: Informatikk

Er du interessert i samspillet mellom mennesker og teknologi? Vil du utvikle og programmere morgendagens store og sikre datasystemer? Vil du utvikle elektronikk og roboter som kommer til å prege hverdagen vår? Hvordan behandles menneskelig språk av IT-systemer? Eller kunne du tenke deg en lederrolle i en teknologibedrift? 

Finn ditt informatikk-studieprogram på dette infomøtet. 

Passer for deg som er interessert i: Studier innen informatikk

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 5

10.45-11.15 – Vi hjelper deg gjennom russetida

1) Fylla har skylda – og hvordan takle bakrusen? Hva gjør at du blir bakfull? Og er det dansing på byen, allergipiller, trening eller vann som hjelper?

2) Hvorfor bruker russen mest antibiotika i landet? Antall 19-åringer som er syke og bruker antibiotika øker jevnt mellom 1. og 17. mai, før det skyter i været etter 17. mai. Når festen er over, innser de plutselig at de må bli friske til eksamen. 

3) Renses hjernen når jeg sover? Hjernen bruker opp mot 20 prosent av energien i kroppen. Alle celler produserer avfall når de forbruker energi, og kroppens lymfesystem er viktig i fjerningen av dette avfallet. Hjernen mangler lymfer, så hvordan klarer den å rense vekk avfall som hjernecellene produserer? 

Forelesere: Alexander Sandtorv, Tamina Rauf og Kent-Arne Mardal

Passer for deg som er interessert i: Kjemi og biokjemi, Biovitenskap, Matematikk med informatikk

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 1

11.30-12.00 – Informasjonsmøte: Studieprogrammer innen matematikk

Ønsker du å forstå verden ved hjelp av matematikk? Eller er du fascinert av matematiske ideer i seg selv? Hos oss kombinerer du matematisk tenkning med datamaskinens kraft. Matematikk er en egen vitenskap, men også et viktig redskap i mange andre fag. Ved UiO lærer du å bruke matematikk og statistikk til å forstå viktige sammenhenger i økonomi og finans.

Passer for deg som er interessert i: Matematikk med informatikk og Matematikk og økonomi.

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 1

11.30-12.00 – Informasjonsmøte: Biovitenskap

Biovitenskap er biologi og molekylærbiologi. Fra genforskning på lab til feltarbeid i Antarktis: hos oss lærer du om mangfold og sammenhenger i naturen, og om hvordan kroppen normalt fungerer, fra organsystemer til celler og gener og hva som går galt ved sykdom. Vi bruker dataverktøy til å modellere alt fra hvordan hjernen fungerer til hvordan klimaet påvirker økosystemer.

Passer for deg som er interessert i: Biovitenskap

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 5

11.30-12.00 – Hvordan skaffe nok energi uten olje

Hva slags utfordringer fins det med fornybar energi? Hvor fort kan det grønne skiftet komme? Vi snakker om sterkere og grønnere batterier, bedre solceller og hvordan vi kan lagre energi på en mest mulig effektiv måte. Forelesere: Une Tjøm, Kjetil Karlsen og Sabrina Sartori

Passer for deg som er interessert i: Fysikk og astronomi, Kjemi og biokjemi, Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 2 

12.15-12.45 – Grunnforskning: den rene vitenskapen

Mange av forskerne våre har opphold på CERN. Erik Gramstad forteller hva de driver med og hvordan de får til de enormt energirike partikkelkollisjonene sine. Vi sneier innom gruppeteori: symmetrier og likninger. Vi skal snakke litt om å løse femtegradslikninger og om symmetriene til et ikosaeder. I begge tilfeller dukker tallet 60 opp. Solen er vår nærmeste stjerne, og lyset fra den bruker bare åtte minutter på å nå oss her på Jorden. Likevel er det mye vi ikke vet om denne glødende og enormt varme kula. En av de som vet mest er Mats Carlsson. Forelesere: Eirik Gramstad, Inger Christin Borge og Mats Carlsson

Passer for deg som er interessert i: Fysikk og astronomiMatematikk med informatikk

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 1

12.15-12.45 – Informasjonsmøte: Kjemi og biokjemi + Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi 

Vil du lage morgendagens medisiner, eller finne løsninger som kan redusere forurensing av kloden? Verdensledende forskere og prisvinnende forelesere sikrer at du får et solid teoretisk grunnlag og viktig praktisk erfaring med kjemi og biokjemi. Vi gir deg jobbmuligheter innen fornybar energi, helse og miljø.

Eller vil du gå et tverrfaglig studieprogram som gir deg kunnskap om fremtidens energikilder og ny teknologi på nanonivå? Vi har fokus på teknologi og materialer i fornybare metoder for å lage og lagre energi, som i ulike typer solkraft, batterier og det kommende hydrogensamfunnet.

Passer for deg som er interessert i: Kjemi og biokjemiMaterialvitenskap for energi- og nanoteknologi

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 5

12.15-12.45 – Kroppen din og tallene

1) 9 måneder på 9 minutter - hvordan ble du deg? 

2) Hvor farlig er koronaviruset?

3) Er kunstig intelligens bedre enn deg?

Forelesere: Katharina Vestre, Emil Stoltenberg og Rebekka Soma

Passer for deg som er interessert i: Kjemi og biokjemiBiovitenskapMatematikk med informatikk, Informatikk: Design, bruk og interaksjon

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 2

13.00-13.30 – Informasjonsmøte: Fysikk og astronomi + Elektronikk, informatikk og teknologi

Fysikere og astronomer jobber med naturens minste byggesteiner, supersterke materialer eller prosessene i solens indre. 

Fra smarttelefoner til måleinstrumenter på CERN: elektronikk og informatikk er grunnlaget for stadig flere av tingene vi bruker. 

Du får en kompetanse som er ettertraktet i en rekke bransjer, fra fornybar energi til medisinsk teknologi, teknologiutvikling eller romforskning.
 

Passer for deg som er interessert i: Fysikk og astronomi, Elektronikk, informatikk og teknologi

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 5

13.00-13.30 – Hvordan takler jorda temperaturøkning?

Hvordan redde matplantene fra klimakrisa? Hvorfor krever klimatilpasning et smartere strømnett? Hva skjer med fisken når havet blir varmere? Løsningen på klimakrisen er å endre samfunnet. Og så må vi følge med på naturen. Ikke alt går feil vei. Forelesere: Vilde Olsson, Frank Eliassen, Kine Moseid

Passer for deg som er interessert i: Biovitenskap, Informatikk, Geofysikk og klima

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 1

13.00-13.30 – Teknologi for energi, forsvar og økonomi

Hva skjer hvis du setter sammen optikk og IT? Og hva er hyperspektral avbildning? Lær om kameraer som ser det usynlige. 

Blockchain meets Machine Learning: is it going to be love? 
A peek into the technologies and their possible convergence

Tibber, Tinder og Tesla; et lyninnlegg om forretningsmodeller i en digital tid. Forelesere: Torbjørn Skauli, Andrea Merlina, Lene Pettersen 

Passer for deg som er interessert i:  Fysikk og astronomiInformatikk: programmering og systemarkitekturInformatikk: digital økonomi og ledelse

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 2

13.45-14.15 – Stjernestøv og mørk materie

1) Stjernestøv på taket ditt: En sommerdag for elleve år siden fant Jon Larsen et lite, skinnende sandkorn på sitt nyvaskede hagebord. Hvor kom det fra? Dette ble starten på en lang jakt på stjernestøv. Larsens oppdagelser ble av Discover Magazine kåret til en av de viktigste i 2017.

2) Mørk materie: Vi tror det finnes fem ganger så mye mørk materie som vanlig materie i universet. Men hva er det? Det lurer forskerne også på. Supersymmetri står som et mulig svar på gåten.

Forelesere: Jon Larsen og Eli B. Rye

Passer for deg som er interessert i:  Fysikk og astronomi, Geologi og geografi, Geofysikk og klima

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 1

13.45-14.15 – En kosmisk reise i tid og rom

Bli med astronomiprofessor Frode Hansen på en reise i universet og oppdage stjerner, planeter og galakser og prøve å forstå hva disse er for noe. På veien skal vi også bli kjent med noen av universets største mysterier. Til slutt skal vi reise bakover i tid til Big Bang og se hvordan galakser, stjerner og planeter kan ha blitt til. Foreleser: Frode Hansen

Passer for deg som er interessert i:  Fysikk og astronomi

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 2

Samfunnsfag, økonomi og psykologi

10.00-10.30 – Hvis man ikke fødes som kvinne, hvordan blir man det?

Kontroversen om kjønn som konstruksjon: Beauvoir versus Irigaray og Butler. Etterfølges av informasjon om bachelorgraden i Tverrfaglige kjønnsstudier. Forelesere: Tove Pettersen og Helle Pedersen Granum

Passer for deg som er interessert i: Tverrfaglige kjønnsstudier

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 1

10.00-10.30 – How the new global middle-class will change the world

According to the Organization for Economic Co-operation and Development, the global ‘middle-class’ will explode in size from 1.8 billion in 2010 to 4.9 billion by 2030.  The vast majority of this increase will occur in new areas, and new middle-classes will increasingly become the drivers of cultural tastes, entertainment, and working practices globally, challenging the traditional dominance of Europe and North America.  How can we understand the emerging global culture that these rapid and unprecedented changes are bringing into being?  How will this affect the ways in which we will live, work and enjoy our leisure time over the course of our lifetimes? In this talk we explore the ways in which anthropological methods can help shed light on these aspects of the changes that are re-shaping the world we live in.  Foreleser: Keir James Cecil Martin

Passer for deg som er interessert i: Sosialantropologi

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 7

10.00-10.30 – Hvor hører du hjemme, da? Høy og lav, bred og smal i politiske partier i Storbritannia

Storbritannia har gått gjennom en smertefull politisk prosess med å enes om en vei ut av EU. Underveis har nye skillelinjer blant velgerne blitt synlige. Det er ikke lenger slik at lavere samfunnslag stemmer til venstre, mens middel- og overklassen stemmer til høyre. Ung står mot gammel, by mot land, høyt utdannede mot grunnskolefolk. Hvordan skal disse nye konfliktene forstås, og hva betyr de for britisk politikk? Foreleser: Øivind Bratberg

Passer for deg som er interessert i: Statsvitenskap, og Internasjonale studier

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 1

10.00-10.30 – Selfies, avatarer og politiske alfahunner: Kunsten å forbløffe velgere i sosiale medier

I sosiale medier fremstår politiske ledere i fortettet, personlig form gjennom selfies og profilbilder. Slike bilder gir politikk et helt konkret og gripbart menneskelig uttrykk. I foredraget viser Anne Krogstad eksempler på hvordan politikkens kvinner og menn forbløffer sine velgere uten samtidig å forskrekke dem. Foreleser: Anne Krogstad

Passer for deg som er interessert i: Kultur og kommunikasjon

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 2

10.45-11.15 – Samfunnsfagene - hvilket av dem passer for deg?

Lurer du på om du skal studere samfunnsfag, eller hvilket samfunnsfag du skal velge? Er du usikker på hva som skiller de ulike samfunnsfagene fra hverandre? Eller lurer du kanskje på hva slags jobbmuligheter du har med en utdannelse innen samfunnsfag? Stikk hodet innom her! Foreleser: Øyvind Wiborg

Passer for deg som er interessert i: Samfunnsfag

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 1

10.45-11.15 - Hva gikk galt i Myanmar? Fra demokratisk åpning til halvdiktatur og fastlåste konflikter

Myanmar har gått fra 50 år med militærstyre til en demokratisk valgt sivil regjering. Dette skapte høye forventninger om demokrati og fred, men landet er preget av at militæret fortsatt har stor makt, at innholdet i demokratiet er svakt, av vedvarende våpnete konflikter og fordriving av Rohingyaer. Hva forklarer denne situasjonen og hva er utsiktene for reell demokratisering og fred i Myanmar i framtida? Foreleser: Kristian Stokke.

Passer for deg som er interessert i: Samfunnsgeografi

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 2

10.45-11.15 – Hvordan er det å jobbe som samfunnsøkonom?

Hvordan skal arbeidsmarkedet takle teknologisk utvikling og det grønne skifte? Hvordan påvirker politikk Norges økonomiske vekst? Og ikke minst, hvor mye matte bruker man egentlig som samfunnsøkonom? Fernanda og Mikkel har studert samfunnsøkonomi på UiO og forteller oss om hvordan de nå bruker utdanningen sin i jobben som samfunnsøkonom. Foreleser: Mikkel Walbækken og Fernanda W. Eggen

Passer for deg som er interessert i: Samfunnsøkonomi, og Samfunnsøkonomisk analyse

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 7

11.30-12.00 – Klar for atomkrig? Kjernevåpen i internasjonalt maktspill

Denne forelesningen handler om spredning av kjernevåpen og om vi står ovanfor nye spredningstrusler. Kva veit vi om kvifor land utvikler kjernevåpen? Kvifor har relativt få land lukkast med dette før, og vil fleire land forsøke i åra som kjem? Foreleser: Målfrid Braut-Hegghammer

Passer for deg som er interessert i: Internasjonale studier og Statsvitenskap

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 1

11.30-12.00 – Skipsliv: skipet som hjem og livet på sjøen fra et antropologisk perspektiv AVLYST!

Å bo og jobbe på havet er et arbeidsliv som mange i Norge er kjent med. Mange har antagelig hatt en pårørende som har jobbet på båter, enten på internasjonale fartøy, eller på båter i kystfiske. Sosialantropologi har lenge hatt et landbasert fokus, noe som gjenspeiles i ord som «feltarbeid». I dette foredraget tar vi antropologi til sjøs og utforsker hva et antropologisk perspektiv på livet på sjøen kan lære oss om både det lokale og det globale samfunnet i dag. Kan et skip være et hjem, kan et skip ha en livshistorie, og hvordan ser livet på sjøen ut for dagens sjøfolk? Foredraget holdes på svensk. Foreleser: Johanna Markkula

Passer for deg som er interessert i: Sosialantropologi

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 2

11.30-12.00 – Dine gener, din framtid?

Vi lever i det genetiske århundret. Gener former oss, og samfunnet former oss. Dette foredraget handler om hvordan din natur - ditt DNA - samspiller med verden rundt deg. Kan gener hjelpe oss å forstå utdanningsvalg og skilsmisser? Burde gener bestemme hvilken skolegang du får? Flere velger å kartlegge genene for å lære om seg selv. Er det lurt? Store selskaper får tilgang til genene dine, og denne informasjonen bruker de i forskning. Er det greit? Foreleser: Torkild Hovde Lyngstad

Passer for deg som er interessert i: Sosiologi

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 7

12.15-12.45 – Samfunnsfagene - hvilket av dem passer for deg?

Lurer du på om du skal studere samfunnsfag, eller hvilket samfunnsfag du skal velge? Er du usikker på hva som skiller de ulike samfunnsfagene fra hverandre? Eller lurer du kanskje på hva slags jobbmuligheter du har med en utdannelse innen samfunnsfag? Stikk hodet innom her! Foreleser: Øyvind Wiborg

Passer for deg som er interessert i: Samfunnsfag

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 1

12.15-12.45 – Hvor mye matte er det? Matte som verktøy i økonomifaget

Denne forelesningen vil vise hvordan velkjent matematikk fra videregående skole avslører viktige økonomiske prinsipper. Hvordan kan handlingsregelen for oljepengebruk begrunnes? Hva menes med bærekraftig gjeld? Hvordan  påvirker renta boligpriser? Foreleser: Halvor Mehlum

Passer for deg som er interessert i: Samfunnsøkonomi og Samfunnsøkonomisk analyse

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 2

12.15-12.45 - Feltarbeid i Sør er mer spennende enn sydentur!

Hva har orangutanger, korrupsjon og kaffe til felles? De er alle tema som er blitt undersøkt på feltarbeid! På utviklingsstudier reiser man på feltarbeid, og du får reise til et selvvalgt land og undersøke noe du er interessert i. Hva er unikt med å reise på feltarbeid, og hvordan skiller det seg fra andre typer reiser? Foreleser: Synneva Laastad

Passer for deg som er interessert i: Utviklingsstudier

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 7

13.00-13.30 – Drikke, rulle og hooke opp: Russetida i et sosiologisk perspektiv

I mai samler igjen russen seg - med røde russedresser og masse liv og røre. Russebussene begynner «å rulle» rundt i Oslo. Vi har observert og intervjuet mange av deltakerne. Hvor tror dere vi fant ut? Foreleser: Willy Pedersen

Passer for deg som er interessert i: Sosiologi

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 1

13.00-13.30 - Klimaendringer eller samfunnsendringer - hvem bestemmer?

Klimaet er i endring, og vi snakker mye om tilpasning – men hva er det vi skal tilpasse oss til og hvilke stemmer blir hørt i denne debatten? Forelesningen fokuserer på nødvendigheten av å få til samfunnsendringer og hvilken rolle teknologi, politikk og individer spiller i prosessen mot transformasjon til bærekraft. Foreleser: Irmelin Gram-Hanssen

Passer for deg som er interessert i: Samfunnsgeografi

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 2

13.00-13.30 – Hva er god og effektiv klimapolitikk?

I klimapolitikken bruker politikerne mange samfunnsøkonomiske virkemidler for å senke utslippene våre. Men hvordan påvirkes aktørene i økonomien av klimaavgifter, grønne subsidier og forbud? Bruker vi de virkemidlene som virker best? Hvordan virker egentlig klimapolitikk? Foreleser: Katinka Holtsmark

Passer for deg som er interessert i: Samfunnsøkonomi og Samfunnsøkonomisk analyse

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 7

13.45-14.15 – Minnene eller livet! Om hjernen og hukommelse

Hvordan blir minner til? Hva kommer du til å sitte igjen med fra ungdomstiden? Hukommelse er en av de viktigste og mest forunderlige ting psykologer prøver å forstå. I jakten på minnene har forskere tatt i bruk alt fra remser med meningsløse tulleord, til MR-maskiner som prøver å feste minnene til imponerende hjernebilder. Foreleser: Ylva Østby

Passer for deg som er interessert i: Psykologi og Profesjonsstudiet i psykologi

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 1

14.30-15.00 – Robotisering - blir jobbene borte?

Noen studier tyder på at én av tre jobber i Norge kan bli digitalisert, at en datamaskin eller annen teknologisk løsning tar over jobben. Vil dette føre til høy arbeidsledighet i fremtiden? Hvilke faktorer bestemmer utviklingen i antall jobber fremover? Foreleser: Steinar Holden

Passer for deg som er interessert i: Samfunnsøkonomi og Samfunnsøkonomisk analyse

Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 7

Helsefag og medisin

10.00-10.30 – App mot svangerskapskvalme - virker det?

Mange gravide opplever at svangerskapskvalme blir bagatallisert av omgivelsene, og at de ikke blir tatt alvorlig selv om det er noe av det verste de har vært med på. Nå lager farmasøyter en app som skal gi de gravide økt forståelse for egne symptomer slik at de er i stand til å ta bedre beslutninger og føle "empowerment". Foreleser: Maria Bich-Thuy Truong

Passer for deg som er interessert i: Farmasi

Sted: Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1

10.45-11.15 – Bærekraftig kosthold - hva slags mat spiser vi i fremtiden?

Mat påvirker våre prestasjoner både fysisk og psykisk, men hvordan vil fremtidens matsituasjon være? Kan vi sikre et bærekraftig kosthold? Og hvordan vil det påvirke oss? Foreleser: Lene Frost

Passer for deg som er interessert i: Klinisk ernæring

Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 1

10.45-11.15 – Nanoroboter og framtidens tannleger

Hvordan vil biomaterialer påvirke framtidens tannleger? Kanskje setter tannlegen nanorobotene i sving og bygger nye tenner. Vi ser inn i framtiden på hva slags avanserte verktøy tannlegene vil ha til disposisjon. Foreleser: Safiyye Süslü

Passer for deg som er interessert i: Odontologi (tannlege), Tannpleie

Sted: Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1

12.15-12.45 – Informasjonsmøte: Klinisk ernæring

Er du interessert i hvordan kosthold påvirker helsen? Ønsker du grunnleggende kunnskaper om menneskekroppen og kostholdets betydning i forebygging og behandling av sykdommer? Begynn rett på masterstudiet i Klinisk ernæring. Studiet kvalifiserer til å arbeide i helsetjenesten som autorisert Klinisk ernæringsfysiolog. Foreleser: Christine Henriksen

Passer for deg som er interessert i: Klinisk ernæring

Sted: Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1

12.15-12.45 – Informasjonsmøte: Farmasi

I farmasien møtes helsefag, kjemi, biologi og teknologi. Med en master i farmasi er du sikret jobb etter utdanning. Som ekspert på legemidler kan du bidra til å utvikle nye legemidler og løse legemiddelrelaterte utfordringer hos den enkelte pasient og i samfunnet for øvrig.

Passer for deg som er interessert i: Farmasi

Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 2

12.15-12.45 – Informasjonsmøte: Medisin

Ønsker du å lære om sykdommer, gjøre folk friske og bli en god lege? På medisinstudiet får du en spennende, yrkesrettet utdanning på et vitenskapelig grunnlag. Studiet gir grunnleggende kunnskaper og mellommenneskelige holdninger til å jobbe som lege, og du vil møte pasienter allerede i første studieår. Du kan også gå videre som spesialist eller forsker innen flere felt. Medisinstudent Oline Sæther forteller deg hvordan det er å studere medisin ved UiO

Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 1

13.00-13.30 – Hvorfor trenger Nora mer medisin enn Vilde?

De fleste tror at svært overvektige mennesker trenger større medisindoser enn slanke mennesker. Men det er ikke så sikkert. Men en person som veier 150 kilo trenger kanskje ikke dobbelt så mye medisin som en på 75 kilo. Hun på 75 kilo kan trenge mye mer medisin enn en annen person med samme vekt, på grunn av medfødte egenskaper. Foreleser: Ida Robertsen

Passer for deg som er interessert i: Farmasi

Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 1

13.45-14.15 – En ny generasjon av vaksiner

Ifølge WHO forhindrer vaksiner over 2 millioner dødsfall og redder langt flere fra alvorlig sykdom hvert år. Vaksiner og flokkimmunitet beskytter mot mange sykdommer, men det finnes virus og bakterier det er vanskelig å lage vaksiner mot. Når kommer vaksiner som beskytter mot HIV? Hvordan lage vaksiner som produseres så raskt at de kan stoppe et pandemisk utbrudd av alvorlige sykdommer som for eksempel ebola? Foreleser: Gunnveig Grødeland

Passer for deg som er interessert i: Medisin og Studier ved Det medisinske fakultet

Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 1

13.45-14.15 – Informasjonsmøte: Farmasi

I farmasien møtes helsefag, kjemi, biologi og teknologi. Med en master i Farmasi er du sikret jobb etter utdanning. Som ekspert på legemidler kan du bidra til å utvikle nye legemidler og løse legemiddelrelaterte utfordringer hos den enkelte pasient og i samfunnet for øvrig.

Passer for deg som er interessert i: Farmasi

Sted: Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1

Historie, filosofi og kulturstudier

10.00-10.30 – Men er det kunst?!

Jeg diskuterer forskjellige definisjoner av kunst som har blitt foreslått innenfor filosofisk estetikk. Er et objekt et kunstverk fordi det er vakkert? Fordi det uttrykker visse følelser? Eller kanskje fordi det betraktes som et kunstverk i "kunstverden"? Det viser seg at der svært vanskelig å finne en tilfredsstillende definisjon av kunst. Foreleser: Caj Strandberg

Passer for deg som er interessert i: Filosofi og Kunsthistorie og visuelle studier

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 3

10.45-11.15 – Hva er arkeologi og hva gjør arkeologer?

Har du lyst til å bli arkeolog? Ved Universitetet i Oslo utdanner vi arkeologer som går ut i mange ulike stillinger, i Norge og i utlandet. Foredraget gir deg en rask innføring i arkeologi og et innblikk i de mange ulike arbeidsoppgavene som arkeologer har i dag, og i fremtiden. Foreleser: Unn Pedersen

Passer for deg som er interessert i: Arkeologi

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 3

10.45-11.15 – Glem pugging – skaff deg historieforståelse

Hvorfor skal du lære historie når all kunnskap finnes på mobilen din? Du googler det du trenger å vite det når du trenger å vite det. Hvorfor ha historie på skolen da? Og hvorfor i all verden studere historie på universitetet? Hør hva Norgeshistorie.no forteller om hvorfor historie er relevant for din fremtid! Foreleser: Ellen C. Lund og Norgeshistorie.no

Passer for deg som er interessert i: Historie

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 1

11.30-12.00 – Filosofi og miljø

Hvordan ser filosofien på forholdet mellom mennesker og andre skapninger, og mellom samfunn og natur? Er det et problem at den dominerende tenkningen i Vesten har vært - og er - antroposentrisk, slik at kun mennesket tilkjennes egenverdi og naturen forøvrig er midler for våre formål? Hva vil en alternativ tenkning bestå i? Foreleser: Arne Johan Vetlesen

Passer for deg som er interessert i: Filosofi

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 1

12.15-12.45 – Fra djeveltilbedelse til englevakt: magi og trolldom i europeisk kulturhistorie

På 1600-tallet fryktet man djevelens makt og jaktet på hekser man trodde var djevelens redskaper.  I dag får selverklærte hekser gå fred, du kan lære å kjenne din skytsengel, og bruke energier til å påvirke tilværelsen din. Hva er egentlig magiens kulturhistorie, og hva kan vi lære av den? Foreleser: Ane Ohrvik

Passer for deg som er interessert i: Kulturhistorie

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 3

12.15-12.45 – Ung anno 1801 – en tidsreise

Vinteren 1801 var det folketelling i Norge. Navn, alder, yrke og bosted for nesten 900 000 innbyggere ble samlet inn.  Du inviteres til en tidsreise 200 år tilbake i tid til Christiania og Aker, som dagens Oslo het den gang, på leting etter unges levekår og med historiefagets mange spørsmål og metoder som lykt. Foreleser: Hilde Sandvik

Passer for deg som er interessert i: Historie

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 1

13.00-13.30 – Klimaetikk 2020

Klimakrisen er vår tids største problem, og i det nye programmet Filosofi, politikk og økonomi vil vi blant annet vise betydningen av perspektiver fra både filosofi, statsvitenskap og samfunnsøkonomi for å forstå den. Denne forelesningen vil fokusere på etiske sider ved vårt forhold til naturen, til framtidige generasjoner, og til global rettferdighet. Forelesere: Raino Malnes og Olav Gjelsvik

Passer for deg som er interessert i: Filosofi, politikk og økonomi, Filosofi, Statsvitenskap og Samfunnsøkonomi

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 2

13.45-14.15 – Verden før demokratiet: en smakebit av første semester

Hvordan så verden ut før de demokratiske revolusjonene i Amerika og Europa på slutten av 1700-tallet? En halvtimes smakebit av begynnerundervisningen i historie – og av forskjellen på å lære historie på skolen og å studere historie på Universitetet i Oslo. Foreleser: Steinar A. Sæther

Passer for deg som er interessert i: Historie

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 1

13.45-14.15 – Hva er middelalderen? Og hva skal vi med den?

Mange tenker på middelalderen som pest, sult og kriser. Men var middelalderen egentlig så mørk som vi tror? Etter Romerrikets dramatiske sammenbrudd vokste Europa fram fra ruinene av den antikke verden. En ny sivilisasjon oppstod, med paver og jomfruer, mystikk og klostre, katedraler og universiteter, men også masse humor og poesi. Kanskje har vi til og med noe å lære av den? Foreleser: Line Cecilie Engh

Passer for deg som er interessert i: Idéhistorie

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 3

13.45-14.15 – Hvorfor studere filosofi, politikk og økonomi?

Dette er et eksklusivt studieprogram for ambisiøse og samfunnsengasjerte studenter som vil forstå politikk og organisasjonsliv, komme tett på mektige aktører i det norske samfunnet og gå ut i arbeidslivet med en særegen profil. I Storbritannia er dette kjent som utdanningen for fremtidens politiske elite, og listen over statsledere, medieprofiler og næringslivstopper med denne utdanningen er lang. Vil du høre mer om studiet? Da kan du komme på dette informasjonsmøtet. Forelesere: Olav Gjelsvik, Raino Malnes og Katinka Holstmark.

Passer for deg som er interessert i: Passer for deg som er interessert i: Filosofi, politikk og økonomi, Filosofi, Statsvitenskap og Samfunnsøkonomi

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 2

14.30-15.00 – Hva har romerne gjort for oss?

Har 2000 år gammel historie noe å si oss idag? Tenkte romerne som oss, eller er det et fremmed univers? Bli med på en reise tilbake til et av verdenshistoriens største imperier. Kan vi fortsatt lære noe av de gamle romerne? Foreleser: Knut Ødegård

Passer for deg som er interessert i: Historie

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 2

14.30-15.00 – Hva er frihet?

Frihet er et ord vi gjerne bruker, men vet vi egentlig hva det betyr - og, ikke minst, hva det har betydd gjennom historien? Foreleser: Thor Inge Rørvik

Passer for deg som er interessert i: Idéhistorie

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 1

Mediefag

12.15-12.45 - Å skjønne kjønn i dataspill

Dataspill kan være både en fantastisk og en utfordrende arena for utforskning av kjønn. Hvordan har fremstillinger av kjønn, spesielt kvinner, utviklet seg gjennom dataspillenes historie? Hvordan gjenspeiles og utfordres kulturen i spill? Hvilke problemstillinger står vi overfor i dag? Og hvorfor er alt dette så viktig. Foreleser: Joakim Johansen Østby

Passer for deg som er interessert i: Medier og kommunikasjon

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 3

13.00-13.30 - Vil du studere Medier og kommunikasjon?

Slik jobber og lærer studentene på bachelorprogrammet i medier og kommunikasjon. Hør hva studentene på 1. året lærer på medier og kommunikasjon. Foreleser: Bjørnar Hjulstad

Passer for deg som er interessert i: Medier og kommunikasjon

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 2

Språk, litteratur og områdekunnskap

10.00-10.30 – Klarer du å plassere denne snodige dialekten?

Vi viser deg noen av knepene du må kjenne for å plassere dialekter ned til det minste tettsted. Resten lærer du som student på nordisk språkvitenskap. Her blir du ekspert på alt som har med norsk språk å gjøre, som utviklinga fra norrønt til norsk, språklig variasjon i samfunnet og interessante grammatiske strukturer. Studiet gir undervisningskompetanse i norsk i skolen og kompetanse til å forske på språk. Foreleser: Ragnhild Eik

Passer for deg som er interessert i: Nordisk: språk, litteratur, retorikk

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 1

10.00-10.30 – Språkene i Beforeigners - når døde språk blir levende

Hvordan snakket menneskene i steinalderen, vikingtiden eller på 1800-tallet? Hvordan ville det høres ut om mennesker fra disse tidene kom til nåtiden? Dette var utfordringene tre språkforskere møtte da de fikk jobben med HBO-serien Beforeigners. I dette foredraget får du høre om jobben de gjorde for å gjøre døde språk levende for TV. Forelesere: Julian Kirkeby Lysvik og André Nilsson Dannevig

Passer for deg som er interessert i: Lingvistikk og Norrøne og keltiske studier

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 3

10.00-10.30 – Hvor kommer ordene i engelsk fra?

«Engelsk sniker seg etter andre språk inn i mørke bakgater, slår dem ned og leter gjennom lommene deres etter nye ord.» Dette humoristiske sitatet sier noe om at engelsk har fått ord fra mange andre språk – faktisk har engelsk vært usedvanlig flittig til å låne ord fra andre. Noen av dem vi lett kan se er låeord, mens andre er blitt så engelske at ingen tenker over at de er lånt inn. Dette foredraget forteller om hvor ordene i engelsk kommer fra. Foreleser: Kristin Bech

Passer for deg som er interessert i: Engelsk

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 2

10.00-10.30 – Bites of Arabic

Arabic language and culture has an exciting complexity and a long history. In this lecture, we will give you some of the highlights.  You will also have the opportunity to learn a few words and sentences in Arabic. Forelesere: Carla El Khoury og Zehad Sabry

Passer for deg som er interessert i: Midtøsten-studier med arabisk

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 4

10.45-11.15 – Alfabeter og identiteter på Balkan: En reise gjennom historien

Alfabetet oppfattes ofte som en nasjonal identitetsmarkør på Balkan, men har det alltid vært slik? Og hvordan henger nasjonal, kollektiv eller kulturell identitet og skrift sammen? I dag brukes det to forskjellige alfabeter for å skrive bosnisk/kroatisk/serbisk: det latinske og det kyrilliske. I denne forelesningen vil jeg se litt nærmere på hvordan disse to skriftsystemene har utviklet seg, hvordan bosnisk, kroatisk og serbisk har blitt skrevet i fortiden og hvordan forholdet mellom alfabet og identitet har endret seg gjennom historien.  Foreleser: Stijn Vervaet

Passer for deg som er interessert i: Europeiske språk (studieretning tsjekkisk, polsk, bosnisk/kroatisk/serbisk)

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 4

10.45-11.15 – Språkene i Beforeigners - når døde språk blir levende

Hvordan snakket menneskene i steinalderen, vikingtiden eller på 1800-tallet? Hvordan ville det høres ut om mennesker fra disse tidene kom til nåtiden? Dette var utfordringene tre språkforskere møtte da de fikk jobben med HBO-serien Beforeigners. I dette foredraget får du høre om jobben de gjorde for å gjøre døde språk levende for TV. Forelesere: Julian Kirkeby Lysvik og André Nilsson Dannevig

Passer for deg som er interessert i: Lingvistikk og Norrøne og keltiske studier

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 3

10.45-11.15 – From Bombay to Beyoncé: Persian as a Global Language

We often think of Persian as the language of Iran (where it is called Farsi) and Afghanistan (where it is called Dari). But did you know that from the 12th to the 19th centuries Persian was a common language for educated people across a huge part of the world, much like English today? This lecture will introduce Persian as a world civilization, highlighting some of the unexpected places where Persian literature, art, and architecture appear in our globalized popular culture today. Foreleser: Samad Alavi

Passer for deg som er interessert i: Midtøsten-studier med persisk

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 1

10.45-11.15 – You can speak Chinese in 30 minutes

En morsom og lett innføring i dine første ord på kinesisk. Foreleser: Chieh-Ting Lin

Passer for deg som er interessert i: Kinesisk med Kina-studier

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 2

10.45-11.15 – Q&A med studenter fra Det humanistiske fakultet

Hvilke fag finnes på Det humanistiske fakultet? Hvorfor studerer man humanistiske fag? Hvilke jobber kan jeg få? Studenter fra Det humanistiske fakultet svarer på alle dine spørsmål, og forteller om hva de lurte på som ferske studenter.

Passer for deg som er interessert i: Studier ved Det humanistiske fakultet

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 2

11.30-12.00 – Tysk litteratur 1918–1933: Babylon i bokhyllene?

Du har kanskje sett den tyske serien Babylon Berlin? Og tenkt at tiden den utspiller seg i jammen må ha vært kaotisk? Det var den! Men samtidig med det politiske, økonomiske og sosiale kaoset oppstod en litteratur som svarte på det som skjedde med høyt energinivå og sterk trang å skape nytt. Nye klassikere ble til: Etter Tyskland 1918–33 ble den vestlige litteraturen aldri den samme. I dette foredraget skal vi se nærmere på et par av høydepunktene. Foreleser: Christian Janss

Passer for deg som er interessert i: Europeiske språk (studieretning Tysk)

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 3

11.30-12.00 – Tre kykloper: gresk litteratur i et nøtteskall

Allerede i «Odysséen» av Homer møter vi kyklopen, et vilt vesen som fanger Odyssevs i hulen sin og nesten tar knekken på ham. I foredraget følger vi kyklopen videre gjennom gresk litteratur og undersøker hvordan senere diktere brakte det mytologiske stoffet videre på kreative måter. Foreleser: Eirik Welo

Passer for deg som er interessert i: Klassiske språk (gresk)

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 4

11.30-12.00 – Hvor mange russere må til for å slå Magnus Carlsen i sjakk?

Hvorfor er russere så gode i sjakk? Hvordan er det likevel mulig at verdensmesteren er norsk? Jeg skal snakke om den sovjet-russiske sjakkulturen og det enslige norske sjakkgeniet Magnus Carlsen. Foredraget tar oss gjennom verdenskriger, kald krig, eksperimentet Sovjetunionen (1917–1991) og internettrevolusjonen. Samtidig stiller vi tusenkroner-spørsmålet: Er sjakk kunst, vitenskap eller sport? Foreleser: Atle Grønn

Passer for deg som er interessert i: Europeiske språk (studieretning Russisk)

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 3

11.30-12.00 – Japansk: verdens enkleste språk med verdens mest kronglete skriftsystem

I denne forelesningen gir jeg et innblikk i gledene med å lære seg å snakke japansk, og sorgene med å lære seg å lese og skrive. Det er forholdsvis fort gjort å lære seg nok japansk til å holde en enkel samtale. Grammatikken er også enklere enn i språk flest, med få bøyninger og enda færre unntak som må pugges. Skriftsystemet, derimot, kombinerer kinesiske kanji med fonetiske kana på en utsøkt frustrerende måte. Det fører til at det er vanskelig å lese japansk selv for mange som behersker språket godt muntlig. Japanske skoleelever blir ikke ferdig med å lære bokstavene før på videregående, og selv etter mange tiår i Japan møter man fortsatt nesten daglig tegn som man aldri har sett før. Foreleser: Mark Teeuwen

Passer for deg som er interessert i: Japansk med Japan-studier

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 2

11.30-12.00 – Q&A med studenter fra Det humanistiske fakultet

Hvilke fag finnes på Det humanistiske fakultet? Hvorfor studerer man humanistiske fag? Hvilke jobber kan jeg få? Studenter fra Det humanistiske fakultet svarer på alle dine spørsmål, og forteller om hva de lurte på som ferske studenter.

Passer for deg som er interessert i: Studier ved Det humanistiske fakultet

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 2

12.15-12.45 – Jo visst kan du latin!

Det er sant fordi vi bruker mange latinske ord hver dag. Her får du vite sammenhengen mellom disse ordene: mobil, mobbe, mosjon, motor, bil, motivasjon, og møbel – og hva de egentlig betyr. Og visste du at alle disse fremmedordene – komplisert, implisitt, eksplisitt og replikk – på hver sin måte betyr å brette? Foreleser: Vibeke Roggen

Passer for deg som er interessert i: Klassiske språk (latin)

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 4

12.15-12.45 – Er Donald Trump en god retoriker?

Mange river seg i håret av hvordan USAs president snakker og skriver. Samtidig har han mange tilhørere, og han har blitt verdens mektigste mann. Er Donald Trump en god eller en dårlig retoriker? Foreleser: Eirik Vatnøy

Passer for deg som er interessert i: Nordisk: språk, litteratur, retorikk

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 2

12.15-12.45 – Q&A med studenter fra Det humanistiske fakultet

Hvilke fag finnes på Det humanistiske fakultet? Hvorfor studerer man humanistiske fag? Hvilke jobber kan jeg få? Studenter fra Det humanistiske fakultet svarer på alle dine spørsmål, og forteller om hva de lurte på som ferske studenter.

Passer for deg som er interessert i: Studier ved Det humanistiske fakultet

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 2

13.00-13.30 – Nytt valg i Frankrike – hva nå?

Den 15. og 22. mars går franskmenn til urnene igjen, denne gangen for å stemme ved kommunevalget. Etter et år preget av opptøyer, streiker og protester fra de gule vestene, forventes det at mange vil stemme på opposisjonspartiene, for å markere motstand til president Emmanuel Macron. Hvilke konsekvenser kan et nytt valgnederlag få for Macron, bare to år før et nytt presidentvalg? Hvilke partier ligger an til å gjøre et godt valg? Hvilke saker er franske velgere opptatt av? Og kan Marine Le Pens parti på ytre høyre fløy for første gang vinne makten i en fransk storby? Foreleser: Kjerstin Aukrust

Passer for deg som er interessert i: Europeiske studier (studieretning Fransk)

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 4

13.00-13.30 – Norsk til tider er very vanskeli, right? 

Hva innebærer det å være flerspråklig? Hvordan lærer barn og unge norsk som andrespråk? Om du er nysgjerrig på ulike teorier om flerspråklighet og andrespråksinnlæring, er norsk som andrespråk faget for deg! Studiet gir kompetanse i å undervise minoritetsspråklige samt kompetanse i å forske på språk i andrespråksperspektiv.​ Foreleser: Oliwia Szymanska

Passer for deg som er interessert i: Nordisk: språk, litteratur, retorikk

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 3

13.00-13.30 – Fantastic Beasts and Where to Read About Them: Animals in Medieval Norse and Celtic Cultures

Prescient horses, crying lions, mourning cows, weeping dogs, sad birds - these are a few of the strange animals that medieval authors describe in their texts. This talk will look at some of the ways that medieval cultures thought about animals, which were often very different from our modern perspectives. Foreleser: Kristen Mills

Passer for deg som er interessert i: Norrøne og keltiske studier

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 1

13.00-13.30 – Hva kan man lære av antikkens ‘junk-mail’? Papyrusbrev fra gresk og romersk Egypt

Er du nysgjerrig på hvordan menneskene i antikken hadde det i hverdagen, hva de var opptatt av, hvordan de tenkte og følte? Utallige papyrusbrev fra søppelhaugene rundt byer og landsbyer i Egypt gir innsikt i de antikke menneskenes levekår og tanker i gresk - romersk tid (ca. 300 fvt. - 700 evt.). Foreleser: Anastasia Maravela

Passer for deg som er interessert i: Klassiske språk (latin)

Sted: Oppmøte ved hovedstanden i Sophus Bugges hus, ved skiltet for "omvisninger". Forelesning med omvisning i papyrussamlingen. Du blir fulgt til papyrussamlingen i hum-sam-biblioteket av en student. NB! Varer til 13.45

13.45-14.15 – Er demokratiet i Øst-Europa truet? Eksempler fra Polen og Ungarn

Hva er demokrati? Det handler om mer enn frie valg, inkluderer også rettssikkerhet, presse- og forsamlingsfrihet og mye mer. Deretter gir jeg eksempler på hvilke av disse kriteriene som ikke overholdes så godt i Polen og Ungarn. Jeg nevner noen av årsakene til at demokratiutviklingen går i den retningen i de to landene. Foreleser: Eva Sarfi

Passer for deg som er interessert i: Europeiske språk (studieretning Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk)

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 4

13.45-14.15 – Tidsvitner fra andre verdenskrig

I dette foredraget vil professor Jakob Lothe diskutere verdien og relevansen av vitnesbyrd om Holocaust.  Desse forteljingane er spesielt viktige no – på eit tidspunkt i europeisk historie då dei siste tidsvitna frå Holocaust går bort og vi ser aukande antisemittisme Europa. Med referanse til den tysk-britiske forfattaren W. G. Sebald vil Lothe også diskutere korleis litteratur og film kan bidra til å halde minnet om Holocaust ved like for nye generasjonar. Foreleser: Jakob Lothe

Passer for deg som er interessert i: Europeiske språk og Historie

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 1

Honours-programmet

10.45-11.15 – Honours: Kunstig intelligens og hjerneforskning

Kunstig intelligens er et av 2010-tallets store vitenskapelige gjennombrudd. Hvordan endrer den din verden? Og hvordan bruker biologer maskinlæring og algoritmer? Kan vi for eksempel regne ut hvordan vi tenker? Forelesere: Klas Petterson og Solveig Næss

Passer for deg som er interessert i: Honours-programmetBiovitenskap, Informatikk, Fysikk og astronomi

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 2

11.30-12.00 – Honours-programmet: Kunstig intelligens i lingvistikk, filosofi og musikk

Forelesningen kommer innom de tre innfallsvinklene på studieretning Humaniora gjennom bidragene «Språkmaskinen», «Kan menneskelig tenkning mekaniseres? Noen logiske betraktninger"» og «Will AI determine your musical taste?» Forelesere: Dag Haug, Øystein Linnebo og Jonna Vuoskoski

Passer for deg som er interessert i: Honours-programmet, studieretning Humaniora, Filosofi, Lingvistikk, Musikkvitenskap

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 1

12.15-12.45 – Informasjonsmøte: Honours-programmet humaniora i filosofi, lingvistikk og musikkvitenskap

Informasjonsmøte for søkere til studieretning Humaniora med fordypningene filosofi, lingvistikk og musikkvitenskap.

Passer for deg som er interessert i: Honours-programmet, studieretning Humaniora, Filosofi, Lingvistikk, Musikkvitenskap

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 1

13.45-14.10 – Informasjonsmøte: Honours-programmet realfag

Er du faglig ambisiøs og liker å se en sak fra flere sider? Er du opptatt av fornybar energi, medisinsk teknologi, kunstig intelligens, databeregninger eller romforskning? På Honours-programmet får du kombinert faglig dybde med tverrfaglig kompetanse sammen med fremragende forskere, undervisere og andre studenter. 

Passer for deg som er interessert i: Honours-programmet 

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 5

Estetiske studier og musikkvitenskap

10.00-10.30 – Orienteringsmøte og omvisning i lokalene til Musikkvitenskap

En ansatt forteller om studiene og viser fram spesialrommene studentene bruker: mikserom, lydstudio, bevegelseslab og øverom. Lett bevertning.

Passer for deg som er interessert i: Musikkvitenskap

Sted: ZEB-bygningen, Salen

10.45-11.15 – Slutten på mashup-musikk?

På starten av 2000-tallet eksploderte internett med såkalte mashup-videoer som utelukkende besto av samples fra tidligere musikkinnspillinger. De siste årene har vi sett en nedgang i mashups samtidig som flere internett-plattformer har tatt i bruk algoritmiske verktøy for å regulere innholdet på nettsidene, blant annet innhold som bruker opphavsberettiget materiale uten tillatelse. Har dette en sammenheng? Hvordan opplever mashup produsentene selv disse nye reguleringsverktøyene som har blitt tatt i bruk, og hvordan stiller denne musikken og disse reguleringsveiktøyene seg i forhold til opphavsrett? Foreleser: Ragnhild Brøvig-Hanssen

Passer for deg som er interessert i: Musikkvitenskap

Sted: ZEB-bygningen, Salen

11.30-12.00 – Music: Where is the technology?

This session provides a brief introduction to established and experimental technologies that are essential in music performance and production today. Cutting edge technologies used for teaching at IMV as well as systems developed by IMV students and scholars will be described and showcased. The session includes demonstrations of interactive music systems and installations. Foreleser: Stefano Fasciani

Passer for deg som er interessert i: Musikkvitenskap

Sted: ZEB-bygningen, Salen

13.00-13.30 – Ond design

Design fremstilles vanligvis som en utelukkende positiv kraft. Design gjør livet bedre. Design gjør tilværelsen vakrere. Design gjør bedriften mer lønnsom. Design redder liv, miljøet, og verden. Design er godhet i materialisert form, om vi skal tro fagpolitikken og interiørbladene. Men er det nødvendigvis slik? Om design kan redde liv, kan design også ta liv. Om design gjør tilværelsen vakrere, kan design også gjøre tilværelsen vanskeligere. Om design kan redde miljøet, kan design også ødelegge miljøet. I denne forelesningen blir vi kjent med designs mørke sider. Ond design. Foreleser: Kjetil Fallan

Passer for deg som er interessert i: Kunsthistorie og visuelle studier

Sted: Sophus Bugges hus, Auditorium 3

Religion og teologi

10.00-10.30 – Det rare og det nære: Hvorfor studere religionsvitenskap?

Lurer du på hvorfor folk tror på Allah eller aliens, eller hvordan religion påvirker politikken og samfunnet? Hvorfor er buddhismen forskjellig i Thailand og Hollywood? Hva sier religionene om sex, død og vold, eller om hva man kan spise? Er du nysgjerrig på mennesker, kultur og samfunn, er nok religionsvitenskap faget for deg. I denne samtalen forteller en student og en foreleser om det de syns er mest fascinerende med faget. Forelesere: Cecilie Endresen og studenter

Passer for deg som er interessert i: Religionsvitenskap (bachelor) og Religionsvitenskap (årsenhet)

Sted: Sophus Bugges hus, Seminarrom 2

10.45-11.15 – Truet eksistens: Klimakrisen i møte med eksistensielle problemstillinger i filosofi og teologi

Kriseperspektivet er sentralt i europeisk filosofihistorie, både i politisk filosofi og eksistensfilosofien. Ordet "krise" henger også sammen med kritikk, dømmekraft og dommedag (!) I dag står vi overfor en eksistensiell krise, der vår eksistensform er truet av klimaødeleggelse. Hva betyr denne krisen for vår forståelse av livet og døden? Fins det glemte perspektiver på kosmos og naturen i kristendommen eller andre religioner som gir oss nye kritiske perspektiver på planeten og menneskehetens fremtid? Foreleser: Marius Timmann Mjaaland

Passer for deg som er interessert i: Religion og samfunn og Kristendom og islam

Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 2

11.30-12.00 – Veien fra årsenhet til PhD: islam, kropp og rom

Hva vil det si å forske med hele kroppen? Finnes det noe som er fullstendig objektivt? Hvorfor er fornuft ansett som mer pålitelig enn følelser? Disse spørsmålene skal jeg forsøke å finne noen svar på ved å snakke om veien fra bachelorgrad, til mastergrad, til doktorgrad. Foreleser: Tonje Baugerud

Passer for deg som er interessert i: Religion og samfunnTeologi (årsenhet) og Teologi (profesjon)

Sted: Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1

13.45-14.15 – Krig og fred, religion og politikk – Hva har egentlig religion med krig å gjøre?

Fra media kan det se ut som om konflikter og kriger i økende grad preges av religiøse skillelinjer. For eksempel anerkjennelsen av Jerusalem som Israels hovedstad, et globalt konfliktbilde preget av organisasjoner som IS og Al Qaeda, et folkemord legitimert av buddhistiske munker i Myanmar og økte spenninger mellom muslimske immigranter og kristne verdier i Europa. Basert på dette kan vi lett hoppe til konklusjonen om at religion er kilden til dagens kriger, eller at religion i seg selv er konfliktskapende. Men er det virkelig slik? Foreleser: Markus Keller 

Passer for deg som er interessert i: Religion og samfunn og Kristendom og islam

Sted: Georg Sverdrups hus, Auditorium 2

Pedagogiske fag og lektorprogrammet

10.00-10.30  – Fleip eller fakta? Et dypdykk i programmene Pedagogikk, Spesialpedagogikk og Lektorprogrammet

Visste du at du kan jobbe som leder etter å ha studert pedagogikk, eller at spesialpedagoger kan jobbe med mennesker i alle aldre? Har du lyst til å undervise på ungdomskole eller videregående? Bli bedre kjent med studieprogrammene Pedagogikk, Spesialpedagogikk og Lektorprogrammet! Forelesere: Sofie Rudberg og Joachim Pacheco-Lie

Passer for deg som er interessert i: Pedagogiske fag og lærerutdanning

Sted: Helga Engs hus, Auditorium 1

10.45-11.15  – Kaptein Morf, ytringsfrihet og lærebøkenes hemmeligheter

Har du tenkt på hvordan barns ordforråd kan utvikles gjennom en app? Hvordan henger ytringsfrihet og ytringsansvar egentlig sammen? Hva med det som står i lærebøkene på skolen? Står alt svart på hvitt, eller har lærebøkene et hemmelig budskap? Møt forskerne bak spørsmålene i denne tredelte forelesningen om studieprogrammene Spesialpedagogikk, Pedagogikk og Lektorprogrammet. Forelesere: Siri Steffensen Bratlie (Spesialpedagogikk), Inga Bostad (Pedagogikk) og Jonas Bakken (Lektorprogrammet)

Passer for deg som er interessert i: Pedagogiske fag og lærerutdanning

Sted: Helga Engs hus, Auditorium 1

12.00-12.30  – Fleip eller fakta? Et dypdykk i programmene Pedagogikk, Spesialpedagogikk og Lektorprogrammet

Visste du at du kan jobbe som leder etter å ha studert pedagogikk, eller at spesialpedagoger kan jobbe med mennesker i alle aldre? Har du lyst til å undervise på ungdomskole eller videregående? Bli bedre kjent med studieprogrammene Pedagogikk, Spesialpedagogikk og Lektorprogrammet! Forelesere: Sofie Rudberg og Joachim Pacheco-Lie

Passer for deg som er interessert i: Pedagogiske fag og lærerutdanning

Sted: Helga Engs hus, Auditorium 1

12.45-13.15  – Kaptein Morf, ytringsfrihet og lærebøkenes hemmeligheter

Har du tenkt på hvordan barns ordforråd kan utvikles gjennom en app? Hvordan henger ytringsfrihet og ytringsansvar egentlig sammen? Hva med det som står i lærebøkene på skolen? Står alt svart på hvitt, eller har lærebøkene et hemmelig budskap? Møt forskerne bak spørsmålene i denne tredelte forelesningen om studieprogrammene Spesialpedagogikk, Pedagogikk og Lektorprogrammet.

Forelesere: Siri Steffensen Bratlie (Spesialpedagogikk), Inga Bostad (Pedagogikk) og Jonas Bakken (Lektorprogrammet)

Passer for deg som er interessert i: Pedagogiske fag og lærerutdanning

Sted: Helga Engs hus, Auditorium 1