Miniforelesninger

Åpen dag byr på over 90 miniforelesninger med noen av våre beste forskere og forelesere. Planlegg dagen din enkelt ved å sette sammen ditt eget program etter dine interesser.

Programmet er sortert på tidspunkt. Klikk på fanene for annen sortering.

Tidspunkt

Forelesning

Fagkategori
09:00-09:25

Åpningsforelesning: Velkommen til Universitetet i Oslo. Forelesere: Prorektor Gro Bjørnerud Mo, Elisabeth Josefine Lackner (UiO) og Magnar Alain Hauge (SiO)
Georg Sverdrups hus, auditorium 1

 
09:35-09:50

Muligheter og livet som student ved Universitetet i Oslo. Engasjerte UiO-studenter tar deg med på en reise inn i studenttilværelsen og forklarer deg hvilke muligheter du får med en utdanning fra Universitetet i Oslo. Finn ut hvordan en helt vanlig dag som student er, hva slags faglige muligheter du har underveis og plukk opp noen nyttige student-life hacks allerede før du begynner å studere!

Sted: Georg Sverdrups hus, auditorium 1

10:00-10:30

Hva er rettslig argumentasjon? Tenk deg at noen har lagt ut bilder av deg på Snap eller Insta uten å spørre om lov. Kan du kreve at bildene blir fjernet? Kan du kreve erstatning? Kan den som har lagt ut bildene komme i fengsel? Hva synes du selv er rettferdig? Hva synes hun som har postet bildene, er rettferdig? Og hva er lovens løsning? I forelesningen lærer du om hva som skiller rettslig argumentasjon fra all annen argumentasjon - også din egen. Foreleser: Birgitte Hagland

Passer for deg som er interessert i: Rettsvitenskap (jus)

Sted: Georg Sverdrups hus, auditorium 1

Jus og kriminologi
10:00-10:30

Hvordan gjøre et godt studievalg? Møt studenter som gir deg gode råd og viser deg et refleksjonsverktøy du kan bruke når du skal velge utdanning.

Sted: Georg Sverdrups hus, undervisningsrom 2

 
10:45-11:15

Ultralyd og bildediagnostikk - en vandring gjennom kroppen. Ultralyd, computertomografi, magnetisk resonanstomografi og nukleærmedisin gir oss muligheter til å gjenskape strukturer inne i kroppen på flere plan, og se på funksjoner i organene. Ultralyd brukes i medisinundervisningen som et viktig hjelpemiddel når det gjelder å lære anatomi og se hvordan kroppen både ser ut og virker. Foreleser: Jonn Terje Geitung

Passer for deg som er interessert i: Medisin

Sted: Georg Sverdrups hus, auditorium 1

Helsefag og medisin
11:30-12:00

Hva er EU, FN, FIFA og IOC? Og hvorfor er svaret viktig? I mediene og andre steder hører vi stadig forkortelser som OPEC, IOC, FN, UEFA, UNHCR, WADA, EU, EFTA og så videre. Noen ganger skulle man nesten tro at noen har veltet en eske bokstavkjeks. Men hva ligger bak forkortelsene? "Internasjonale organisasjoner" vil mange si - men hva er en internasjonal organisasjon? Dessuten: Er FN noe annet enn FIFA? Og hva er egentlig EU for noe? Dette foredraget gir deg en jurists svar på disse spørsmålene, samt forståelse av hvorfor svarene er viktige. Foreleser: Stian Øby Johansen

Passer for deg som er interessert i: Rettsvitenskap (juss), Statsvitenskap, Internasjonale studier

Sted: Georg Sverdrups hus, auditorium 1

Jus og kriminologi
10:00-10:30

Informasjonsmøte: Hva er en klinisk ernæringsfysiolog? Interessert i kosthold, trening og ernæring? Kosthold påvirker kroppen både når det gjelder fysisk og psykisk helse, og prestasjonsevner. Studiet i klinisk ernæring gir deg grunnleggende biologiske kunnskaper om menneskekroppen gjennom forskningsbasert undervisning om ernæring og kosthold. Foreleser: Christine Henriksen

Passer for deg som er interessert i: Klinisk ernæring

Sted: Georg Sverdrups hus, auditorium 2

Helsefag og medisin
13:00-13:30

Informasjonsmøte: Medisin

Passer for deg som er interessert i: Medisin

Sted: Georg Sverdrups hus, auditorium 1

Helsefag og medisin

10:45-11:15

 

Hva er riktig pris på legemidler og leveår? Hvordan kan vi forklare, og redusere spredningen av smittsomme sykdommer? Kan vi sette en maksimal pris på leveår? Hvordan prissetter vi legemidler? Disse og mange andre spørsmål jobber vi med i helseøkonomi og dette foredraget vil gi noen smakebiter på svar og refleksjoner rundt spørsmålene. Studiet er rettet mot deg som ønsker å jobbe med ledelse og styring i offentlig og privat helsesektor, både nasjonalt og internasjonalt. Foreleser: Hans Olav Melberg

Passer for deg som er interessert i: Helseledelse og helseøkonomi

Sted: Georg Sverdrups hus, undervisningsrom 2

Helsefag og medisin
09:30-09:50

Informasjonsmøte: Farmasi

Passer for deg som er interessert i: Farmasi

Sted: Georg Sverdrups hus, auditorium 2

Helsefag og medisin
09:30-09:50

Veien fra årsenhet til PhD: islam, kropp og rom? Hva vil det si å forske med hele kroppen? Finnes det noe som er fullstendig objektivt? Hvorfor er fornuft ansett som mer pålitelig enn følelser? Disse spørsmålene skal jeg forsøke å finne noen svar på ved å snakke om veien fra bachelorgrad, til mastergrad, til doktorgrad.

Passer for deg som er interessert i: Religion og samfunnKristendom og islam

Sted: Georg Sverdrups hus, undervisningsrom 2

Religion og samfunn, Teologi
11:30-12:00

Antibiotikabruk fører til antibiotikaresistens. Hvem bruker mest? Antibiotika er legemidler som bekjemper infeksjoner, men for mye bruk og unødvendig bruk fører til antibiotikaresistens. Hvem bruker antibiotika i Norge og hvem bruker mest? Brukes egentlig antibiotika "riktig"? Foreleser: Hege Salvesen Blix

Passer for deg som er interessert i: Farmasi

Sted: Georg Sverdrups hus, auditorium 2

Helsefag og medisin
10:45-11:15

Begjær, tro, og praksis; diskusjoner for og imot kvinnelige imamer. I 2017 ble det ytret et ønske om å åpne en «kvinnemoske» i Oslo, hvor kvinner og menn skal fungere som imamer. Dette ønsket bygger på utviklingen vi har sett andre steder i verden. Denne miniforelesningen gir innblikk i diskusjonen og argumentene som legges fram for og imot kvinnelige imamer. 

Passer for deg som er interessert i: Religion og samfunnKristendom og islam

Sted: Georg Sverdrups hus, auditorium 2

Religion og samfunn, Teologi
09:00-09:20

En pille for alt som er ille? Legemidler er det viktigste verktøyet vi har for å bekjempe sykdom. Er det "trygt" å bruke legemidler, og bruker vi egentlig legemidler "riktig"? Foreleser: Karin Svensberg

Passer for deg som er interessert i: Farmasi

Sted: Georg Sverdrups hus, auditorium 2

Helsefag og medisin
12:15-12:45

Kan man se om noen er alvorlig syk bare ved at de åpner munnen? Munnen spiller en helt sentral rolle i kroppens immunforsvar. Her finnes det blant annet bakterier og spesielle immunceller som beskytter resten av kroppen mot å bli syk. Det å være tannlege handler egentlig om å være lege for munnen. Men kunnskap om hva som skjer i munnen, kan også brukes utenfor kroppen, blant annet til å utvikle teknologi som kan anvendes i oljeledninger i Nordsjøen. Foreleser: Simon Furre Amundsen

Passer for deg som er interessert i: Tannpleie og odontologi (tannlege)

Sted: Georg Sverdrups hus, auditorium 2

Helsefag og medisin
12:15-12:45

Hvordan gjøre et godt studievalg? Møt studenter som gir deg gode råd og viser deg et refleksjonsverktøy du kan bruke når du skal velge utdanning.

Sted: Georg Sverdrups hus, undervisningsrom 2

 
13:00-13:30

Jihad – «det er jackpot for dem». Media, politikere og politi er som regel opptatt av en liten gruppe svært radikaliserte islamister. Det medfører at den store majoriteten av muslimer usynliggjøres, og dermed blir det vanskeligere å bekjempe radikalisering. De viktigste ressursene for å motarbeide ekstremisme finnes blant moderate muslimer. I dette foredraget belyser vi unge muslimers egne historier og redegjør for hvilke metoder vi bruker for å kartlegge dem. Vi løfter frem de ukjente mot-fortellingene, som forklarer, tilbakeviser og latterliggjør militant islamisme. Forelesere: Marius Linge, Jan Christoffer Andersen, Tiffany Linn Utvær Gasser, Idil Abdi Abdulle Mohamed, Samah Shokr

Passer for deg som er interessert i: Kriminologi

Sted: Georg Sverdrups hus, auditorium 2

Jus og kriminologi
10:00-10:30

Sykt flinke jenter og kule gutter? Om kjønn og stress i skolen. Foreleser: Helene Aarseth

Passer for deg som er interessert i: Tverrfaglige kjønnsstudier

Sted: Sophus Bugges hus, auditorium 1

Samfunnsfag, psykologi og økonomi
10:45-11:15

Skam. Hva er skam? Hvorfor skammer vi oss? Bør vi skamme oss, eller bør vi slutte med det? Hvis vi bør skamme oss, når bør vi gjøre det? Noen mener at skam er noe som hører hjemme i tradisjonelle kulturer vi burde ha utviklet oss vekk fra, mens andre vil hevde at skamfølelsen er sentral i menneskets moralske liv. Foreleser: Øyvind Rabbås

Passer for deg som er interessert i: Filosofi

Sted: Sophus Bugges hus, auditorium 1

Historie, filosofi og kulturstudier
11:30-12:00

Fra Holberg til Hamsun. Rasisme og antisemittisme i norsk litteratur. Ibsen fronter kvinnene og kvinners rettigheter. Hamsun derimot ble med årene sterkt reaksjonær og hyllet for det. En rekke andre klassikere i norsk litteratur viser seg å ha holdninger til kvinner og minoriteter som vi ikke lenger kan akseptere. Hva gjør vi med dem? I denne forelesningen skal vi se nærmere på syv brev og epistler skrevet av vel ansette forfattere som uttrykker seg sterkt rasistisk og antisemittisk. Er det greit, lissom? Foreleser: Ståle Dingstad

Passer for deg som er interessert i: Nordisk: språk, litteratur, retorikk

Sted: Sophus Bugges hus, auditorium 1

Språk, litteratur og områdekunnskap
12:15-12:45

Hva er frihet? Frihet er et begrep som har vist seg å være vanskelig å forklare på en enkel og entydig måte fordi det kan bety forskjellige ting alt ettersom hvilken kontekst man betrakter det i. I dette foredraget vil jeg se litt nærmere på hvordan begrepet faktisk har blitt forstått gjennom historien – og da med særlig vekt på dets juridiske og politiske betydning. Foreleser: Tor Inge Rørvik

Passer for deg som er interessert i: Idéhistorie

Sted: Sophus Bugges hus, auditorium 3

Historie, filosofi og kulturstudier
13:00-13:30

Russisk nasjonalisme under president Putin. Etter at Putin ble gjenvalgt som president i 2012, har nasjonalisme blitt en stadig viktigere del av regimets retorikk og politikk. Ikke minst ble annekteringen av Krim-halvøya i 2014 legitimert med nasjonalistiske argumenter. Men hva slags nasjonalisme er dette? Et forsøk på å gjenerobre en posisjon som supermakt? Eller er det først og fremst et ledd i en strategi for å oppnå støtte blant russerne ved å appellere til deres kultur og historiske stolthet? Foreleser: Pål Kolstø

Passer for deg som er interessert i: Russisk

Sted: Sophus Bugges hus, auditorium 1

Språk, litteratur og områdekunnskap
10:45-11:15

#metoo i Frankrike og de politiske konsekvensene. #metoo har sin egen emneknagg på fransk: #balancetonporc - angi svinet. I et land som har vært preget av gammeldagse kjønnsrollemønstre, var det mange som endelig turte å si ifra om uønsket oppmerksomhet og seksuell trakassering. Samtidig kalte flere profilerte kvinner det en hyklersk angiver-kampanje. I kjølvannet av #metoo, uttalte president Macron at kampen for likestilling er den viktigste saken i hans presidentperiode. Det er et godt stykke igjen – vil han klare det? Foreleser: Kjerstin Aukrust

Passer for deg som er interessert i: Fransk

Sted: Sophus Bugges hus, seminarrom 1

Språk, litteratur og områdekunnskap
12:15-12:45

Styrer språket tankene våre? Når folk snakker språk som er ulike hverandre, betyr det at de tenker ulikt? Er du mer opptatt av tid og å være presis hvis du snakker et språk som bøyer verb i presens og preteritum, enn hvis du snakker et språk som ikke gjør det? Fins det tanker vi ikke kan tenke fordi språket vårt ikke tillater det? I denne forelesningen skal vi se på hva forskere har tenkt om sammenhengen mellom språk og tanke. Foreleser: Åshild Næss

Passer for deg som er interessert i: Lingvistikk

Sted: Sophus Bugges hus, seminarrom 1

Språk, litteratur og områdekunnskap
11:30-12:00

The Gender Games: Å skjønne kjønn i dataspill. Dataspill kan være både en fantastisk og en utfordrende arena for utforskning av kjønn. Hvordan har fremstillinger av kjønn, spesielt kvinner, utviklet seg gjennom dataspillenes historie? Hvordan gjenspeiles og utfordres kulturen i spill? Hvilke problemstillinger står vi overfor i dag? Og hvorfor er alt dette så viktig? Foreleser: Kim Johansen Østby

Passer for deg som er interessert i: Medievitenskap

Sted: Sophus Bugges hus, seminarrom 1

Mediefag
10:00-10:30

#metoo forandret spillereglene for politikken, eller...? Politisk kommunikasjon handler om hvordan samfunnet styres, om samarbeid og konflikt, om verdier og interesser. Politikere, journalister,  byråkrater, kommunikasjonsrådgivere, bedrifts- og organisasjonsledere, så vel som deg og meg, er alle deltakere i slike prosesser. Vil "hvite menn som pusher femti" forsvinne etter #metoo? Forelesere: Øyvind Ihlen og Eli Skogerbø

Passer for deg som er interessert i: Medievitenskap

Sted: Sophus Bugges hus, seminarrom 1

Mediefag
10:00-10:30

Drikke, rulle og hooke opp: Russetida i et sosiologisk perspektiv. I mai samler igjen russen seg - med røde russedresser og masse liv og røre. Russebussene begynner «å rulle» rundt i Oslo. Vi har observert og intervjuet mange av deltakerne. Hva tror dere vi fant ut? Foreleser: Willy Pedersen

Passer for deg som er interessert i: Sosiologi, Kultur og kommunikasjon

Sted: Eilert Sundts hus, auditorium 1

Samfunnsfag, psykologi og økonomi
10:00-10:30

Robotisering - blir jobbene borte? Noen studier tyder på at en av tre jobber i Norge kan bli digitalisert, at en datamaskin eller annen teknologisk løsning tar over jobben. Vil dette føre til høy arbeidsledighet i fremtiden? Hvilke faktorer bestemmer utviklingen i antall jobber fremover? Foreleser: Steinar Holden

Passer for deg som er interessert i: Samfunnsøkonomi, Samfunnsøkonomisk analyse

Sted: Eilert Sundts hus, auditorium 7

Samfunnsfag, psykologi og økonomi
10:45-11:15

Klima og miljø i Arktis. I Arktis pågår en kamp som er avgjørende for klimaet vårt. I overflaten vasker bølgene oljesøl inn under den berømte iskanten. På land har endringer i isbreer store konsekvenser for arktisk miljø og globalt havnivå. Hvorfor og hvordan kan vi måle endringer med geofysikk, geomatikk og satellittdata? Og under overflaten slåss mikroalger mot plast. De som er nederst i næringskjeden er viktige for hva som skjer med de større dyra: plasten hoper seg opp. Forelesere: Simon Kline, Atle Jensen og Christopher Nuth

Passer for deg som er interessert i: Biovitenskap, Geologi og geografi, Matematikk med informatikk

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 1

Realfag og teknologi
10:00-10:30

Informasjonsmøte: Studieprogrammer innen geofag: Geofysikk og klima, Geologi og geografi.

Passer for deg som er interessert i: Geofag, Meteorologi, Mineraler, Olje, Miljø, Geomatikk

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 2

Realfag og teknologi

10:00-10:30

Informasjonsmøte: Studieprogrammer innen informatikk: Språkteknologi, Robotikk og intelligente systemer, Programmering og systemarkitektur, Digital økonomi og ledelse, Design, bruk og interaksjon. (Samme møte som det kl. 10:45)

Passer for deg som er interessert i: Datateknikk, Informasjonsteknologi, Programmering

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 5

Realfag og teknologi

10:00-10:30

Debt, island, night: Hvorfor er engelsk staving så innmari vanskelig? Hvorfor staves ‘night’ med <gh> når det ikke er spor av det i uttalen? Hva har skjedd med s-en i ‘island’? Og hvorfor er det en stum <b> i ‘debt’? Forholdet mellom staving og uttale i engelsk er ikke så lett å forstå seg på. Men den kompliserte stavingen er også en kilde til kunnskap om hvordan språket var før, og hvordan det har utviklet seg. Velkommen til en språkarkeologisk utgravning! Foreleser: Kristin Bech

Passer for deg som er interessert i: Engelsk

Sted: Sophus Bugges hus, auditorium 3

Språk, litteratur og områdekunnskap
10:45-11:15

You can speak Chinese in 30 minutes. Foreleser: Chieh-Ting Lin

Passer for deg som er interessert i: Kinesisk

Sted: Sophus Bugges hus, auditorium 3

Språk, litteratur og områdekunnskap
11:30-12:00

Tatoveringar, gaming, nynazistar og naive strikkebedrifter. Har du sett runene i GoW-traileren? Kjenner du igjen Frigg, Odin, Siv og Tor i Marvel-filmane? Legg du merke til runene brukt som symbol rundt omkring? Vi som underviser og forskar på runer og norrøn mytologi synest det er moro å sjå faget vårt overalt. Men vi ser òg resirkulering av gamle misforståingar. Det er ikkje like moro. Eg skal vise både gode og mindre gode eksempel på bruk av runer og mytologi. Foreleser: Elise Kleivane

Passer for deg som er interessert i: Norrønt

Sted: Sophus Bugges hus, auditorium 3

Språk, litteratur og områdekunnskap
12:15-12:45

Europas første supermakt: Det flerkulturelle Romerriket. På sitt største strakk Romerriket seg fra dagens Irak i øst og til Storbritannia i nordvest. Riket var ikke bare stort, det varte også i over 500 år. Hvordan klarte romerne å bygge et slikt imperium og holde det samlet så lenge? Romernes krigsmaskin er et svar, men vel så viktig er hvordan romerne skapte et flerkulturelt rike der innbyggerne fikk ta del i det felles romerske, samtidig som de også bevarte sin opprinnelige kultur. Foreleser: Knut Ødegård

Passer for deg som er interessert i: Historie

Sted: Sophus Bugges hus, auditorium 1

Historie, filosofi og kulturstudier
13:00-13:30

Fra 'black metal' til Ibsen. Hvorfor en italiensk tenåring fant på å studere norsk litteratur. I dette litt selvbiografiske foredraget vil jeg fortelle historien om en italiensk 17-åring som ble så fascinert av Norge og det norske at han begynte å studere norsk litteratur - for å så ende opp som lærer i samme emne ved UiO. Med litt etterpåklokskap vil den tidligere tenåringen forklare hvor viktig norsk litteratur er for populærkulturen vår, og dermed hvorfor det er viktig (og kult) å studere norsk litteratur i dag. Foreleser: Giuliano D’Amico

Passer for deg som er interessert i: Nordisk: språk, litteratur, retorikk

Sted: Sophus Bugges hus, auditorium 3

Språk, litteratur og områdekunnskap
13:45-14:15

Hvorfor er Elvis og Eminem egentlig interessante for historikere? Om fag og fakta i pophistorien. (15 minutter) Historikere tar fornøyelser på alvor. Men finnes det ikke viktigere temaer å forske på enn Elvis og Eminem? Hva kan man lære, hva burde man kunne om popkultur som historisk emne? Foredraget presenterer debatten om populærkulturens rolle i framtidens politikk, samfunn og næringsliv, og oppfordrer til å tenke over temaets relevans i fag – og om historieundervisning generelt. Foreleser: Klaus Nathaus

Styrtrike og selvgode? Hva oljeinntektene har gjort med oss? (15 minutter) Like før jul 1969 ble det første store funnet, Ekofisk-feltet, gjort i Nordsjøen. I årene etter ble en rekke nye felt oppdaget, og Norge ble et land rikt på olje. Men vi vet, fra historie og samtid, at store rikdommer har kunnet endre politikk og samfunnsstrukturer, ikke alltid til det bedre. Hvordan har Norge håndtert rikdommene? Hvordan har det påvirket vår velferd og selvforståelse? Foreleser: Einar Lie

Passer for deg som er interessert i: Historie

Sted: Sophus Bugges hus, auditorium 3

Historie, filosofi og kulturstudier
10:45-11:15

Q&A med HF-studenter. Studentene forteller deg det du trenger å vite om studier ved Det humanistiske fakultet, og svarer på spørsmålene de selv hadde før de ble studenter. Hvorfor skal jeg søke til UiO og hva kan jeg søke? Hva er fadderukene, foreninger, lesesal og hva med eksamen? Kan jeg dra på utveksling og hva kan jeg egentlig jobbe med? Og aller viktigst: hvor på HF er det billigst kaffe?

Passer for deg som er interessert i: Studier ved Det humanistiske fakultet

Sted: Sophus Bugges hus, seminarrom 2

 

11:30-12:00

Q&A med HF-studenter. Studentene forteller deg det du trenger å vite om studier ved Det humanistiske fakultet, og svarer på spørsmålene de selv hadde før de ble studenter. Hvorfor skal jeg søke til UiO og hva kan jeg søke? Hva er fadderukene, foreninger, lesesal og hva med eksamen? Kan jeg dra på utveksling og hva kan jeg egentlig jobbe med? Og aller viktigst: hvor på HF er det billigst kaffe?

Passer for deg som er interessert i: Studier ved Det humanistiske fakultet

Sted: Sophus Bugges hus, seminarrom 2

 
12:15-12:45

Q&A med HF-studenter. Studentene forteller deg det du trenger å vite om studier ved Det humanistiske fakultet, og svarer på spørsmålene de selv hadde før de ble studenter. Hvorfor skal jeg søke til UiO og hva kan jeg søke? Hva er fadderukene, foreninger, lesesal og hva med eksamen? Kan jeg dra på utveksling og hva kan jeg egentlig jobbe med? Og aller viktigst: hvor på HF er det billigst kaffe?

Passer for deg som er interessert i: Studier ved Det humanistiske fakultet

Sted: Sophus Bugges hus, seminarrom 2

 
10:00-10:30

Hvalfangst, reinjakt og champagne: Tidlig turisme til Arktis. Hvorfor reiste man til Arktis rundt 1900? Akkurat som i dag reiste de fleste med cruiseskip, men programmet var nokså annerledes: Reinjakt, hvalfangst, ekspedisjoner (som f.eks. av svenske Andrée som prøvde å nå Nordpolen med ballong i 1897), men også dans og champagne var viktige ingredienser på disse turene. Vi skal se på de aller første turistene, deres opplevelser av Norge og Svalbard, og på de nye teknologiene som gjorde reisen mulig. Foreleser: Ulrike Spring

Passer for deg som er interessert i: Historie

Sted: Sophus Bugges hus, seminarrom 3

Historie, filosofi og kulturstudier
10:45-11:15

Takt og utakt. Tidens kulturhistorie. Tidens rolle i samfunnet er spørsmål om takt og utakt. Klokker, kalendre, bursdager, helligdager og feiringer skal bringe oss i takt med hverandre. Men hva skjer hvis vi kommer i utakt. Faller vi utenfor samfunnet, utenfor historien, til og med utenfor tiden? Hvor er vi da - og ikke minst når? Foreleser: Helge Jordheim

Passer for deg som er interessert i: Kulturhistorie

Sted: Sophus Bugges hus, seminarrom 3

Historie, filosofi og kulturstudier
12:15-12:45

Hva er arkeologi og hva gjør arkeologer? Har du lyst til å bli arkeolog? Ved Universitetet i Oslo utdanner vi arkeologer som går ut i mange ulike stillinger, både i Norge og i utlandet. Foredraget gir deg en rask innføring i arkeologi og et innblikk i de mange ulike arbeidsoppgavene som arkeologer har i dag, og i fremtiden. Foreleser: Unn Pedersen

Passer for deg som er interessert i: Arkeologi

Sted: Sophus Bugges hus, seminarrom 3

Historie, filosofi og kulturstudier
11:30-12:00

Del 1: DDR - et fremmed land fra en ikke fullt så fremmed tid. Foreleser og student: Endre Ugelstad Aas

Del 2: Nathan den vise – en nær historie fra en fremmed tid. Foreleser: Christian Janss

Passer for deg som er interessert i: Tysk

Sted: Sophus Bugges hus, seminarrom 3

Språk, litteratur og områdekunnskap
13:00-13:30

Hva kan man lære av antikkens 'junk-mail'? Papyrer fra gresk og romersk Egypt. Er du nysgjerrig på hvordan menneskene i antikken hadde det i hverdagen, hva de var opptatt av, hvordan de tenkte og hva de følte? Utallige papyrusbrev fra søppelhaugene rundt byer og landsbyer i Egypt gir innsikt i de antikke menneskenes levekår og tanker i gresk-romersk tid (ca. 300 fvt. - 700 evt.). Foreleser: Professor Anastasia Maravela

Passer for deg som er interessert i: Klassiske språk

Sted: Sophus Bugges hus, seminarrom 3

Historie, filosofi og kulturstudier
13:45-14:15

Homoerotiske fantasier i 1800-tallets billedkunst. I løpet av 1800-tallets billedkunst endres fremstillingen av kjønn og seksualitet radikalt. I kunsten kunne kunstnerne utforske nye kjønnskategorier, og samtidig teste samfunnets grenser for hvor mye som kunne antydes. Mannskroppen for eksempel blir seksualisert på helt nye måter. Du vil få høre om en rekke ikoniske verk som på forskjellig vis visualiserer homoerotikk. Hvor langt kan kunstneren gå før han går for langt i å vise homoseksualitet og eventuelt avsløre sin egen legning? Foreleser: Førsteamanuensis Øystein Sjåstad

Passer for deg som er interessert i: Kunsthistorie og visuelle studier

Sted: Sophus Bugges hus, seminarrom 3

Estetiske studier og musikkvitenskap
10:00-10:30

Kan man telle uten tall og høre med øynene? Når vi teller og beregner antallet på noe, bruker vi tallord som en-to-tre, osv. Men hvordan teller og beregner man hvis det ikke fins tallord? Bli med på en reise til Amazonas der vi finner et språk uten tallord! Vi tar det for gitt at vi oppfatter språklyder med ørene. Men hva skjer når språklydene vi hører ikke stemmer overens med språklydene vi ser? Bli med på et eksperiment som avslører svaret! Foreleser: Sverre Stausland Johnsen

Passer for deg som er interessert i: Lingvistikk

Sted: Sophus Bugges hus, seminarrom 4

Språk, litteratur og områdekunnskap
10:45-11:15

Hvor kleint kan det bli? Retorikk i praksis. Hva er praktisk retorikk? Hva kan god formidling bidra med på en arbeidsplass? Hva kan god formidlingsevne gi deg i ditt fremtidige arbeidsliv? Foreleser: Marie Louise Tank

Passer for deg som er interessert i: Nordisk: språk, litteratur, retorikk

Sted: Sophus Bugges hus, seminarrom 4

Språk, litteratur og områdekunnskap
11:30-12:00

Re-reading Dystopia in the Age of Trump. Can books like 1984, Brave New World and The Handmaid's Tale help us navigate this strange age of “alternative facts”? If so, how can literature equip us to assess and critique what is real when government ascends from reality TV? Foreleser: Kevin Steinman

Passer for deg som er interessert i: Engelsk

Sted: Sophus Bugges hus, seminarrom 4

Språk, litteratur og områdekunnskap
12:15-12:45

Indiske kvinder med makt. (15 minutter) Undertrykte, udnyttede og misbrukte – det er sådan vi møder indiske kvinder i norske medier. Hvad vi ikke hører så ofte er, at India samtidig har flere folkevalgte kvindelige politikere end noget andet demokrati i verden. Og mange af dem har stor magt og indflydelse. Men hvem er de, og hvad bruger de magten til? Foreleser: Kenneth Bo Nielsen

Å bo i India - fantastisk eller farlig? (15 minutter) Foreleser: Guro Warhuus Samuelsen

Passer for deg som er interessert i: India-studier

Sted: Sophus Bugges hus, seminarrom 4

Språk, litteratur og områdekunnskap
13:00-13:30

Book of Mormon! Har du hørt om Mormons bok? Og vet du hvem mormonerne egentlig er? Hva tror de på? Hva slags ritualer har de og hvordan skiller de seg fra andre kirkesamfunn? På Det norske teateret går det en musikal om mormonermisjonærer (Book of Mormon). På Åpen dag får du en religionsvitenskaplig presentasjon av deres kirkesamfunn. Kirken heter Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og har vært en del av det norske samfunnet i 150 år. Foreleser: Nora Stene

Passer for deg som er interessert i: Religionshistorie/religionsvitenskap

Sted: Sophus Bugges hus, seminarrom 4

Religion og teologi
10:00-10:30

Dyrenes historie. Hvorfor ser dyrene ut som de gjør? Hva kan vi finne ut om vikingenes dyr ved å se på gammelt DNA? Og bli kjent med sjømonstrene paleontologene har funnet på Svalbard. Forelesere: Eirin Bruholt, Jørn Hurum og Sanne Boessenkool

Passer for deg som er interessert i: Biovitenskap, Biologi, Paleontologi

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 1

Realfag og teknologi
13:00-13:30

Big data: Hva er likheten mellom epigenetikk og bildegjenkjenning? Alle forskningsfelt utnytter nå i stadig større grad stordata - de enorme informasjonsmengdene som konstant samles inn. Hvordan kan IT-folk med sine dataprogrammer finne ut hvorfor du er syk? Hvordan kan gravide være sikre på at medisinen de tar ikke skader ungen? Og hvordan lure en algoritme til å tro at en skolebuss er en struts? Forelesere: Geir Kjetil Sandve, Kristina Gervin og Gudmund Hermansen

Passer for deg som er interessert i: Farmasi, Matematikk og økonomi, Informatikk: robotikk og intelligente systemer

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 2

Realfag og teknologi
10:45-11:15

Informasjonsmøte: Studieprogrammer innen informatikk: Språkteknologi, Robotikk og intelligente systemer, Programmering og systemarkitektur, Digital økonomi og ledelse, Design, bruk og interaksjon. (samme møte som kl. 10:00)

Passer for deg som er interessert i: Datateknikk, Informasjonsteknologi, Programmering

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 5

Realfag og teknologi
10:00-10:30

Orienteringsmøte og omvisning i lokalene til Musikkvitenskap - ZEB-bygningen. Se våre spesialrom: mikserom, lydstudio, bevegelseslab og øverom.

Vi byr på lett bevertning.

Passer for deg som er interessert i: Musikkvitenskap

Sted: ZEB-bygningen, fremmøte i 1. etasje

Estetiske studier og musikkvitenskap
10:45-11:15

Musicology at University: A Study of Music, People, and Things. Not sure what it means to study musicology at the University of Oslo? In this short lecture, Tami Gadir will give you a snapshot of some of the different topics, concepts, music styles, and courses that you will experience if you sign up to study at the Department of Musicology. In addition she will give you some tips on how to get the very best out of your time at the Department. Foreleser: Tami Gadir

Passer for deg som er interessert i: Musikkvitenskap

Sted: ZEB-bygningen, Salen

Estetiske studier og musikkvitenskap
11:30-12:00

How does music move us? Music can have powerful effects on our emotions and moods, and this emotional power is often mentioned as one of the main reasons for listening to music. But how exactly does music give us goosebumps, and sometimes even move us to tears? Methods from experimental psychology and affective neuroscience have been applied to study these questions, providing insights into the underlying psychological mechanisms. In this talk, I will outline some of these core mechanisms, and address some of the remaining mysteries. Foreleser: Jonna Katariina Vuoskoski

Passer for deg som er interessert i: Musikkvitenskap

Sted: ZEB-bygningen, Salen

Estetiske studier og musikkvitenskap
13:00-13:30

"Fascinating Rhythm." Om musikalsk rytme, timing og puls. Når vi opplever musikk tramper vi ofte takten, nikker med hodet eller svinger med overkroppen. Disse bevegelsene følger ikke nødvendigvis det som skjer i lyden. Når vi opplever rytmen i musikken er det ikke bare det lydlige som er i spill, men også en underliggende puls. I denne forelesningen skal vi se på samspillet mellom det lydlige i musikken og denne pulsen og hva som skjer med musikkopplevelsen dersom vi endrer pulsen. Foreleser: Mari Romarheim Haugen

Passer for deg som er interessert i: Musikkvitenskap

Sted: ZEB-bygningen, Seminarrom 1

Estetiske studier og musikkvitenskap
13:45-14:15

Konsert med utøvere fra Institutt for musikkvitenskap. Studenter på scenen med musikk fra ulike sjangre.

Passer for deg som er interessert i: Musikkvitenskap

Sted: ZEB-bygningen, Salen

Estetiske studier og musikkvitenskap
11:30-12:00

Nasjonalismen i Europa - et antropologisk blikk. Hva kjennetegner nasjonalismen bak Trump, Brexit og framveksten av ytre høyre i Europa? Hvordan sprer populister hat og fremmedfrykt mot minoriteter og migranter, og hva er konsekvensene av det for demokratiet? Basert på feltarbeid i Storbritannia og Ungarn viser Thorleifsson hvordan lokale forhold sammen med globale kriser kan forklare nasjonalismens tiltrekningskraft. Foreleser: Cathrine Moe Thorleifsson

Passer for deg som er interessert i: Sosialantropologi

Sted: Eilert Sundts hus, auditorium 1

Samfunnsfag, psykologi og økonomi
11:30-12:00

Hvorfor ble Skam så populært? For de fleste er det å sjekke telefonen det første man gjør om morgenen og siste man gjør før man legger seg. Medier blir en større og større del av hverdagen. Med utgangspunkt i Skam gir forelesningen en innføring i medievitenskap, hvordan vi alle blir påvirket av media og hvor gøy det er å studere Kultur og kommunikasjon. Foreleser: Gry Cecilie Rustad

Passer for deg som er interessert i: Kultur og kommunikasjon, Medievitenskap

Sted: Eilert Sundts hus, auditorium 7

Samfunnsfag, psykologi og økonomi
12:15-12:45

Realfag redder helsa. Bli kjent med CRISPR, genteknologien som nå revolusjonerer medisinen. Renses hjernen når vi sover? Visste du at medisin stadig oftere skreddersys for nettopp din kropp?  Forelesere: Helene Sørum Kristiansen, Kent-Arne Mardal og Erlend Egeland Johannessen

Passer for deg som er interessert i: Farmasi, Biovitenskap, Kjemi og biokjemi, Biologi, Molekylærbiologi

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 1
Realfag og teknologi
11:30-12:00

Matematikken bak musikken, Mannen og medisinen. Matematikk danner grunnlag for alt av realfag. Når faller Mannen? Hvorfor klinger noen toner godt sammen, mens andre gjør det ikke? Er det bare noe vi er lært opp til, eller har det med fysikk og matematikk å gjøre? Hvordan kan matematikk brukes til å finne fram til nye medisiner? Forelesere: Alexandra Emhjellen, Johannes Skaar og Benedicte Ofstad

Passer for deg som er interessert i: Fysikk og astronomi, Geologi og geografi, Kjemi og biokjemi, Matematikk med informatikk

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 1

Realfag og teknologi
11:30-12:00

Religion og krig og fred og politikk og sånn - hva har egentlig religion med krig å gjøre? Fra media kan det se ut som om konflikter og kriger i økende grad preges av religiøse skillelinjer. For eksempel anerkjennelsen av Jerusalem som Israels hovedstad, et globalt konfliktbilde preget av organisasjoner som IS og Al Qaeda, et folkemord legitimert av buddhistiske munker i Myanmar og økte spenninger mellom muslimske immigranter og kristne verdier i Europa. Basert på dette kan vi lett hoppe til konklusjonen om at religion er kilden til dagens kriger, eller at religion i seg selv er konfliktskapende. Men er det virkelig slik?

Passer for deg som er interessert i: Religion og samfunn, Kristendom og islam

Sted: Georg Sverdrups hus, undervisningsrom 2

Religion og samfunn, Teologi

12:15-12:45

Kina blir stadig mektigere – hva betyr det for fred og sikkerhet i verden? Kinas økonomi er på størrelse med USAs, forsvarsutgiftene er tre ganger Russlands, og den kinesiske marinen utfordrer den amerikanske dominansen i asiatiske farvann. Store maktforskyvninger i det internasjonale systemet fører ofte til krig mellom den oppadstigende staten og den på nedtur - vil dette skje også denne gangen? Foreleser: Olav Schram Stokke

Passer for deg som er interessert i: Statsvitenskap, Internasjonale studier

Sted: Eilert Sundts hus, auditorium 7

Samfunnsfag, psykologi og økonomi
12:15-12:45

Å bli rørt til tårer - en sosial emosjon. Sosiale relasjoner fører med seg et stort omfang av sosiale emosjoner. En av disse er følelsen av å bli "rørt". I denne forelesningen diskuterer jeg denne emosjonen og hvordan vår forskning belyser det, i tillegg til å presentere teorier om emosjoner, nære relasjoner og interkulturelle sammenligninger av emosjonelle tilstander. Forelesningen går på engelsk. Foreleser: Thomas Schubert

Passer for deg som er interessert i: Psykologi, Psykologi (profesjon)

Sted: Eilert Sundts hus, auditorium 1

Samfunnsfag, psykologi og økonomi
13:00-13:30

Informasjonsmøte: Studieprogrammer innen fysikk: Elektronikk, Informatikk og teknologi, Fysikk og astronomi

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 5

Realfag og teknologi
13:00-13:30

Klimaendringer eller samfunnsendringer: Hvem bestemmer? Klimaet er i endring, og vi snakker mye om tilpasning - men hva er det vi skal tilpasse oss til og hvilke stemmer blir hørt i denne debatten? Forelesningen fokuserer på nødvendigheten av å få til samfunnsendringer og hvilken rolle teknologi, politikk og individer har for kloden vår. Foreleser: Irmelin Gram-Hansen

Passer for deg som er interessert i: Samfunnsgeografi, Sosiologi

Sted: Eilert Sundts hus, auditorium 1

Samfunnsfag, psykologi og økonomi
13:00-13:30

Vil du være med å påvirke landets utvikling? Fernanda og Mikkel, tidligere studenter fra UiO, forteller hvordan de bruker utdanningen sin i spennende prosjekter som samfunnsøkonomer. Hvordan skal arbeidsmarkedet takle teknologisk utvikling og det grønne skifte? Hvordan påvirker politikk Norges økonomiske vekst? Dette er bare noen av spørsmålene de jobber med. Forelesere: Fernanda Winger Eggen og Mikkel Myhre Walbækken

Passer for deg som er interessert i: Samfunnsøkonomi, Samfunnsøkonomisk analyse

Sted: Eilert Sundts hus, auditorium 7

Samfunnsfag, psykologi og økonomi
13:45-14:15

Det grønne skiftet: framtida er fornybar. Hvordan oppbevare energi slik at vi kan bruke den når vi trenger den? Nye batterier kan snu opp-ned på energimarkedet. Kan nanoteknologi være løsningen på klimakrisen? Hør mer om hvordan nanoteknologi kan brukes i solceller. Og hvilken rolle spiller intelligente IKT-løsninger i det grønne skiftet? Forelesere: Torunn Kjeldstad, Frank Eliassen og Sabrina Sartori

Passer for deg som er interessert i: Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi, Fysikk og astronomi, Kjemi og biokjemi, Miljø, Klima

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 1

Realfag og teknologi
12:15-12:45

Informasjonsmøte: Studieprogrammer innen matematikk: Matematikk med informatikk, Matematikk og økonomi

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 2

Realfag og teknologi
12:15-12:45

Trenger vi skolen når roboter tar over? Når nye teknologier og roboter kan gjøre stadig flere oppgaver, hva trenger vi da skolen til? Hva gjør elever og lærere sammen som ikke kan erstattes av en robot? Foreleser: Sten Ludvigsen

Passer for deg som er interessert i: Pedagogikk

Sted: Helga Engs hus, auditorium 3

Pedagogiske fag, lærerutdanning
13:00-13:30

Fake news eller troverdig? Fokuset på «fake news» minner oss på at det kan være viktig å vite noe om hvor informasjon kommer fra. Hvor oppmerksomme er vi på kildeinformasjon, og hvordan kan slik informasjon bidra til bedre læring? Forelesere: Helge Ivar Strømsø

Passer for deg som er interessert i: Pedagogikk

Sted: Helga Engs hus, auditorium 3

Pedagogiske fag
11:30-12:00

Når tall blir et mareritt. Tenk deg at omtrent 15 % av den voksne befolkningen strever med tall? Det er heller ingen «sannhet» at gutter er flinkere enn jenter i matematikk. I forelesningen lærer du om hvordan forskning på matematikkvansker kan påvirke din skolehverdag og muligheter i arbeidslivet. Forelesere: Anita Lopez-Pedersen og Terje Ulv Throndsen

Passer for deg som er interessert i: Spesialpedagogikk, Lektorprogrammet

Sted: Helga Engs hus, auditorium 3

Pedagogiske fag, lærerutdanning
10:45-11:15

Realfagslektor: Verdens viktigste yrke. Verden trenger kunnskapssøkende, innsiktsfulle og kreative realister. Grunnlaget for dette blir lagt i skolen. Hvordan skal fremtidens realfagsundervisning være, og hvem skal forandre den? UiO tilbyr lektorutdanning med numeriske beregninger fra dag 1. Våre lektorstudenter går altså ut med en kompetanse som er svært etterspurt og aktuell med tanke på framtidens skole. Forelesere: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen og Roar Bakken Stovner

Passer for deg som er interessert i: Lektorprogrammet

Sted: Helga Engs hus, auditorium 1

Lærerutdanning, realfag
10:45-11:15

Rakkerunger og englebarn. Hvorfor blir søsken så forskjellige? Mange tror at barns nummer i søskenrekken har stor betydning for hva slags personer de blir som barn og voksne. Noen innretter hele livet sitt etter om de er eldst, i midten eller yngst. Nå skal du få høre en helt annen historie om hvorfor søsken ofte blir svært forskjellige. Foreleser: Stein Erik Ulvund

Passer for deg som er interessert i: Pedagogikk, Spesialpedagogikk

Sted: Helga Engs hus, auditorium 3

Pedagogiske fag
10:00-10:30

Alle mener noe om lærere, men hva er egentlig god undervisning? Hva sier forskningen, og hva mener du? I denne interaktive miniforelesningen tar vi i bruk digitale verktøy for å utforske sammenhenger mellom hva elever legger vekt på når de omtaler en lærer som fantastisk og hva klasseromsforskere ser etter når de observerer lærere og elever i klasserommet. Forelesere: Gøril Brataas og Marte Blikstad-Balas

Passer for deg som er interessert i: Lektorprogrammet

Sted: Helga Engs hus, auditorium 1

Lærerutdanning
09:15-09:45

Informasjonsmøte for lektorprogrammet og bachelorprogrammene i pedagogikk og spesialpedagogikk. Foreleser: student Cecilia Vu

Passer for deg som er interessert i: Pedagogikk, Spesialpedagogikk eller Lektorprogrammet

Sted: Helga Engs hus, auditorium 1

Lærerutdanning, pedagogiske fag
13:45-14:15

Feltarbeid i sør er mer spennende enn sydentur! Hva har orangutanger, korrupsjon og kaffe til felles? De er alle tema som har blitt undersøkt på feltarbeid! På Utviklingsstudier reiser man på feltarbeid, hvor du får reise til et selvvalgt land og undersøke noe du er interessert i. Hva er unikt med å reise på feltarbeid og hvordan skiller det seg fra andre typer reiser? Foreleser: Ulrikke Bryn Wethal.

Passer for deg som er interessert i: Utviklingsstudier

Sted: Eilert Sundts hus, auditorium 1

Samfunnsfag, psykologi og økonomi
13:45-14:15

Kan man styre NAV som en privat bedrift? Politikere snakker stadig om mindre byråkrati og en mer effektiv stat. Med private bedrifter som forbilde har vi innbyggere blitt kunder som «shopper» tjenester. Men kan man egentlig drifte offentlige og private organisasjoner på samme måte? Foreleser: Tobias Bach

Passer for deg som er interessert i: Offentlig administrasjon og ledelse, Statsvitenskap

Sted: Eilert Sundts hus, auditorium 7

Samfunnsfag, psykologi og økonomi
12:15-12:45

Muligheter og livet som student ved Universitetet i Oslo. Engasjerte UiO-studenter tar deg med på en reise inn i studenttilværelsen og forklarer deg hvilke muligheter du får med en utdanning fra Universitetet i Oslo. Finn ut hvordan en helt vanlig dag som student er, hva slags faglige muligheter du har underveis og plukk opp noen nyttige student-life hacks allerede før du begynner å studere!

Sted: Georg Sverdrups hus, auditorium 1

 
10:45-11:15

Grunnforskning: den rene vitenskapen. Lurer du på hva universet består av? Og hvilken stjerne som er nærmest oss? Vi utforsker universets minste bestanddeler, symmetrier og likninger, og Sola. Forelesere: Eli Bæverfjord Rye, Christin Borge og Mats Carlsson

Passer for deg som er interessert i: Matematikk med informatikk, Fysikk og astronomi

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 2

Realfag og teknologi
11:30-12:00

Informasjonsmøte: Biovitenskap

Passer for deg som er interessert i: Biologi, Livsvitenskap, Molekylærbiologi

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 5

Realfag og teknologi
13:00-13:30

Kunstig intelligens og hjerneforskning: Kan vi regne ut hvordan vi tenker? Hjerneforskere mener at dette er mulig. Med seg på laget har de smarte algoritmer, kraftige datamaskiner og kjente lover fra fysikken. Forelesere: Esten H. Leonardsen , Solveig Næss og James Catmore

Passer for deg som er interessert i: Biovitenskap, Informatikk: programmering og systemarkitektur, Fysikk og astronomi

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 1

Realfag og teknologi

13:45-14:15

Verdensrommet: gravitasjonsbølger og nøytronstjernekollisjoner. Vi tror vi vet hvordan universet ble til, og hvordan grunnstoffene kunne oppstå. Men vet vi så mye som vi tror? Svaret kan finnes i stjernene. Vi titter på noen av de vitenskapelige gjennombruddene i året som kom i året som gikk. Forelesere: Barathy Pirabahar, Jørgen Midtbø og Ingunn Wehus

Passer for deg som er interessert i: Fysikk og astronomiElektronikk, informatikk og teknologi 

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 5

Realfag og teknologi
12:15-12:45

Informasjonsmøte: Studieprogrammer innen kjemi: Kjemi og biokjemi, Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi.

Sted: Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 5

Realfag og teknologi
10:45-11:15

Er smarte byer virkelig smarte? Mange byer strever etter å være smarte. Det har blitt trendy å kalle seg "Smart City", men hva er en smart by? Er det nok å satse på ny teknologi og bygge tettere, eller må byen utvikles etter menneskene som bor der sine behov? Foreleser: Per Gunnar Røe

Passer for deg som er interessert i: Samfunnsgeografi

Sted: Eilert Sundts hus, auditorium 1

Samfunnsfag, psykologi og økonomi
10:45-11:15

Hvorfor forlater Storbritannia EU, og hva skjer etterpå? Stikkordet Brexit har fylt nyhetsbildet helt siden Storbritannia holdt folkeavstemning sommeren 2016. Hvorfor har ting blitt så komplisert siden den tid? Hva er det sannsynlige utfallet av forhandlingene om EU-utmelding, og hvem kommer til å bli mest skuffet? Foreleser: Øivind Bratberg

Passer for deg som er interessert i: Statsvitenskap, Internasjonale studier

Sted: Eilert Sundts hus, auditorium 7

Samfunnsfag, psykologi og økonomi
10:45-11:15

Samfunnsfagene - hvilket av dem passer for deg? Lurer du på om du skal studere samfunnsfag, eller hvilket samfunnsfag du skal velge? Er du usikker på hva som skiller de ulike samfunnsfagene fra hverandre? Eller lurer du kanskje på hva slags jobbmuligheter du har med en utdannelse innen samfunnsfag? Stikk hodet innom her! Foreleser: Eirin Kristiansen

Passer for deg som er interessert i: Studier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Sted: Eilert Sundts hus, auditorium 2

Samfunnsfag, psykologi og økonomi
11:30-12:00

Samfunnsfagene - hvilket av dem passer for deg? Lurer du på om du skal studere samfunnsfag, eller hvilket samfunnsfag du skal velge? Er du usikker på hva som skiller de ulike samfunnsfagene fra hverandre? Eller lurer du kanskje på hva slags jobbmuligheter du har med en utdannelse innen samfunnsfag? Stikk hodet innom her! Foreleser: Eirin Kristiansen

Passer for deg som er interessert i: Studier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Sted: Eilert Sundts hus, auditorium 2

Samfunnsfag, psykologi og økonomi
12:15-12:45

Hvordan virker klimapolitikk? I klimapolitikken bruker politikerne mange samfunnsøkonomiske virkemidler for å redusere utslippene våre. Hvordan påvirkes aktørene i økonomien av klimaavgifter, grønne subsidier og forbud? Og bruker vi de virkemidlene som virker best? Foreleser: Katinka Holtsmark

Passer for deg som er interessert i: Samfunnsøkonomi, Samfunnsøkonomisk analyse

Sted: Eilert Sundts hus, auditorium 2

Samfunnsfag, psykologi og økonomi
13:00-13:45

Filmvisning: "Northern Love Stories" Hva er kjærlighet? Stedet er Oslo og vi møter et ungt par, en nybakt mor og hennes barn, en katolsk munk og en hengiven katteoppdretter. Denne antropologiske filmen utforsker kjærligheten og reiser spørsmål om dens betydning og om kjærligheten er universell. I sosialantropologi utforskes film både gjennom visuell antropologi og etnografisk film, og denne filmen gir en smakebit på dette. Presentasjon av filmen ved Signe Mikkelsen.

Passer for deg som er interessert i: Sosialantropologi

Sted: Eilert Sundts hus, auditorium 2

Samfunnsfag, psykologi og økonomi

 

Publisert 19. jan. 2018 10:33 - Sist endret 7. mars 2018 20:17